LOL   -------------  www.lapsenoikeus.info  --------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------------  LOL - PÄÄSIVULLE
Antti Heiskala
9.10.2007
----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To: maj-lis.tanner@aka.fi
Cc: helena.vanska@aka.fi.............................
Sent: Tuesday, October 09, 2007 7:56 PM
Subject: Sukupuolistunut tutkimus / suomalaisen perheväkivallan vaietusta todellisuudesta eräiden dokumenttien valossa: Den Nya Könsmaktteorin

 
Antti Heiskala
9.10.2007
 Hei,
 
 
Sain kuulla, että edellinen viestini oli mielestänne asiaton. Olen varma, että se oli täysin asiaton, solvelsihan se Suomen Akatemian ja Juha Holman tutkimuksissaan suomalaisesta perheväkivallasta jatkuvasti propagoimaa todellisuuden kanssa räikeässä ristiriidassa olevaa vääristeltyä käsitystä, jonka mukaan juuri ns. tavallinen mies on potentiaalinen väkivaltarikollinen.
Sovelsin tuota oppia sitten vain juuri tämän näkökannan ahkerasti esille tuoneeseen lehtori Juha Holmaan. Olen nähkääs nopeasti oppiva mies.
 
Jos ja kun, minulle on vuodesta toiseen Suomen Akatemian arvovallalla mediassa opetettu, että juuri ns.tavallinen mies on potentiaalinen väkivaltarikollinen, niin kai minä nyt oletan siitä, että nimenomaan  Suomen Akatemialle tätä "tutkimusta" tekevät tavalliset miehet sitä ovat. Kaipa he sentään itsensä tuntevat.
 
Tässä  teille kuitenkin pieni aivan toisenlaista kertomusta suomalaisesta väkivaltatodellisuudesta kertova paketti:
 
 
 
 
 
 
 
Den Nya Könsmaktteorin
 


SUKUPUOLISTUNUT TUTKIMUS

 
 


TEHTY TYÖ:
 


esimerkki suoraan valtakunnan päätöksentekokoneiston sisältä:

 

Eduskunnan Naiskansanedustajien verkoston julkaisu 5 / 2005 Perheväkivalta Helsinki: Kustannusliike Susi (Multiprint).
....

Eduskunnan Naiskansanedustajien verkoston julkaisu 5:ssa asiantuntijana kirjoittaneen Marita Husson asiantuntemuksesta:Marita Husso: Parisuhdeväkivalta. Lyötyjen aika ja tila. Vastapaino: Tampere 2003. 377 s.

Seuraavassa muutama sitaatti / Minna Nikunen tutkija, Naistutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto :

"Marita Husso on ollut yksi suomalaisen sukupuolistuneen väkivallan tutkimuksen edelläkävijöistä. Suomessahan se, että väkivalta liittyisi sukupuoleen, ei ollut relevantti näkemys vielä kahdeksankymmenluvulla. Väkivaltatilastoistakin sukupuoli puuttui pitkään, ja elettiin siinä luulossa, että parisuhdeväkivalta on tässä maassa vähäisempää kuin muissa, vähemmän tasa-arvoisissa maissa. Nyt tilastot ja kvantitatiiviset tutkimukset kertovat, ettei näin ole, ja tutkimustakin on alettu rahoittaa. Tästä muutoksesta esimerkki on Marita Husson väitöskirja Parisuhdeväkivalta. Pahoinpideltyjen aika ja tila, joka kertoo aiheesta aineistonaan parisuhdeväkivallan kohteena olleiden naisten kertomukset. Aineisto on saatu 1995 järjestetystä Väkivallasta vapaaksi -kirjoituskilpailusta. " ( !!! )

ja

"Pidän teosta tällä hetkellä parhaana Suomessa julkaistuna teoksena aiheesta. Kurssikirjaksi se on erinomainen, sillä teemana ovat eniten kysytyt kysymykset ja useimmin esille tuodut ennakkoluulot."


-Teemana olivat siis ennakkoluulot!


