----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To: leena.luhtanen@om.fi ; tuula.haatainen@stm.fi ; presidentti@tpk.fi ; johannes.koskinen@eduskunta.fi ; lapsiasiavaltuutettu@stm.fi ; mariakaisa.aula@stm.fi ; paivi.romanov@stm.fi ; liisa.hyssala@stm.fi ; tiina.astola@om.fi ; tytti.solantaus@stakes.fi ; vappu.taipale@stakes.fi ; sirpa.taskinen@stakes.fi ; vlaunis@utu.fi ; heta.gylling@helsinki.fi ; niina.laajapuro@amnesty.fi ; pentti.kotoaro@unicef.fi ; Inka Hetemäki ; irja.avonius@ykliitto.fi ; paivi.hirvela@om.fi ; hannele.varsa@stm.fi ; Tomi Timperi ; varanka@mappi.helsinki.fi ;ben.zyskowicz@eduskunta.fi ; ....................................................................................oras.tynkkynen@eduskunta.fi
Cc: tuula.tamminen@pshp.fi ; heikki.sariola@lskl.fi ; hannele.torronen@etu.inet.fi ; helena.hiila@vaestoliitto.fi ; raisa.cacciatore@vaestoliitto.fi ; maarit.tastula@yle.fi ; matti.virtanen@yle.fi ; susanne.paivarinta@yle.fi ; ruben@moskito-tv.fi ; kari.tervo@tarinatalo.fi ; ............................................................................ jari.sarasvuo@trainershouse.fi ; mikael.jungner@yle.fi ; paivi.karkkainen@yle.fi
Sent: Friday, January 26, 2007 12:51 PM
Subject: VAALIT LÄHESTYY - vaan ketkä kykenevät vastaamaan puheistaan ? - Vihreä liitto, Vasemmistoliitto ja Keskusta?

Antti Heiskala
26.1.2007 
       


..................................
                                     
             
 
Arvoisat kansanedustajat, arvoisa media


Vaalit ovat jo ovella, mitkä puolueet ja ketkä kansanedustajat kykenevät vastaamaan tekemisistään ja allekirjoittamistaan lausunnoista. Liitän alle mm. Vihreän liiton, Vasemmistoliiton ja Keskustan kansanedustajien allekirjoittamia dokumentteja, joita monet puolueiden vaalikampanjoita suunnittelevat eivät ehkä haluaisi enää silmissään nähdä, mutta jotka saattavatkin puolestaan olla äänestäjille hyvin kiinnostavia ja jopa ratkaisevia heidän äänestyskäyttymisensä kannalta

VÄKIVALTATUTKIMUKSEEN LIITTYVIÄ TIEDOTTEITA:TIEDOTE
Vihreät Naiset ry
Gröna Kvinnorna rf
The Green Women’s Association
Julkaisuvapaa 12.2.2004

Vihreät Naiset ry ihmettelee RAY:n avustusten jakoa

Vihreät Naiset ry on kiinnittänyt huomiota uuden, naisten aggressiota käsittelevän hankkeen laajamittaiseen tukemiseen. RAY on alustavasti myöntänyt Naisen aggressio läheisissä ihmissuhteissa –hankkeelle (2004-2008) 430.000 euroa. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa naisten fyysisen väkivallan lisäksi myös henkistä ja seksuaalista väkivaltaa. Vihreät Naiset ry muistuttaa, että Suomi on Euroopan unionin väkivaltaisin maa. Suomalaisen lähisuhdeväkivallan suurin ongelma on miesten naisiin kohdistama fyysinen väkivalta. Fyysinen väkivalta on laissa määritelty rikokseksi. Tilastokeskuksen tekemä kansallinen kyselytutkimus vuodelta 1998 osoitti muun muassa, että joka viides nainen on kokenut fyysistä väkivaltaa nykyisessä parisuhteessaan. Lähisuhteissa tapahtuvasta fyysisestä väkivallasta noin 90 prosentissa väkivallan tekijä on mies, noin 10 prosentissa nainen.

