LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle

.MADE IN FINLAND:
"Missään ei sanota että lapsella olisi oikeus isäänsä"


"Missään ei sanota että lapsella olisi oikeus biologisiin vanhempiinsa"
"Missään ei sanota että lapsella olisi oikeus vanhempiensa läsnäoloon"
"Äitikin voi olla isä"
-- Suomen valtio, suomalaista lainvalmistelua, lainsäätämistä ja "tasa-arvoa"."Riippumatta äidin seksuaalisesta orientaatiosta, lasten ja äidin suhde oli lämpimämpi jos perheessä ei ollut isää"
-- Suomen valtio, suomalaista lainvalmistelua, lainsäätämistä  ja "tasa-arvoa".
 / STAKES / "tutkimuskatsaus" hedelmöityshoitolain pohjaksi/ kehittämispäällikkö Tytti Solantaus


"Sitten lapsella vain on kaksi äitiä"
--setavallan presidentti Tarja Halonen
 -- "SUOMEN TASAVALLAN lasten PRESIDENTTI"
YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen juhlavuoden 2009 suojelijana presidentti Tarja Halonen

The 20th anniversary of the UN Convention on the Rights of the Child, in Finland


LOL


LOL-ETUSIVULLE