LOL   -------------  www.lapsenoikeus.info  --------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------------  LOL - PÄÄSIVULLE

 ----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To: kirjaamo@okv.fi ; matti.virtanen@yle.fi ; lapsiasiavaltuutettu@stm.fi ; mariakaisa.aula@stm.fi ; presidentti@tpk.fi ; tuija.brax@eduskunta.fi ; matti.vanhanen@eduskunta.fi ; jyrki.katainen@eduskunta.fi ; marja.vuento@pronto.fi ; paivi.hirvela@om.fi ; hannele.valkeeniemi@yle.fi ; johannes.koskinen@eduskunta.fi ; tiina.astola@om.fi ; vappu.taipale@stakes.fi ; sirpa.taskinen@stakes.fi ; tytti.solantaus@stakes.fi ; pentti.kotoaro@unicef.fi ; niina.laajapuro@amnesty.fi ; liisa.hyssala@stm.fi ; oras.tynkkynen@eduskunta.fi ; jyrki............@gmail.com ; miika.lehtonen@ulapland.fi ; heikki.sariola@lskl.fi ; hs.kuukausiliite@hs.fi ; hs.paakirjoitus@hs.fi ; tomi.tyysteri@hs.fi ; reetta.merilainen@hs.fi ; kaius.niemi@hs.fi ; kimmo.pietinen@hs.fi ; pekka.kukkonen@hs.fi ; joanna.palmen@helsinki.fi ; joanna.palmen@hs.fi ; tapani.ruokanen@kuvalehdet.fi ; pirkko.makinen@stm.fi ; paivi.romanov@stm.fi ; varanka@mappi.helsinki.fi ; hannele.varsa@stm.fi
Sent: Monday, September 17, 2007 1:05 PM
Subject: Fw: SELVITYSPYYNTÖ POLIISILLE: Kuka kantaa vastuun maassamme toteutetuista/toteutuneista ihmisoikeusloukkauksista ja niiden hyväksymisestä.

 
----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To: Jyrki T.......... ; timo.seppala@poliisi.fi
Sent: Wednesday, September 12, 2007 3:43 PM
Subject: SELVITYSPYYNTÖ POLIISILLE: Kuka kantaa vastuun maassamme toteutetuista/toteutuneista ihmisoikeusloukkauksista ja niiden hyväksymisestä.

Antti Heiskala
12.9.2007
www.lapsenoikeus.info
044011058 
 
 
 

SELVITYSPYYNTÖ  POLIISILLE:
.
Kuka kantaa vastuun maassamme toteutetuista/toteutuneista ihmisoikeusloukkauksista ja niiden hyväksymisestä.
 
 
Yhdyn Jyrki T........ poliisille tekemään selvityspyyntöön, siitä kuka on se henkilö, joka vastaa siitä, että Suomen valtio on väärentänyt keskeisen ihmisoikeussopimuksen sisällön sen suomentamisen yhteydessä.
 
T........ saamanne vihje on varteenotettava, olen myös itse tullut samankaltaiseen johtopäätökseen sen suhteen kenellä on ollut motiivi ja  vaikutusvaltaa / mahdollisuus tuo YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen suomennos sisällöltään tosiasiassa väärentää.   Pyydän poliisia tutustumaan asiaan tarkemmin oikeuskanslerille tekemäni kantelun pohjalta. Oikeuskansleri ei ole vielä vastannut tuohon kanteluuni.
 
 
Asetelma lyhyinä kysymyksinä:
 
Miksi suomalaislasten ja heidän isiensä toteutuvat/toteutuneet yhtäläiset perusihmisoikeudet eivät "koko kansan presidenttiämme" kiinnosta?  Vaan aivan päin vastoin. Miksi heidän yhtäläiset ihmisoikeutensa eivät merkitse presidentillemme yhtään mitään?

Miksi DDR:n kansalaisten ihmisoikeudet eivät Halosta kiinnostaneet?

Miksi näissä molemmissa kysymyksissä nykyistä presidenttiämme Tarja Halosta kiinnosti/ kiinnostaa vain niiden erityisoikeudet joiden puolella hän katsoi/ katsoo itsensä seisovan?