 
 
 


"Tutkittua faktaa",
 
eli kirjoituskilpailun pohjalta opinnäytteensä kirjoittanut tohtori:

 

Kysymykseni:

Onko tilanne Suomessa todella tämä: Ensin järjestetään kirjoituskilpailu naisille, jonka pohjalta tehdään "tieteellinen" opinnäyte, väitöskirja kuitenkin, jota sitten toinen tutkija, Tampereen yliopiston Naistutkimuksen laitokselta, kehuu parhaaksi aiheesta julkaistuksi teokseksi Suomessa.

Tämän jälkeen tuo kaikki onkin "tutkittua faktaa", ja kirjoituskilpailun pohjalta opinnäytteensä kirjoittanut tohtori onkin jo asiantuntija jonka asiantuntijamielipidettä palvotaan aina Eduskunnan Naiskansanedustajien verkostoa, Suomen Amnestyä ja ties mitä tahoja myöten? Missä piilottelee pieninkään itsekriittisyys tai edes muiden kriittisyys tuohon toimintaan?

VAIKUTUKSET KÄYTÄNNÖN TASOLLA:

( sukupuolistuneen tutkimuksen, toisen puolen todellisuudesta kokonaan vaikenevan sukupuolistuneen väkivalta"tutkimuksen" siirtyminen toteutettuun politiikkaan valtakunnantasolla / "naistutkimuksen" mahdollistamaan lapsen ihmisoikeuksista vaikenemiseen ja peittelyyn liittyen: )

 
 VÄKIVALTATUTKIMUKSEEN LIITTYVIÄ TIEDOTTEITA:

 

TIEDOTE 12.2.2004

Naisjärjestöjen Keskusliitto ihmettelee RAY:n avustusten jakoa

Naisjärjestöjen Keskusliitto on kiinnittänyt huomiota uuden, naisten aggressiota käsittelevän hankkeen laajamittaiseen tukemiseen. RAY on alustavasti myöntänyt Naisen aggressio läheisissä ihmissuhteissa –hankkeelle (2004 - 2008) 430.000 euroa. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa naisten fyysisen väkivallan lisäksi myös henkistä ja seksuaalista väkivaltaa.

Naisjärjestöjen Keskusliitto muistuttaa, että Suomi on Euroopan unionin väkivaltaisin maa. Suomalaisen lähisuhdeväkivallan suurin ongelma on miesten naisiin kohdistama fyysinen väkivalta. Fyysinen väkivalta on laissa määritelty rikokseksi. Tilastokeskuksen tekemä kansallinen kyselytutkimus vuodelta 1998 osoitti muun muassa, että joka viides nainen on kokenut fyysistä väkivaltaa nykyisessä parisuhteessaan. Vuositasolla tämä tarkoittaa 90 000 naista. Noin 90 prosentissa lähisuhteissa tapahtuvan fyysisen väkivallan tekijä on mies ja noin 10:ssä prosentissa nainen.

Keskusliiton mielestä on outoa, että RAY tukee laajasti sellaista väkivallan ehkäisytyötä, joka ei kohdistu em. suomalaisen väkivallan perusongelmaan, vaan ihmettelee RAY:n päätöstä kanavoida merkittäviä summia lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn suunnatuista varoista valtakunnalliselle lastensuojelujärjestölle, Ensi- ja turvakotien liitolle (ETU). Lasten suojelun rinnalla lasten äidit, jotka ovat useimmiten lasten isien väkivallan kohteina, ovat Naisjärjestöjen Keskusliiton käsityksen mukaan ensisijainen väkivallalta turvaamisen kohde. Naisten suojelu on parasta lasten suojelua.