Vihreät Naiset ry:n mielestä on outoa, että RAY tukee laajasti sellaista väkivallan ehkäisytyötä, joka ei kohdistu em. suomalaisen väkivallan perusongelmaan. Vihreät Naiset ry ihmettelee RAY:n päätöstä kanavoida merkittäviä summia lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn suunnatuista varoista valtakunnalliselle lastensuojelujärjestölle, Ensi- ja turvakotien liitolle (ETU). Lasten suojelun rinnalla lasten äidit, jotka ovat useimmiten lasten isien väkivallan kohteina, ovat naisjärjestöjen yhteisen käsityksen mukaan ensisijainen väkivallalta turvaamisen kohde. Naisten suojelu on parasta lasten suojelua.

Vihreät Naiset ry muistuttaa tärkeästä erosta rikokseksi määritellyn fyysisen väkivallan ja muun väkivallan välillä. Aggressiivinen käytös ei oikeuta fyysistä väkivaltaa missään tilanteessa, eikä aggressiivista käytöstä ja fyysistä väkivaltaa voi rinnastaa toistensa vastapuoliksi. Mikäli RAY pitää tärkeänä ohjata tulevaisuudessa varoja henkisen väkivallan ja aggressiivisen käytöksen systemaattiseen kartoittamiseen, lähtökohdaksi on otettava suomalaisen väkivallan perusongelma: miesten naisiin kohdistama väkivalta eikä naisten miehiin kohdistama väkivalta. Lyöntien välillä myös mies käyttää henkistä väkivaltaa (uhkailua, pelottelua, kiristystä, manipulointia, haukkumista, taloudellista, sosiaalista ja psyykkistä kontrollointia jne). Aggressiivinen käytös ilman fyysisen väkivallan ulottuvuutta ei ole Suomessa yksinomaan naisten ongelma eikä myöskään rikos.

Vihreät Naiset ry pitää ensiarvoisen tärkeänä, että avustuksista päätettäessä kohdistetaan huomio erityisesti naisille suunnattuihin palveluihin, joita tarjotaan myös perheettömille, lapsettomille ja vammais- ja maahanmuuttajanaisille.

LISÄTIETOJA:
Pääsihteeri Elina Hatakka, 050 586 5729.....................................................................................................Vasemmistonaiset ihmettelee RAY:n avustusten jakoa

Vasemmistonaisten hallitus on kiinnittänyt huomiota uuden, naisten aggressiota käsittelevän hankkeen laajamittaiseen tukemiseen. RAY on alustavasti myöntän Naisen aggressio läheisissä ihmissuhteissa-hankkeelle (2004 - 2008) 430.000 euroa.

Vasemmistonaiset muistuttaa, että Suomi on Euroopan unionin väkivaltaisin maa. Suomalaisen lähisuhdeväkivallan suurin ongelma on miesten naisiin kohdistama fyysinen väkivalta. Fyysinen väkivalta on laissa määritelty rikokseksi. Tilastokeskuksen tekemä kansallinen kyselytutkimus vuodelta 1998 osoitti muun muassa, että joka viides nainen on kokenut fyysistä väkivaltaa nykyisessä parisuhteessaan. Vuositasolla tämä tarkoittaa 90 000 naista. Noin 90 prosentissa lähisuhteissa tapahtuvan fyysisen väkivallan tekijä on mies ja noin 10:ssä prosentissa nainen. - RAY:n tukeman hankkeen tarkoituksena on kartoittaa naisten fyysisen väkivallan lisäksi myös naisten henkistä ja seksuaalista väkivaltaa.

Vasemmistonaisten mielestä on outoa, että RAY tukee laajasti sellaista väkivallan ehkäisytyötä, joka ei kohdistu em. suomalaisen väkivallan perusongelmaan, vaan ihmettelee RAY:n päätöstä kanavoida merkittäviä summia lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn suunnatuista varoista valtakunnalliselle lastensuojelujärjestölle - omalla lohkollaan korvaamattoman arvokasta työtä tekevälle - Ensi- ja turvakotien liitolle (ETU). Lasten suojelun rinnalla ne lasten äidit, jotka ovat lasten isien väkivallan kohteina ovat Vasemmistonaisten käsityksen mukaan ensisijainen väkivallalta turvaamisen kohde. Naisten suojelu on parasta lasten suojelua.