Nämä asiat ovat siis aivan saman ruman puun eri oksia, kysymyksessä ovat aivan samat asiat:
 nykyisen presidentimme tukemat  ja edesauttamat ihmisoikeusloukkaukset.
 
 
 
kunnioittaen
Antti Heiskala
 
 
 
 
----- Original Message -----
To: Jyrki T.............. ; timo.seppala@poliisi.fi
Sent: Wednesday, September 12, 2007 3:14 PM
Subject: Re: Re:

 
Antti Heiskala
12.9.2007
044011058 
 

 
 
Tarja Halonen ja ihmisoikeudet 
 

KUIN DDR:SSÄ

Presidenttimme omassa maassaan tapahtuvien ihmisoikeusrikkomusten tukijana

 

Muistutan, että nykyisen presidentimme Tarja Halosen piikissä on myös paljon DDR:n aikoja uudempia selkeiden omassa maassaan toteutettujen ihmisoikeusrikosten tukemista, ja niiden toteutumisen takuumiehenä olemista, mm. oikeusministeriytensä ajoilta, ja nyttemmin presidenttinä:

Tarja Halonen oli mm. oman maamme lasten lähtökohtaisiin ihmisoikeuksiin halveksivasti ( tosiasiassa lakiemme mukaan rikollisesti ) suhtautuvan ns. hedelmöityshoitolain tärkein takuumies, hän on ollut myös tuon laittoman lain mahdollistaneen maassamme tehdyn vääristelevän tutkimuksen tärkein poliittinen takuumies.

Kuten olen oikeuskanslerille tekemässäni kantelussa esittänyt, Tarja Halosen oikeusministeriyden aikana 90-luvun alussa väärennettiin myös YK:n lapsenoikeuksien sopimuksen sopimustekstin suomenkielinen teksti:

siitä jätettiin kokonaan pois mm. lapsen "legal protection", oikeudellinen suojelu, niin ennen syntynä kuin syntymän jälkeenkin.

 
 

ks. tarkemmin:
 
KANTELU OIKEUSKANSLERILLEYK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista suomennoksen johdosta,sekä  tämän aiheuttamista  seurauksista  
 
 
 
 

 

     

 
___________________________________________________________
 


Tuulahdus toisenlaisesta  maailmasta:

The Washington Post:


"Who's Your Daddy?
My Father Was an Anonymous Sperm DonorBy Katrina Clark
Sunday, December 17, 2006; Page B01"


"Those of us created with donated sperm won't stay bubbly babies forever. We're all going to grow into adults and form opinions about the decision to bring us into the world in a way that deprives us of the basic right to know where we came from, what our history is and who both our parents are."


.......

"When she was 32, my mother -- single, and worried that she might never marry and have a family -- allowed a doctor wearing rubber gloves to inject a syringe of sperm from an unknown man into her uterus so that she could have a baby. I am the result: a donor-conceived child.

And for a while, I was pretty angry about it.

I was angry at the idea that where donor conception is concerned, everyone focuses on the "parents" -- the adults who can make choices about their own lives. The recipient gets sympathy for wanting to have a child. The donor gets a guarantee of anonymity and absolution from any responsibility for the offspring of his "donation." As long as these adults are happy, then donor conception is a success, right?

Not so. The children born of these transactions are people, too. Those of us in the first documented generation of donor babies -- conceived in the late 1980s and early '90s, when sperm banks became more common and donor insemination began to flourish -- are coming of age, and we have something to say.

I'm here to tell you that emotionally, many of us are not keeping up. We didn't ask to be born into this situation, with its limitations and confusion. It's hypocritical of parents and medical professionals to assume that biological roots won't matter to the "products" of the cryobanks' service, when the longing for a biological relationship is what brings customers to the banks in the first place.
We offspring are recognizing the right that was stripped from us at birth -- the right to know who both our parents are.

