LOL   -------------  www.lapsenoikeus.info  --------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------------  LOL - PÄÄSIVULLE
Antti Heiskala
9.10.2007

----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To: juha.holma@psyka.jyu.fi
Sent: Tuesday, October 09, 2007 2:09 PM
Subject: "Kyse on henkisestä vallankäytöstä", kertoo lehtori Juha Holma - Lehtori Juha Holman siirtyminen henkiseen väkivaltaan

Antti Heiskala  9.10.2007


 
"Artikkelin on tuottanut Suomen Akatemia. Artikkeli on vapaasti ja veloituksetta julkaistavissa sellaisenaan tai käytettävissä juttupohjana" - Niinpä käytin siis artikkelia juttupohjana. Otsikointi korostukset ja suluissa oleva kursivoitu teksti tämän kommentin / artikkelin esittäjän.


Lehtori Holman spesialiteetit

Lehtori Juha Holman siirtyminen henkiseen väkivaltaan


"Kyse on henkisestä vallankäytöstä", kertoo lehtori Juha Holma.....

Suomen Akatemia 04.10.2007

Nuoret naiset joutuvat herkimmin parisuhdeväkivallan kohteeksi suomessa

Usein luullaan, että parisuhdeväkivallan kohteeksi joutuvat eniten keski-iän
ylittäneet naiset tai että väkivaltaisen miehen pystyy tunnistamaan helposti
jonkin tietyn piirteen perusteella. Lisäksi väkivaltaisten miesten
ajatellaan tulevan esimerkiksi alemmasta sosiaaliluokasta tai olevan
päihdeongelmaisia. Todellisuudessa monet heistä ovat kuitenkin tuiki
tavallisia miehiä. Miten nämä miehet puhuvat omasta väkivaltaisuudestaan? Ja
mikä heidän mielestään oikeuttaa väkivaltaan turvautumisen parisuhteessa?
Lisäksi väkivaltaisten miesten ajatellaan tulevan esimerkiksi alemmasta sosiaaliluokasta
tai olevan päihdeongelmaisia.( kuten lehtori Juha Holma, tutkimuksesta päätellen )
Todellisuudessa monet heistä ovat kuitenkin tuiki tavallisia miehiä.
( kuten tavis-lehtori Juha Holma )
Miten nämä miehet puhuvat omasta väkivaltaisuudestaan?
Ja mikä heidän mielestään oikeuttaa väkivaltaan turvautumisen parisuhteessa?
( niin, mikä saakaan puuduttavan tavallisen lehtori Holman tarttumaan väkivaltaan? )


Perheväkivalta on meillä Suomessa yleinen ongelma.
( tyypillnen väkivallantekijä onkin juuri lehtori Juha Holman kaltainen
todellinen tavismies, pahatekijä ja lyöjä )
Tutkimusten mukaan karkeasti joka viides suomalainen
nainen on joutunut väkivallan kohteeksi parisuhteessaan.
Yksi yleinen myytti liittyy siihen, ettäparisuhdeväkivallan kohteeksi
joutuvat keski-iän ylittäneet naiset. ( joita Holma sattaa myös lyödä )
- Tilastojen mukaan näyttäisi kuitenkin siltä, että nimenomaan nuoret
18-24-vuotiaat naiset ovat yleisin parisuhdeväkivallan kohde,
( tämä lienee eräs lehtori Holman spesialiteeteista )
kertoo psykologian opetus- ja tutkimusklinikan lehtori Juha Holma Jyväskylän yliopistosta.
( patoutuneesta väkivaltaisuudestaan huolimatta Juha Holma pääsi kuin pääsikin sitten ylioppilaaksi )
Holma toimi tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa Valta, väkivalta ja
sukupuoli -tutkimushankkeessa. Tutkimus paneutui perheväkivaltaisten miesten
hoito-ohjelmiin. Tutkimuksessa analysoitiin puolisoitaan pahoinpidelleiden
miesten hoitoryhmien keskustelukäytäntöjä ja kertomuksia. Hoitoryhmät ovat
edelleen käynnissä. ( lehtori Holmakin siis saattaa ehkä joskus lopettaa väkivallan käyttönsä )

Tutkimuksen mukaan miehet puhuvat omasta väkivaltaisuudestaan, kunhan
keskustelulle luodaan oikeat puitteet. ( kuten Holmalle hänen väkivaltatutkimuksensa )
Miesten puhe on tosin erilaista verrattuna väkivallan kohteena olevien naisten puheisiin.
Yleisesti miesten on vaikea puhua tekemästään väkivallasta.
( erityisesti tämä tuottaa vaikeuksia lehtori Holmalle )
- Miehet yleensä selittävät ja yrittävät puhua siitä, mikä johti
väkivaltaan. Naiset puhuvat vastaavasti siitä, millaista heidän kokemansa
väkivalta oli, Holma selvittää.

