LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
7.3.2008

----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To: sauli.niinisto@eduskunta.fi ; matti.vanhanen@eduskunta.fi ; jyrki.katainen@eduskunta.fi ; marja.vuento@pronto.fi ; paivi.hirvela@om.fi ; hannele.valkeeniemi@yle.fi ; johannes.koskinen@eduskunta.fi ; tiina.astola@om.fi ; vappu.taipale@stakes.fi ; sirpa.taskinen@stakes.fi ; tytti.solantaus@stakes.fi ; pentti.kotoaro@unicef.fi ; liisa.hyssala@stm.fi ; oras.tynkkynen@eduskunta.fi ; miika.lehtonen@ulapland.fi ; heikki.sariola@lskl.fi ; hs.kuukausiliite@hs.fi ; hs.paakirjoitus@hs.fi ; tomi.tyysteri@hs.fi ; reetta.merilainen@hs.fi ; kaius.niemi@hs.fi ; kimmo.pietinen@hs.fi ; pekka.kukkonen@hs.fi ; joanna.palmen@helsinki.fi ; joanna.palmen@hs.fi ; tapani.ruokanen@kuvalehdet.fi ; pirkko.makinen@stm.fi ; paivi.romanov@stm.fi ; varanka@mappi.helsinki.fi ; hannele.varsa@stm.fi ; jari.sarasvuo@trainershouse.fi ; matti.apunen@aamulehti.fi ; matti.soinio@aamulehti.fi ; inka.leisma@ykliitto.fi ; matti.ahde@eduskunta.fi ;...................................................................................................z@eduskunta.fi ; astrid.thors@eduskunta.fi ; lapsiasiavaltuutettu@stm.fi ; niina.laajapuro@amnesty.fi ; ilpo.kiiskinen@amnesty.fi ; mariakaisa.aula@stm.fi ; hanna.hamalainen@unicef.fi ; tiina.perkiomaki@unicef.fi ; raisa.sulamaa@unicef.fi ; kirsti.dalman@unicef.fi ; Inka Hetemäki ; mia.granqvist@unicef.fi ; veera.videnius@unicef.fi ; emili.osara@unicef.fi ; mari.hakojarvi@unicef.fi ; tuuli.lahti@unicef.fi ; liisa.susiluoto@unicef.fi ; sanna.merilainen@unicef.fi ; sara.park@unicef.fi ; karolina.roiha@unicef.fi ; santeri.ihalainen@unicef.fi ; minna.karvinen@unicef.fi ; helena.laukko@ykliitto.fi ; irja.avonius@ykliitto.fi ; hanna.juntunen@ykliitto.fi ; joonas.sarvamaa@ykliitto.fi ; mikko.sauli@ykliitto.fi ; kati.lyytikainen@ykliitto.fi ; marianne.kaspi@unicef.fi ; susanna.mcglynn@unicef.fi ; matti.virtanen@yle.fi ; presidentti@tpk.fi ; tuija.brax@eduskunta.fi ; mari.alakoski@yle.fi ; susanne.paivarinta@yle.fi ; jan.andersson@yle.fi ; tuomas.hyytinen@yle.fi ; hanna.juuti@yle.fi ; janne.virkkunen@hs.fi ; janne.virkkunen@sanoma.fi
Sent: Friday, March 07, 2008 4:12 PM
Subject: "Nyt otamme sukupuolisilmälasit käyttöön!" -Silmälappuja sokeille: Kuinka pölhö tämä ministeri Katainenkin oikein onkaan, hänkin. - "feministinen tietäminen"

 
Antti Heiskala
7.3.2008
www.lapsenoikeus.info
antti.heiskala@lapsenoikeus.info

 

 

 

STM:
 
"Ministeri Katainen ja ministeri Wallin: Nyt otamme sukupuolisilmälasit käyttöön!"
 
 

 

 

"Arvoisat"  "tasa-arvo-ministeri"... Wallin
 ja  tomppeli ministeri Katainen,
 
Miksi minkäänlaista Sukupuolivaikutusten arviointia ( SUVA ) ei tehty ns. hedelmöityshoitolain valmistelun yhteydessä?
 
