LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
----- Original Message -----
Sent: Wednesday, April 01, 2009 4:16 PM
Subject: Fw: LIITE / SELVITYSPYYNTÖ POLIISILLE: Yleisradion viikottain YLE Radio 1:ssä lähettämästä toimittaja Anne Moilasen toimittamasta "Tulta munille!"-ohjelmasta

1.4.2009
Antti Heiskala
.................
...............
................
................
 
HELSINGIN POLIISILAITOS 
 

.
.
Hei,
 
 
Tässä vielä linkit korjattuna /
 
SELVITYSPYYNTÖ POLIISILLE: Yleisradion viikottain YLE Radio 1:ssä lähettämästä toimittaja Anne Moilasen toimittamasta "Tulta munille!"-ohjelmasta
 
 
Sipoossa 1.4.2009
kunnioittaen,
antti heiskala
 
PS.  Jonkinlaista kuvaa toimittaja Anne Moilasen toiminnan luonteesta saa varmaankin yksin jo tästä, hänen niin ikään toimittamastaan, Naisasialiitto Unionin Tulva-lehden  2/2008 kansikuvasta
 
 
                                     Tulta munille! - feminismi / Tulva-lehden kansi 2/2008
 
Naisasialiitto Unionin Tulva -lehden  kansi 2/2008
 
 
 
 
 
 
 
----- Original Message -----
Sent: Monday, March 30, 2009 4:17 PM
Subject: LIITE / SELVITYSPYYNTÖ POLIISILLE: Yleisradion viikottain YLE Radio 1:ssä lähettämästä toimittaja Anne Moilasen toimittamasta "Tulta munille!"-ohjelmasta

30.3.2009
 
Antti Heiskala
..............
...............
...............
...............
 
HELSINGIN POLIISILAITOS 
 
 
 
 
liite / SELVITYSPYYNTÖNI POLIISILLE

Yleisradion viikottain YLE Radio 1:ssä lähettämästä toimittaja Anne Moilasen toimittamasta "Tulta munille!"-ohjelmasta.

 

LIITE: Liitän poliisille osoittamaani selvityspyyntööni seuraavan alla olevan otteen jo aiemmin kotimaisille vaikuttajille lähettämästäni postistani Anne Moilasen toimittaman Yleisradion Radio 1:ssä viikottain lähetetyn ohjelman luonteesta. 

 
kunnioittaen,
antti heiskala
 
 
 
 
----- Original Message -----
To:  .........................................................................................................................
Sent: Friday, February 13, 2009 4:47 PM
Subject: Yleisradion ohjelmapolitiikka: "Tulta munille!" ja SUOMALAINEN PERHEVÄKIVALTA - sekä linkki keskusteluun / YLE Keskustelut

 
 
....................
 

"Tulta munille!"  ja SUOMALAINEN PERHEVÄKIVALTA

 "Tulta-munille!"- Anne Moilanen / Kodin Kuvalehti :

"Naisiin kohdistuva väkivalta on järkyttävin miehinen alistuskeino. Siihen puuttumista vaikeuttaa se, ettei siitä saisi puhua sukupuolittuneena ilmiönä. Miehet käyttävät väkivaltaa, koska ovat hukassa toimeliaiden ja kyvykkäiden nykynaisten kanssa. Miehen valta-asema horjuu, koska nainen ei enää tarvitse häntä elättäjäkseen. Suomalainen mieskulttuuri ihannnoi väkivaltaa keinona ratkaista ongelmia."Sopivasti, väkivaltafeministi Anne Moilaselle,
Helsingin Sanomat julkaisi juuri seuraavan artikkelin:


"Naiset tekevät lähisuhteiden törkeistä pahoinpitelyistä 40 prosenttia

Väkivaltaisen naisen on vaikea saada apua. Viranomaiset torjuvat tai vähättelevät usein apua väkivaltaiseen käytökseen tai ajatuksiin hakevaa naista, selvisi Ensi- ja turvakotien liiton projektissa. Lähisuhteissa tapahtuneista törkeistä pahoinpitelyistä 40 prosenttia on naisten tekemiä, liitto kertoo."

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Naiset+tekev%C3%A4t+l%C3%A4hisuhteiden+t%C3%B6rkeist%C3%A4+pahoinpitelyist%C3%A4+40+prosenttia/1135243471690
....................."ihmettelyjä", tiedotteita


TIEDOTE
Vihreät Naiset ry
Gröna Kvinnorna rf
The Green Women’s Association

..."Vihreät Naiset ry ihmettelee RAY:n päätöstä kanavoida merkittäviä summia lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn suunnatuista varoista valtakunnalliselle lastensuojelujärjestölle,"....