And we're ready to reclaim it."http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/12/15/AR2006121501820.html


a
 
 
 
 
 
 
----- Original Message -----
From: Jyrki ............................
Sent: Wednesday, September 12, 2007 8:20 AM
Subject: Re:

Lisäys tutkintapyyntööni:

Suomessa syntyy vuosittain yli 600 pysyvästi aivovaurioista lasta äitinsä raskausaikaisen vastuuttoman päihteiden käytön seurauksena. Suomea juridisesti sitova ihmisoikeussopimus YK:n lapsen oikeuksien sopimus määrää alkuperäismuodossaan, että lapsella tulee olla lakiin perustuva suoja niin ennen syntymää kuin syntymän jälkeenkin. Suomen valtio on kääntäessään sopimuksen suomen kielelle väärentänyt sopimuksen ja tuossa kohdin lukee, että lapsella on oikeus asianmukaiseen hoivaan.

Johtuen yllä esitetystä käännösvirheestä, ei lapsella Suomessa ole mitään lakiin perustuvaa suojaa ennen syntymäänsä, eikä juuri sen jälkeenkään. Pyydän poliisia selvittämään kuka on se henkilö, joka vastaa siitä, että Suomen valtio on väärentänyt keskeisen ihmisoikeussopimuksen sisällön. Vihjeenä haluan tuoda esiin, että Tarja Halonen oli oikeusministerinä sopimuksen ollessa käännettävänä. Tarja Halosella on myös motiivi, sillä hän on tuonut voimakkaasti esiin feministisiä naisen oikeuksia yli lapsen oikeuksien muutoinkin, esimerkiksi hedelmöityshoitolain säätämisen yhteydessä.

Alla tarkemmin kuvattuna Suomen valtion vastuulla oleva väärennös. Ihmetystä herättää se, millä perusteella Suomen valtio odottaa, että yksikään kansalainen kunnioittaisi mitään lakia, kun valtio itse väärentää ihmisoikeussopimuksen sisällön ja näin aiheuttaa sen, että pienten lasten elämiä tuhotaan massiivisessa mittakaavassa. Tiedän, että Espoon poliisilla on kiireitä selvittää mitä Sousanista on internetissä kirjoitettu tänään, joten niinkin vähäpätöinen asia, kuin 600 pysyvää lapselle joka vuosi aiheutettua aivovauriota ei varmaankaan yllä prioriteettilistalla kovin korkealle.


Jyrki T.........................

 

 

YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista - Convention on the Rights of the Child - englanninkielinen alkuperäisteksti kertoo seuraavaa:


"Bearing in mind that, as indicated in the Declaration of the Rights of the Child, ´the child, by reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth"


Kirjoittajan suomennos:

Lapsi tarvitsee fyysisestä ja henkisestä kehittymättömyydestään johtuen erityistä suojelua ja huolenpitoa, mukaan lukien ( lapsen) asianmukainen oikeudellinen suojelu, niin ennen syntymää kuin syntymän jälkeenkin.


Virallinen suomennos puolestaan kuuluu näin:

 "lapsi ruumiillisen ja henkisen kypsymättömyytensä vuoksi tarvitsee erityistä suojelua ja huolenpitoa, siihen luettuna asianmukainen hoito sekä ennen syntymää että sen jälkeen"Virallisesta "suomennoksesta" on jätetty kokonaan pois tuon alkuperäistekstin kohta lapsen - "including appropriate legal protection " - "oikeudellinen suojelu" ( "before as well as after birth" )Onkin kysyttävä miksi näin on tehty, ja että onko tuota oikeudellista suojaa sitten tässä maassa lapsille tarjolla enää ollenkaan, varsinkaan ennen lapsen syntymää. 


Se, että Suomen Valtiota sitovan ihmisoikeussopimuksen sisällöstä on jätetty käännöksessä kokonaan pois lapsen oikeus lailliseen suojeluun, niin ennen syntymää kuin syntymän jälkeenkin, aiheuttaa maassamme satoja, ellei tuhansia lapsiuhreja, joka vuosi. Esimerkkinä  tästä  maamme välinpitämätön suhtautuminen raskauden aikaisen päihteiden käytön aiheuttamiin satoihin vuosittaisiin pysyvästi vammautuneisiin lapsiin.  ( n. 600 lasta / joka vuosi )

 


 
............................................................................................................