LOL   -------------  www.lapsenoikeus.info  --------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  --------------------------------------  LOL - ETUSIVULLE


antti heiskala
17.4.2009

KERTAUSTA:

Tasa-arvoelimet
 ja Syrjintä - sukupuolen perusteella

Tämän alla näkyvän valtiollisen "Tasa-arvoyksikön" tehtävänä on "valmistella hallituksen tasa-arvopolitiikkaa":
 ( tuloksista alempana )Kuva


Kuten huomaamme, yksin tässä upeassa STM:n alaisuudessa toimivassa valtion "Tasa-arvoyksikössä" on yhteensä 16 työntekijää, kaikki äärifeministisiä naisia  - eli siis varsin tyypillinen suomalainen valtiollinen sukupuolisyrjintäelin, jota yhteisestä sopimuksesta virheellisesti kutsutaan "Tasa-arvoyksiköksi". Toiminnan luoteesta ja sen saavuttamista Olennaisen hienoista tuloksista ei ole epäilystäkään:
Sympatiaa ja Empatiaa
Setafeminististä lainsäätämistä

"Hallituksen tasa-arvopolitiikkaa"_________________________
"missään ei sanota että lapsella olisi oikeus biologiseen isäänsä"
- fiksua ja edistyksellistä Tarja Halosen Suomen setafeminististä lainsäätämistä

_________________________
"sitten lapsella vain on kaksi äitiä"
- Setan entinen puheenjohtaja, setavallan presidentti, Tarja Halonen nykyistä presidentinvirkaansa hoitaessaan.

_________________________
"Isien oikeuksien liike on taantumuksellinen, antifeministinen"
- Profeministimiehet ( kuten muodon vuoksi, näköismiehiksi, otetut pari hassua profeministimiestä tasa-arvoelimien synkässä joukossa )


Valtiolliset tasa-arvoelimet
 
ja Syrjintä - sukupuolen perusteella
Rikoslaki  
11 luku

 §9  
Syrjintä

"Syrjintä".... "virkatoiminnassa, tai muussa julkisessa tehtävässä"... "sukupuolen"..."perusteella" .Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
- ja 
Syrjintä sukupuolen perusteella.
Huomaa, että nämä  valtiolliset "tasa-arvoelimet" on jaettu kolmeen osaan:

"Tasa-arvoksikkö"
"Tasa-arvoasiain neuvottelukunta" ( TANE)
"Tasa-arvovaltuutetun toimisto"


Tarkoitus on ilmeinen. Tarkoitus on ollut se, että näin valtiollisten "tasa-arvoelimien" yhteinen työntekijämäärä on saatu kunkin yksikön kohdalla painettua alle 30:n. Muutoin näiden "tasa-arvoelimien" tulisi -  jo lain kirjaimenkin mukaan - noudattaa lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta ja nostaa miesten edustus näissä "tasa-arvoelimissä" tuon "tasa-arvolain"- siis lain miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta mukaiseksi, siis sen mukaiseksi kuin mitä nämä vippaskonstein toimivat, sukupuolisyrjintää harjoittavat ja siihen tähtäävät "tasa-arvoelimet" nykyään jo uhkasakoin muilta edellyttävät.

Valtiollisten tasa-arvoelimiemme toiminta on selkeää ja tarkoituksellista viranomaisasemassa suoritettua Syrjintää - niin rikoslain kuin lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvostakin nojalla.________________________________________
"This is Finland, the Land of Thousand, well - Lies."
- Antti Heiskala
LOL- ETUSIVULLE

LOL