Sivun sisältö lainattu Suomen Akatemian avokätisesti rahoittaman Pornoakatemian sivuilta  
 http://www.helsinki.fi/kristiina-instituutti/pornoakatemia/porno.htm
 Kaikki tämän sivun kuvat on lainattu tuolta sivustolta, ja kaikki teksti, lukuun ottamatta
 väliotsikoihin lisäämiäni "Suomen Akatemia"-lisäyksiäni sekä tekstin korkostuksia.
 Nyt nuo sivut on jo sitten siivottu kun kiinnitin niihin hiukan huomiota. Suomen Akatemia:

Pornoakatemia on Suomen akatemian rahoittama monitieteinen tutkimusprojekti, jossa pyritään erilaisista näkökulmista ja tieteenaloista käsin valottamaan pornografian haasteellista käsitettä ja tarjoamaan teoreettisesti punnittuja puheenvuoroja tukemaan ja täydentämään akuuttia keskustelua nykykulttuurin pornoutumisesta. Lukkiutunutta pro-anti asetelmaa vältellen Pornoakatemia järjestää avoimia keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä pienimuotoisempia workshopeja aiheen tiimoilta.


 Projektin vastuullisena johtajana toimii visuaalisen kulttuurin tutkija, dosentti Harri Kalha harri.kaiha@helsinki.fi. Pornoakatemian jäsenten kiinnostus ulottuu pornodiskurssien ja pornon diskursiivisuuden analyysistä varsinaisiin kuvallisiin ja teksuaalisiin käytäntöihin (niin kovan pornon kuin populaaripornon ja porno chic -ilmiön osalta) sekä pornon transgressiivisten mahdollisuuksien pohdintaan. Lue aiheesta enemmän: Minä ja mun porno (Naistutkimus-lehti 2004/17; 2, 68-73). Artikkelissa Pornoakatemian jäsenet Harri Kalha, Tuula Juvonen, Antu Sorainen ja Annamari Vänskä keskustelevat pornosta pyöreän pöydän ääressä. Järjestämiensä tilaisuuksien kautta projekti on muodostanut ympärilleen laajan verkoston, johon kuuluu mm. mediatutkijoita, sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkijoita, taidekasvattajia ja kuvataiteilijoita.

........................
Suomen Akatemia:

 
Muutama Akatemian tutkija- esittely:


 
Oik.yo. Juulia Jyränki

Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta.

Juulia Jyränki valmistelee pro gradu -tutkielmaa suomalaisen oikeustieteen metodikeskusteluista. Hän on julkaissut artikkelin Kummia naisia, outoja oikeuksia. Oikeustiedettä queer-teorian ja naisoikeuden leikkauspisteissä (Oikeus 2005/34;2, 157-177) sekä keskusteluartikkelin Mitä ei voi ajatella? Puhetta seksuaaliseen väkivaltaan liittyvistä hiljaisuuksista yhdessä Johanna Hiitolan, Helena Karman ja Antu Soraisen kanssa (Naistutkimus 2005/18;4, 61-66). Pornoakatemiassa Juulia Jyränki pohtii pornografian ja kotimaisen nykylainsäädännön välistä suhdetta


 
FM Jenny Kangasvuo

Oulun yliopisto, Taideaineiden ja kulttuuriantropologian laitos

Jenny Kangasvuon tutkimuskohteena on biseksuaalisuus visuaalisena ja tekstuaalisena elementtinä suomalaisissa pornolehdissä sekä pornografisoitunut biseksuaalisuuden kuvaustapa suomalaisessa populaarikulttuurissa ja mediassa. Pornoakatemiassa Jenny Kangasvuo tutkii, kuinka pornon ja valtamedian biseksuaalisuusdiskurssit ja representaatiot vaikuttavat toisiinsa. Mitkä asiat painottuvat, kun biseksuaalisuutta käsitellään? Miten ja mihin biseksuaalisuuden käsitettä käytetään pornossa? Millainen on biseksuaalisuuden ikonografia?

Väitöskirjan aihe: Bisexuality = hypersexuality? Formation of the Concept Bisexuality as a Sign of Change in Finnish Sexual Culture. 
FM Merja Lind

Turun yliopisto, kulttuurihistorian laitos.

Merja Lind tutkii kulttuurihistorian alaan kuuluvassa väitöskirjatyössään aikakauslehti Imagen kuvissa ja teksteissä tapahtuvia, yksilön sukupuolittamista koskevia merkityksenantoja. Pornoakatemia-projektiin liittyvässä luvussa Seksuaalisuuksien esittäminen Imagen kuvastossa. Merja Lind tarkastelee sitä, miten pornon lainat, eleet ja porno tyylinä näkyvät Imagen yksilöitä koskevassa merkityksenannossa 1980- ja 1990-luvuilla. Merja Lind tutkii myös, miten tämä seksuaalisuuksien esittäminen Imagessa liittyy mediakulttuurissa lähihistoriassa tapahtuneisiin muutoksiin sekä sukupuolia ja seksuaalisuuksia koskevaan kulttuurikeskusteluun. 
FM Pia Livia Hekanaho

Helsingin yliopisto, estetiikan laitos.

Pia Livia Hekanaho tutkii Pornoakatemiassa haluttavan miesruumiin genealogiaa ja sadomasokismia kulttuurisena ilmiönä.
 
FT dosentti Harri Kalha

Helsingin yliopisto, Taidehistorian laitos

Harri Kalha tutkii Pornoakatemiassa sukupuolittuneen katseen, taidediskurssien ja pornografian suhdetta sekä matalan halun ontologiaa. 
YTT Tuula Juvonen

Suomen Akatemian tutkijatohtori, Tampereen yliopiston Naistutkimuksen laitos.
Tuula Juvonen on tutkinut naisten ja miesten homoseksuaalisuutta koskevan tiedon rakentumista Suomessa 1950-luvulta nykypäivään väitöskirjassaan Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia (Vastapaino 2002). Pornoakatemian yhteydessä Tuula Juvonen tarkastelee lesbouden representaatioiden ilmestymistä täkäläisiin miestenlehtiin osana suomalaista lesboutta koskevaa tiedontuotantoa.


Suomen Akatemia:
 
_________________
"sitten lapsella vain on kaksi äitiä"
-- Tarja Halonen