( No, samaan surullisen kuuluisaan "ihmettelyyn" osallistuivat kollektiivisesti käytännössä kaikki merkittävät feministiset naisjärjestömme sekä eduskuntapuolueiden naisryhmät, ja sen oli masinoinut mitä ilmeisimmin valtakunnan virallinen "tasa-arvo"koneisto yhdessä valtakunnan ylimmän johdon kanssa ks. http://www.lapsenoikeus.info/naisjarjestojen-antamia-tiedotteita-vakivaltatutkimukseen-liittyen.html )


.....................


ja sitten vähän toisenlaisia tiedotteitaSUOMALAINEN PERHEVÄKIVALTA
tilastoja viime vuosilta


Kuopio 08.11.2002 Kari Karkola,
lääninoikeuslääkäri, dos."Lapsen kuolemaan johtanut väkivalta:

lapsi ---------------------tekijä


lapsen ikä ---- äiti -------- isä ------- muu

alle 1 v --------- 73 %------- 23 %-------4 %

1- 4 v ----------- 63 %------- 29 %-------8 %

5-14 v ---------- 41 % -------53 % ------6 %"

 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
----- Original Message -----
Sent: Monday, March 30, 2009 3:15 PM
Subject: SELVITYSPYYNTÖ POLIISILLE: Yleisradion viikottain YLE Radio 1:ssä lähettämästä toimittaja Anne Moilasen toimittamasta "Tulta munille!"-ohjelmasta

30.3.2009
 
Antti Heiskala
...................
...................
....................
 
HELSINGIN POLIISILAITOS 
 

 
SELVITYSPYYNTÖ  POLIISILLE:
 
 
Pyydän poliisia selvittämään ovatko Yleisradio ja toimittaja Anne Moilanen syyllistyneet rikoslaissamme kriminalisoituihin Kiihottamiseen kansanryhmää vastaan, sekä Syrjintään, sukupuolen perusteella.
 
Pyydän poliisia myös selvittämään onko tässä järjestelmällisessä toiminnassa ollut nähtävissä viharikokseen viittaavia piirteitä.
 
Yleisradio on lähettänyt nyt jo kolmetoista toimittaja Anne Moilasen toimittamaa miehiä  -kansaryhmänä- vastaan yllyttävää, täysin valheellista informaatiota yleisön keskuuteen levittävävää "Tulta munille!"- ohjelmaa Yleisradion YLE Radio 1- kanavalla lauantaisin klo 12.15 - 13.57.
 
Tämän lisäksi Yleisradio on antanut toimittaja Anne Moilaselle mahdollisuuden jatkaa tämän vääristelevän, miehiä kansanryhmänä vastaan kiihottavan "Tulta munille!" - propagandansa levittämistä myös Yleisradion ylläpitämillä internetsivuilla.
 
...........
 
Yleisradion ylläpitämillä internetsivuilla toimittaja Anne Moilanen kirjoittaa "Tulta munille!"- blogissaan mm. seuraavaa:

"Vuoden 2009 feministi on huolestunut myös naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja vaatii, että väkivallasta puhutaan nimenomaan sukupuolittuneena ilmiönä. Suomi on läntisen Euroopan väkivaltaisin maa, jossa miehet hakkaavat ja tappavat omia puolisoitaan läjäpäin."

...........

Seuraavassa linkissä on puolestaan nähtävissä täysin toisenlainen kuva suomalaisesta perheväkivallasta mm.Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tilastoihin pohjaten:
 
 
............
 
Huomaa myös alla lainaamani  ( poliittisista syitä, täysin tarkoituksellisesti )  maamme mediassa edelleen täysin vaiettu psykiatrian erikoislääkäri Liisa Kemppaisen väitöskirjassaan esiin tuoma näkökulma / 
 
 
 "Jos perheessä ei ollut isää, pojat tekivät kahdeksan kertaa muita poikia enemmän väkivaltarikoksia.
 
Merkittävin tyttöjen aikuisiän rikollisuutta ennustava tekijä oli isän puuttuminen perheestä."
 
..............
 
Pyydän poliisia siis selvittämään onko Yleisradion ja toimittaja Anne Moilasen toiminta ollut rikoslakimme tarkoittamaa Kiihottamista kansanryhmää vastaan  tai/ja Syrjintää sukupuolen perusteella - "muussa julkisessa tehtävässä" tai "julkista tilaisuutta hyväksi käyttäen".
 
Huomionani totean vielä, että Jussi Halla-aho sai syytteen - vain itse ylläpitämässään blogissaan  kirjoittamistaan kirjoituksistaan - kirjoituksista joissa poliisinkin mielestä kiihotettiin kansanryhmää vastaan.
Rikosoikeudellisesta näkökulmasta /  Kiihottamisena kansanryhmää vastaan, en näe noilla Jussi Halla-ahon kirjoituksilla mitään eroa toimittaja Anne Moilasen kirjoituksiin ja radio-ohjelmassaan esittämiin väitteisiin suomalaisista miehistä yleisesti ja nimenomaan kansanryhmänä,  ja tämä vieläpä valtiollisen -yhteisin verorahoin kustannetun- Yleisradion kustantamana ja mahdollistamana - ja koko valtakunnan kattavaa julkista mediaa hyväksikäyttämällä, jonka johdosta pyydän poliisia selvittämään myös sen täyttääkö toiminta myös rikoslaissa kriminalisoidun sukupuolen perusteella suoritetun Syrjinnän kriteerit.
 
 
...............
 

Rikoslaki

8 §

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, rodullista, etnistä tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

 

9 §
Syrjintä

Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä

1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,

2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka

3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan

rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

 
 
 
Sipoossa,  30.3.2009
kunnioittaen
Antti Heiskala
 
........................................................

LOL


LOL -ETUSIVULLE


.