 


Voisitteko jo viimein vastata tähän aivan kaikkein keskeisimpiin ihmisoikeuksiimme liittyvään kysymykseeni?
 
Tuossa laissa on sentään kyseessä lasten perimmäiset ihmisoikeudet. Ja myös miesten. Sellainen ei ilmeisesti voisi teitä vähempää kiinnostaa. Ettekö te ole lapsillenne isinä minkään arvoisia? Siittiön arvoisia? Toimistanne päätellen ette, muuta kuin yksinomaan vahingollisia. Sen voin suoraan kertoa, että ainakin yleisellä tasolla  te olette maamme lapsille takuuvarmasti toimissanne yksinomaan hyvin vahingollisia.
 
 
 
Sokeuttavat "sukupuolisilmälasit"?
 
Niin, jospa sitten kertoisitte noine idioottimaisine sukupuolisilmälaseinenne sen, miksi minkäänlaista Sukupuolivaikutusten arviointia ( SUVA ) ei ns. hedelmöityshoitolain valmistelun yhteydessä tehty,  ei vaikka sosiaali - ja terveysministeriön omat säännöt sitä kaikkien hallinnonalansa lakien valmistelun yhteydessä nimenomaan edellyttävät? 
 
Tätä "suvaamista" nuo sosiaali - ja terveysministeriön omat säännöt  STM:n  hallinnonalan lakihankkeiden yhteydessä  joka tapauksessa yksiselitteisesti olisivat edellyttäneet - edellyttävät - siis silloinkin kun ihmisiä ei aivan suoraan ja häikäilemättömästi jaeta kahteen eriarvoiseen kastiin, vain sukupuolensa perusteella (  nyt jo asiassa jossa  kuitenkin tarvitaan, aina ja poikkeusetta, molempia sukupuolia )  niin kuin nyt sujuvasti turhia kyselemättä "hedelmöityshoitolain" yhteyessä tehtiin kun tädit olivat sellaiseen painostaneet -
 
 Ja setavallan presidentti Tarja Halonen .
 
Tarja Halonen, "ihmisoikeus- ja tasa-arvopresidenttimme",  joka on aiemminkin oikein erityisesti ihmisoikeusasioissa  kunnostautunut :  mm.  siten, että  hänen oikeusministeriytensä aikana YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista suomenkielinen versio väärennettiin sen "suomentamisen" yhteydessä,  jättämällä siitä kokonaan pois mm. alkuperäistekstissä oleva  lapsen "oikeudellinen suojelu"  - "legal protection, before as well as after birth" .  ( - ketää vois vähempää kiinostaa ... )
 
Näin tehtiin, ettei tuollainen lapselle nyt  tietenkin täysin tarpeeton ihmisoikeus vain estäisi nykyisen presidenttimme seksuaalisen viiteryhmän lapsiin kohdistuvien mielihalujen toteuttamista.
 
 
 
 
 
Vastussa olleiden viranomaisten rikollinen toiminta
 

Niin että, voitteko te suunnattoman viisaat ministerimme nyt ystävällisesti jo viimein kertoa sen, miksi minkäänlaista Sukupuolivaikutusten arviointia ( SUVA ) ei ns. hedelmöityshoitolain valmistelun yhteydessä  tehty?