Vasemmistonaiset haluaa myös korostaa tärkeää eroa rikokseksi määritellyn fyysisen väkivallan ja muun väkivallan välillä. Aggressiivinen käytös ei oikeuta fyysistä väkivaltaa missään tilanteessa eikä niitä voi rinnastaa toistensa vastapuoliksi. On hyvä, että rahoitusta ohjataan tulevaisuudessa myös henkisen väkivallan ja aggressiivisen käytöksen systemaattiseen kartoittamiseen ja ehkäisyyn, lähtökohdaksi on otettava kuitenkin molemmat sukupuolet. Suomalaisen lähisuhdeväkivallan ydin on edelleen miesten naisiin kohdistuvasta väkivalta eikä naisten miehiin kohdistama väkivalta. Aggressiivinen käytös ilman fyysisen väkivallan ulottuvuutta ei ole Suomessa yksinomaan naisten ongelma eikä myöskään rikos. Lyöntien välillä myös mies käyttää henkistä väkivaltaa (uhkailua, pelottelua, kiristystä, manipulointia, haukkumista, taloudellista, sosiaalista ja psyykkistä kontrollointia jne.). Fyysinen väkivalta aiheuttaa lisäksi aina henkisiä seurauksia.

Vasemmistonaiset pitää ensiarvoisen tärkeänä, että avustuksista päätettäessä kohdistetaan huomio erityisesti uhreille, eli pääsääntöisesti naisille, suunnattuihin palveluihin, joita tarjotaan myös perheettömille, lapsettomille ja vammais- ja maahanmuuttajanaisille. Uhrien turvallisuuden takaaminen tulee olla palvelujen peruslähtökohta.

Lisätietoja: Naispoliittinen sihteeri Lena Paju 050 5911216 , sähköposti

Vasemmistonaisten hallitus - 16.2.2004.......................................................................................................Suomen Keskustanaiset ihmettelee RAY:n avustusten jakoa

Suomen Keskustanaiset on kiinnittänyt huomiota uuden, naisten aggressiota käsittelevän hankkeen laajamittaiseen tukemiseen. RAY on alustavasti myöntänyt Naisen aggressio läheisissä ihmissuhteissa –hankkeelle (2004-2008) 430.000 euroa. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa naisten fyysisen väkivallan lisäksi myös henkistä ja seksuaalista väkivaltaa. Keskustanaiset muistuttaa, että Suomi on Euroopan unionin väkivaltaisin maa. Suomalaisen lähisuhdeväkivallan suurin ongelma on miesten naisiin kohdistama fyysinen väkivalta. Fyysinen väkivalta on laissa määritelty rikokseksi. Tilastokeskuksen tekemä kansallinen kyselytutkimus vuodelta 1998 osoitti muun muassa, että joka viides nainen on kokenut fyysistä väkivaltaa nykyisessä parisuhteessaan. Noin 90 prosentissa lähisuhteissa tapahtuvan fyysisen väkivallan tekijä on mies ja noin 10:ssä nainen. Keskustanaisten mielestä on outoa, että RAY tukee laajasti sellaista väkivallan ehkäisytyötä, joka ei kohdistu em. suomalaisen väkivallan perusongelmaan, vaan ihmettelee RAY:n päätöstä kanavoida merkittäviä summia lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn suunnatuista varoista valtakunnalliselle lastensuojelujärjestölle, Ensi- ja turvakotien liitolle (ETU). Lasten suojelun rinnalla lasten äidit, jotka ovat useimmiten lasten isien väkivallan kohteina, ovat NYTKISin käsityksen mukaan ensisijainen väkivallalta turvaamisen kohde. Naisten suojelu on parasta lasten suojelua. Suomen Keskustanaiset pitää ensiarvoisen tärkeänä, että avustuksista päätettäessä kohdistetaan huomio erityisesti naisille suunnattuihin palveluihin, joita tarjotaan myös perheettömille, lapsettomille ja vammais- ja maahanmuuttajanaisille.