Parisuhdeväkivaltaiset miehet tuntevat samanaikaisesti syyllisyyttä ja
oikeutusta

Holman mukaan miesten oma väkivalta herättää heissä itsessään ristiriitaisia
tunteita. Toisaalta miehet kokevat syyllisyyttä, mutta samaan aikaan he
pyrkivät poistamaan itseltään vastuuta teoistaan selittelemällä väkivaltaa
oikeutetuksi.- Vastuu väkivaltaisesta käyttäytymisestä kuuluu kuitenkin aina tekijälle,
muistuttaa Holma.
Perheväkivaltaa käyttävien miesten prototyyppiä ei varsinaisesti ole
olemassa, mutta tiettyjä samankaltaisuuksia löytyy heidän asenteissaan
naisia kohtaan. ( Holman asenteet myös nuori miehiä kohtaan, oletan )
Ne eivät liity miesten taustoihin tai elämäntilanteisiin,
vaan enemmän psykologisiin yhteneväisyyksiin.
Monet väkivaltaiset miehet ovat esimerkiksi riippuvaisia naisista
( tämä tuskin koskee Juha Holmaa )
ja heillä on myös samankaltaisia ajatuksia siitä, miten tasa-arvo parisuhteessa toteutuu.

Kun mies lyö kerran, hän usein toistaa tutkimusten perusteella myös tekonsa.
Holman mukaan näin ei aina kuitenkaan tapahdu. Suomen Akatemian tutkimuksen
mukaan osa väkivaltaisista miehistä siirtyykin ensimmäisen lyönnin jälkeen
henkiseen väkivaltaan ja alistamiseen. ( kuten Holma näyttää tutkimuksensa yhteydessä tehneen )
- Kyse on henkisestä vallankäytöstä. Kun miehet ovat kerran lyöneet, he
kokevat, että heidän ei tarvitse välttämättä lyödä enää toista kertaa,
selvittää Holma. ( hänpä sen tietää )
Perheväkivaltaan haetaan harvoin ammattiapua

Lyöviin miehiin suhtaudutaan Suomessa yleisesti kielteisesti lukuun
ottamatta ns. poikkeussääntöjä. Nämä poikkeussäännöt antavat miehille
tietyissä tilanteissa mahdollisuuden ja selitysmallin, jolloin he saavat
omasta mielestään lyödä puolisoansa.
- Nämä poikkeustilanteet ovat sellaisia, joissa katsotaan, että nainen on
jollain tavalla provosoinut tai muulla tavalla aiheuttanut miehen
suuttumuksen ja antanut oikeutuksen lyömiseen, Holma kertoo.

Perheväkivaltaan ei haeta kovin herkästi ammattiapua Suomessa.
Tutkimustulosten mukaan miehistä vain noin 6 prosenttia hakee apua ja
vastaavasti väkivallan kohteena olevista naisista apua hakee noin neljännes.
Väkivallan kohteena ei aina ole myöskään nainen. Noin 5 -10 prosenttia
parisuhdeväkivallasta arvioidaan naisten tekemäksi. Tutkimusten perusteella
lähes kaikki vakava ja pitkäkestoinen väkivalta on kuitenkin miesten
aiheuttamaa. Väkivaltaisten miesten auttaminen vaatii miehiltä itseltään
motivaatiota ja hakeutumista hoitoon. Oman väkivaltaisuuden tunnistaminen ja
tunnustaminen ovat ensimmäinen askel.
- Sen jälkeen sitoutuminen pitkäjänteiseen työskentelyyn näyttäisi selkeästi
tuovan tuloksia fyysisen väkivallan ehkäisyssä, sanoo Holma.
- Tulevan väkivallan ehkäisy edellyttää myös sitä, että parisuhteen kumpikin
osapuoli sekä mahdollisesti auttamistaho tunnistavat tilanteen
väkivaltaiseksi. Vasta sitten riskitilanteita voidaan tarkastella ja
ehkäistä, Holma lisää.

Artikkelin on tuottanut Suomen Akatemia. Artikkeli on vapaasti ja
veloituksetta julkaistavissa sellaisenaan tai käytettävissä juttupohjana.

TiedoteDeski Finland Oy

....

Tämän vääristelyn ja selkeästi tarkoitushakuisen miesvihamielisyyden oli
 STT:n uutiseksi tuottanut siis Suomen Akatemia
ja väkivaltaviestien levittäjä Juha Holma.antti heiskala
 


........................................................

LOL

LOL -ETUSIVULLE.