 

Sellaista ei siis tehty vaikka sosiaali - ja terveysministeriön omat säännöt sitä kaikkien hallinnonalansa lakien valmistelun yhteydessä nimenomaan edellyttävät,  ja vaikka huomautin tastä SUVAN puutteesta kaikille mahdollisille tuon "lain" valmisteluun osallistuneille tahoille hyvissä ajoin lain valmistelun aikana:  

 

 Huomatin tästä asiasta siis mm. lakinsa ainakin kolmasti kieltäneelle ja jatkettuun virkatoimessa suoritettuun rikolliseen syrjintään syyllistyneelle "tasa-arvovaltuuttettu" Päivi Romanoville, kuin myös itse tuon lain kirjoittaneelle ja siis näin ollen samaan  virkatoimessa harrastettuun rikolliseen syrjintään syyllistyneelle "oikeusministeriön" "lainsäädäntöjohtaja" Tiina Astolalla, joka sai setavaltamme presidentiltä oikein kunniamerkin! - ilmeisesti juuri sen vuoksi, että Astola suostui kirjoittamaan lapsen  perimmäisiä ihmisoikeuksia halveksivan ja  YK:n lapsen oikeuksein sopimusta ja mm. perustuslakiamme rikkovan lain.

 

 

Muistutan näitä erikoisen viisaita ministereitämme edelleen siitä, että maailmassa ei liene, uuden elämän synnyttämisen lisäksi, mitään muuta sellaista tapahtumaa jossa aina, ja poikkeuksetta, tarvitaan kumpiakin sukupuolia - täysin riippumatta siitä kieltäydyttiinkö tämä asia ymmärtämästä tai ei. Joka ainoalla lapsella on siis, aina, isä, jossain, kiellettiin tämä isä lapselta vaikkapa laittoman lasta kohtaan rikollisen lain voimin tai ei. 

 

 - Vai haikarako se  teille teidän omat lapsenne toi? Oletteko isänä pelkkä siittiö?

 

 

 

 

kysynpä vielä tämänkin:

 

 

Estävätkö nämä  "sukupuolisilmälasit" Teitä edelleen kokonaan näkemästä ja ymmärtämästä mitä tuossa yllä kirjoitin?

 
 
 
 
 

Silmälappuja sokeille:

Niin että, kuinka ihmeen pölhö tämä Kokoomuksen pullaposkinen puheenjohtaja ministeri Katainenkin oikein onkaan, hänkin?  Stefan Wallinista nyt ei paljon ole edes kannattanut.

 

Kas näin: Propagandaministeriö tiedottaa :

 

http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documents/14298/index.htx

Tiedote 65/2008


Ministeri Katainen ja ministeri Wallin: Nyt otamme sukupuolisilmälasit käyttöön!

Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa kaikkien ministeriöiden virkamiehille Sukupuolisilmälasit käyttöön! -esitteen perjantaina 7. maaliskuuta. Esite on yksi pala siinä palapelissä, jolla ministeriö toteuttaa hanketta sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi. Esite antaa virkamiehille eväitä sukupuolinäkökulman huomioon ottamiseen omassa työssä.

Sukupuolisilmälasien avulla valtion vuoden 2009 talousarviosta valmistellaan ensimmäinen tasa-arvobudjetti. Tämä edellyttää, että budjettivirkamiehet käyttävät sukupuolisilmälaseja työssään. Valtiovarainministeriö varmistaa, että ministeriöiden virkamiehillä on riittävät edellytykset tähän työhön. Sosiaali- ja terveysministeriö puolestaan tukee virkamiesten osaamista silmälasien käytössä.

Vuoden 2009 talousarvioehdotusten sukupuolinäkökulma tarkistetaan

Se, miten yhteiset varat jaetaan, vaikuttaa naisten ja miesten arkeen. Tämän vuoksi sukupuolinäkökulma on tärkeä, kun talousarvioita laaditaan. Sukupuolinäkökulman tulisi näkyä talousarviossa osana hallinnonalan pääluokkaperusteluja. VM toimittaa STM:n tarkistettavaksi, onko ministeriöiden talousarvioehdotuksissa otettu huomioon sukupuolivaikutusten arviointia koskevat määräykset, totesi valtiovarainministeri Jyrki Katainen uutta esitettä tutkiessaan. Ministeriöt ottavat STM:n arvion huomioon talousarvioehdotusta laatiessaan.

Miksi sukupuolisilmälaseja tarvitaan?