LISÄTIETOJA: Puheenjohtaja Susanna Haapoja, 050 – 511 3114
Järjestösihteeri Anni-Mari Perkkiö, 0400 – 700 608


Suomen Keskustanaiset ry:n hallitus Helsingissä 7.2.2004:

....................................................................................................


TIEDOTE 12.2.2004

Naisjärjestöjen Keskusliitto ihmettelee RAY:n avustusten jakoa

Naisjärjestöjen Keskusliitto on kiinnittänyt huomiota uuden, naisten aggressiota käsittelevän hankkeen laajamittaiseen tukemiseen. RAY on alustavasti myöntänyt Naisen aggressio läheisissä ihmissuhteissa –hankkeelle (2004 - 2008) 430.000 euroa. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa naisten fyysisen väkivallan lisäksi myös henkistä ja seksuaalista väkivaltaa.

Naisjärjestöjen Keskusliitto muistuttaa, että Suomi on Euroopan unionin väkivaltaisin maa. Suomalaisen lähisuhdeväkivallan suurin ongelma on miesten naisiin kohdistama fyysinen väkivalta. Fyysinen väkivalta on laissa määritelty rikokseksi. Tilastokeskuksen tekemä kansallinen kyselytutkimus vuodelta 1998 osoitti muun muassa, että joka viides nainen on kokenut fyysistä väkivaltaa nykyisessä parisuhteessaan. Vuositasolla tämä tarkoittaa 90 000 naista. Noin 90 prosentissa lähisuhteissa tapahtuvan fyysisen väkivallan tekijä on mies ja noin 10:ssä prosentissa nainen.

Keskusliiton mielestä on outoa, että RAY tukee laajasti sellaista väkivallan ehkäisytyötä, joka ei kohdistu em. suomalaisen väkivallan perusongelmaan, vaan ihmettelee RAY:n päätöstä kanavoida merkittäviä summia lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn suunnatuista varoista valtakunnalliselle lastensuojelujärjestölle, Ensi- ja turvakotien liitolle (ETU). Lasten suojelun rinnalla lasten äidit, jotka ovat useimmiten lasten isien väkivallan kohteina, ovat Naisjärjestöjen Keskusliiton käsityksen mukaan ensisijainen väkivallalta turvaamisen kohde. Naisten suojelu on parasta lasten suojelua.

Naisjärjestöjen Keskusliitto haluaa myös korostaa tärkeää eroa rikokseksi määritellyn fyysisen väkivallan ja muun väkivallan välillä. Aggressiivinen käytös ei oikeuta fyysistä väkivaltaa missään tilanteessa eikä niitä voi rinnastaa toistensa vastapuoliksi. Mikäli RAY pitää tärkeänä ohjata tulevaisuudessa varoja henkisen väkivallan ja aggressiivisen käytöksen systemaattiseen kartoittamiseen, lähtökohdaksi on otettava suomalaisen väkivallan perusongelma: miesten naisiin kohdistuvasta väkivalta eikä naisten miehiin kohdistama väkivalta. Lyöntien välillä myös mies käyttää henkistä väkivaltaa (uhkailua, pelottelua, kiristystä, manipulointia, haukkumista, taloudellista, sosiaalista ja psyykkistä kontrollointia jne.). Fyysinen väkivalta aiheuttaa lisäksi aina henkisiä seurauksia. Aggressiivinen käytös ilman fyysisen väkivallan ulottuvuutta ei ole Suomessa yksinomaan naisten ongelma eikä myöskään rikos.

Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää ensiarvoisen tärkeänä, että avustuksista päätettäessä kohdistetaan huomio erityisesti naisille suunnattuihin palveluihin, joita tarjotaan myös perheettömille, lapsettomille ja vammais- ja maahanmuuttajanaisille. Uhrien turvallisuuden takaaminen tulee olla palvelujen peruslähtökohta


.............................................................................


- mukana samoissa pippaloissa asiantuntemustaan esittelemässä olivat myös mm. NYTKIS ja Naisasialiitto Unioni.a


-----------------------------------------------------------------------------


LIITE:

tässä jo edellä teille lähettämäni, tähän postiin suoraan liittyvä, laskemani suomalaisen perheväkivallan todellisuudesta:


Kuolemaan johtaneesta perheväkivallastaYHTEENLASKU

( puoliso- ja lapsiin kohdistuvan väkivallan tilastoa suhteutettuna saman mittaiseen ajanjaksoon )"Vuonna 2003 kuoli 13 naista aviomiehensä surmaamana ja 5 miestä aviovaimonsa surmaamana, 2004 4 miestä ja 15 naista, 2005 3 miestä 11 naista." - eli, kolmen vuoden aikana kuoli siis 39 naista ja 12 miestä aviopuolisonsa tappamana. (  lähde : Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos )


Lisäätään tuohon sitten se mistä on virallisesti vaiettu:

"Ajanjaksolla (1.6.2002 - 31.12.2005 ) surmattiin kaksikymmentäviisi alle 15-vuotiasta lasta, neljätoista poikaa ja yksitoista tyttöä. Heistä viisitoista (60 %) oli joutunut äitinsä ja yhdeksän (36 %)isänsä surmaamaksi, yksi (4 %) sai surmansa Myyrmannin pommi-iskussa."   (  lähde : Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos OPTULA : Henkirikollisuus Suomessa )
- eli 3,5 vuoden aikana äiti tappoi lapsensa 15 tapauksessa, isä 9 tapauksessa .


Suhteutetaan aviopuolisoiden surmat saman mittaiseen ajanjaksoon kuin lastenkin surmat ( 3,5 vuoteen )
39 / 3 vuotta = 45,5 / 3,5 vuotta
12 / 3 vuotta = 14 / 3,5 vuotta

lisätään saatuihin puolisosurmien suhdelukuun / 3,5 vuotta lasten surmat / 3,5 vuotta
45,5 + 9 = 54,5 / miehet ( suhdelukuja )
14 + 15 = 29 / naiset


tuon perusteella vastaisivatmiehet 65 % kuolemaan johtaneesta perheväkivallasta, naiset 35 % :sta.


Ei taida olla ihan sitä mitä meille jatkuvasti virallisessakin tiedoituksessa opetetaan, sitä mitä sitten kuulutetaan aina ulkomaille asti, jopa ulkoministeriön voimin, onhan UM kunnostautunut muun muassa työntämällä muutaman viimeisen UM:n Lapsen oikeuksien valvontaraportin täyteen "Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa" ja "Naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa".

Sitä ei ulkoministeriön "valvonta"raportissa sitten muistettukaan mainita, että YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen "suomennos" on siellä UM:n nurkissa parhaillaan uudelleen suomennettavana - kun sain kuin sainkin Suomen Unicefin tuon "suomennoksen" pitkin hampain viimein UM:lle uudelleen suomennettavaksi lähettämään, sen jälkeen kun huomasivat, että olin kääntynyt asiassa myös jo kansainvälisen Unicefin puoleen. Ensin ilmoittivat täällä, etteivät he ryhtyisi mihinkään toimiin. Tästä asiasta ei tainnut UM Lapsen oikeuksien "valvonta" "raportissa" ollakaan sitten mitään mainintaa?


Tämä valtiotasolla tapahtuva täydellinen lasten oikeuksilla pelleily on saatava loppumaan.


antti heiskala

PS.  ( tämä on liitetty myöhemmin ei alkuperäisessä postissa mukana )   Tuon yllä olevan postin lähettetyäni sain kuulla, että myös Kokoomusnaiset olivat mukana tuossa "ihmettelyssä" Naisjärjestöjen keskusliiton kautta.  Miten ihmeessä tämä meno on voinut mennä tällaiseksi tässä maassa ?  
.


........................................................................................