Kunnon silmälaseissa on kaksi linssiä, toinen miesnäkökulmaa ja toinen naisnäkökulmaa varten. Molempia tarvitaan, jotta kokonaiskuvasta tulee oikeanlainen, sanoi tasa-arvoministeri Stefan Wallin, kun hän sai käteensä sosiaali- ja terveysministeriön uuden esitteen.

Jotta vuoden 2009 talousarviosta tulee todellinen tasa-arvobudjetti, on oikea hetki ottaa sukupuolisilmälasit käyttöön. Kun sukupuolinäkökulma on mukana kaikessa valmistelussa, voidaan taloudelliset ja muut voimavarat kohdentaa oikein ja oikeudenmukaisesti. Tämä on myös hyvää taloushallintoa, koska varat kohdennetaan järkevästi. Tästä hyötyy koko Suomi ja samalla edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Suomesta ensimmäinen maa, joka arvioi talousarvion sukupuolivaikutukset

EU:n Progress-ohjelman tukema Sukupuolisilmälasit käyttöön! -hankkeen myötä toteutetaan vuoden 2008 aikana valtavirtaistamisen koulutuskampanjan kaikissa kahdessatoista ministeriössä. Jokaisessa ministeriössä järjestetään kaksi koulutustilaisuutta, yksi ministeriöiden johdolle ja yksi virkamieskunnalle. Koulutustilaisuuksissa annetaan perustiedot sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta ja sukupuolivaikutusten arvioinnista. Lisäksi hanke tuottaa verkkoon tukimateriaalia. Kun valtion vuoden 2008 talousarviota laadittiin, siinä oli mukana tasa-arvotarkasteluja. Toisin sanoen harjoittelukierros on jo tehty. Hallitusohjelman ja keväällä valmistuvan hallituksen tasa-arvo-ohjelman tavoitteet etenevät suurin askelin, kun kaikki ministeriöt ryhtyvät tositoimiin sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi.

Lisätietoja projektisuunnittelija Reetta Siukola, puh. (09) 160 74003.

Sukupuolisilmälasit käyttöön Esitteitä 2008:2


 
 
 
 
 
Ja sitten vertailun vuoksi valtiomme  ja propagandaministeriömme aiempia puuhia ( selkeän rikollista syrjintää ) :
 
 
 

Antti Heiskala
16.10.2006


Antti Heiskala
....................
04130 SIPOO

................

..................


OIKEUSKANSLERINVIRASTO
Snellmaninkatu 1, HELSINKI
PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO
(09) 16001
(09) 160 23950 

kirjaamo@okv.fi  

KANTELU OIKEUSKANSLERILLE          

 

 


Liite kanteluuni alkaen 16.10.2006

 

KANTELU OIKEUSKANSLERILLE

YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista suomennoksen johdosta, sekä  tämän aiheuttamista  seurauksista

 

 

 

 

----- Original Message -----
Sent: Tuesday, October 17, 2006 2:35 AM
Subject: Aatoksia - Likaisesta Näytelmästä:

Antti Heiskala

17.10.2006

 

 

 

 

Aatoksia

.

Likaisesta Näytelmästä

 

 

 

Miksi kaikessa valehdeltiin?

 

Miksi Tytti Solantaus otti "tutkimuskatsaukseensa" vain pieniä, ja vain pieniin lapsiin kohdistuvia ja lyhytkestoisia lesbotutkimuksia, vaikka koko lakiesitys koski todellisuudessa nais-miesparien lisäksi vain yksinäisiä naisia, joiden lasten surullisesta kohtaloista kertovat laajat ja pitkäkestoiset luotettavat tutkimukset jätettiinkin sitten kokonaan "tutkimuskatsauksen" ulkopuolelle? - Miksi?

 

Miksi tutkimuskatsauksen tekijäksi valittiin nimenomaan itse nais-naisparisuhteessa elävä nainen?

 

Miksi koko ajan puhuttiin, mm. oikeusministeri Luhtasen suulla, "vain muutamista lesbopareista" ja "pienestä asiasta", vaikka laki antaa "oikeuden" keinotekoisesti tehtyyn isättömään lapseen - kaikille naisille -  ja vie samalla lapsilta nyt jo lähtökohtaisenkin oikeuden isään?

 

Miksi tätä perusteltiin tasa-arvon edellyttämäksi?

 

Miksi tällaisen annettiin vain tapahtua, vaikka se on lasta kohtaan täysin laitonta?

 

Miksi tällaista ylipäänsä ehdotettiin?

 

Miksi meidän Lapsen oikeuksien sopimuksen suomennos on väärennös?

 

Miksi lapsiasiavaltuutettu vaikeni lasten laillisista oikeuksista, ja lapsen oikeuksien sopimuksen edellyttämästä oikeudellisesta suojasta ?

 

Miksi mitään Sukupuolivaikutusten arviointia ( SUVA ) ei tehty, vaikka sosiaali - ja terveysministeriön omat säännöt sitä kaikkien hallinnonalansa lakien valmistelun yhteydessä nimenomaan edellyttävät?  Tämä siis silloinkin kun ihmisiä ei suoraan ja häikäilemättömästi jaeta kahteen eri kastiin, vain sukupuolensa perusteella, niin kuin nyt tehtiin?  

 

Miksi Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta - joka kuitenkin ulottuu yhteiskunnan kaikille alueille - ohitettiin keksimällä naurettavia, täysin mielettömiä,  kiertoilmaisuja juuri tuossa laissa kielletylle asioille?

 

Miksi tasa-arvovaltuutettu Romanov kielsi lakinsa? Oliko joku häntä siihen painostanut?

 

Miksi tasa-arvovaltuutettu Romanov siteerasi lausunnossaan lakia, jonka valvominen ei edes hänen tehtäviinsä mitenkään kuulu, yhdenvertaisuuslakia, joka  taas puolestaan ei edes ulotu perheoikeuden alueelle?

 

Miksi siis tässäkin valehdeltiin aivan päin naamaa?

 

Miksi ´joidenkin´ ihmisoikeuksista erityisen mielellään ääntä pitävä presidenttimme ei ollut lainkaan kiinnostunut oman maansa lasten  ihmisoikeuksista?

 

Miksi perustuslakimme edellyttämää lapsen oikeutta tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti yksilönä, ja oikeutta saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti, ei kunnioitettu?

 

Miksi oikeastaan yhtään mitään lakia, tai moraalista periaatetta, ei kunnioitettu tätä lakia väkisin läpi ajettaessa, mukaan lukien median osuus, tarkoin valituin ´keskustelijoin´ orkestroituna halpana näytelmänä, jolla ajaa läpi hyvin arveluttavin, jopa laittomin tavoin valmisteltu  ja  tosiasiassa täysin laiton laki ?

 

 


Ei teidän tarvitse kertoa,


kysykää vain itseltänne miksi näin annettiin tapahtua,

minulla on tästä asiasta omat vankat aatokseni.

 

 

 

 omin aatoksin,

 antti heiskala

 

 

 

 

 

 

 

liite kanteluuni OIKEUSKANSLERILLE - alkanen 16.10.2006
----- Original Message -----
Cc: tuula.tamminen@pshp.fi ; heikki.sariola@lskl.fi ; hannele.torronen@etu.inet.fi ; hannu.savola@sanoma.fi ;..................................................................@unicef.fi
Sent: Wednesday, October 04, 2006 11:27 PM
Subject: Hallituksemme kertoo meille...

 

Antti Heiskala

4.10.2006

 

 

 

 

 

 

Suomalainen tasa-arvo

 

 

Hallituksemme kertoo meille, ettei isyys ole lapselle lainkaan tärkeää,  ja ettei lapsella ole mitään oikeutta isään... Tämän se esittää lain muodossa, lain jonka sanoo perustuvan tasa-arvoisuuden edellyttämään.

 

 

miettikääpä sitä.

         

 

 

 

 

 

antti heiskala

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................................ 

........................................................

LOL

LOL -ETUSIVULLE


.