Naisjärjestöjen Keskusliitto haluaa myös korostaa tärkeää eroa rikokseksi määritellyn fyysisen väkivallan ja muun väkivallan välillä. Aggressiivinen käytös ei oikeuta fyysistä väkivaltaa missään tilanteessa eikä niitä voi rinnastaa toistensa vastapuoliksi. Mikäli RAY pitää tärkeänä ohjata tulevaisuudessa varoja henkisen väkivallan ja aggressiivisen käytöksen systemaattiseen kartoittamiseen, lähtökohdaksi on otettava suomalaisen väkivallan perusongelma: miesten naisiin kohdistuvasta väkivalta eikä naisten miehiin kohdistama väkivalta. Lyöntien välillä myös mies käyttää henkistä väkivaltaa (uhkailua, pelottelua, kiristystä, manipulointia, haukkumista, taloudellista, sosiaalista ja psyykkistä kontrollointia jne.). Fyysinen väkivalta aiheuttaa lisäksi aina henkisiä seurauksia. Aggressiivinen käytös ilman fyysisen väkivallan ulottuvuutta ei ole Suomessa yksinomaan naisten ongelma eikä myöskään rikos.

Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää ensiarvoisen tärkeänä, että avustuksista päätettäessä kohdistetaan huomio erityisesti naisille suunnattuihin palveluihin, joita tarjotaan myös perheettömille, lapsettomille ja vammais- ja maahanmuuttajanaisille. Uhrien turvallisuuden takaaminen tulee olla palvelujen peruslähtökohta

.........................................................


( Naisjärjestöjen Keskusliitto on toinen valtiollisen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan, TANE:n "pysyvä asiantuntijajäsen", toinen selviää tästä kirjeestä alempaa * )

.........................................................


TIEDOTE
Vihreät Naiset ry
Gröna Kvinnorna rf
The Green Women’s Association
Julkaisuvapaa 12.2.2004

Vihreät Naiset ry ihmettelee RAY:n avustusten jakoa

Vihreät Naiset ry on kiinnittänyt huomiota uuden, naisten aggressiota käsittelevän hankkeen laajamittaiseen tukemiseen. RAY on alustavasti myöntänyt Naisen aggressio läheisissä ihmissuhteissa –hankkeelle (2004-2008) 430.000 euroa. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa naisten fyysisen väkivallan lisäksi myös henkistä ja seksuaalista väkivaltaa. Vihreät Naiset ry muistuttaa, että Suomi on Euroopan unionin väkivaltaisin maa. Suomalaisen lähisuhdeväkivallan suurin ongelma on miesten naisiin kohdistama fyysinen väkivalta. Fyysinen väkivalta on laissa määritelty rikokseksi. Tilastokeskuksen tekemä kansallinen kyselytutkimus vuodelta 1998 osoitti muun muassa, että joka viides nainen on kokenut fyysistä väkivaltaa nykyisessä parisuhteessaan. Lähisuhteissa tapahtuvasta fyysisestä väkivallasta noin 90 prosentissa väkivallan tekijä on mies, noin 10 prosentissa nainen.

Vihreät Naiset ry:n mielestä on outoa, että RAY tukee laajasti sellaista väkivallan ehkäisytyötä, joka ei kohdistu em. suomalaisen väkivallan perusongelmaan. Vihreät Naiset ry ihmettelee RAY:n päätöstä kanavoida merkittäviä summia lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn suunnatuista varoista valtakunnalliselle lastensuojelujärjestölle, Ensi- ja turvakotien liitolle (ETU). Lasten suojelun rinnalla lasten äidit, jotka ovat useimmiten lasten isien väkivallan kohteina, ovat naisjärjestöjen yhteisen käsityksen mukaan ensisijainen väkivallalta turvaamisen kohde. Naisten suojelu on parasta lasten suojelua.

Vihreät Naiset ry muistuttaa tärkeästä erosta rikokseksi määritellyn fyysisen väkivallan ja muun väkivallan välillä. Aggressiivinen käytös ei oikeuta fyysistä väkivaltaa missään tilanteessa, eikä aggressiivista käytöstä ja fyysistä väkivaltaa voi rinnastaa toistensa vastapuoliksi. Mikäli RAY pitää tärkeänä ohjata tulevaisuudessa varoja henkisen väkivallan ja aggressiivisen käytöksen systemaattiseen kartoittamiseen, lähtökohdaksi on otettava suomalaisen väkivallan perusongelma: miesten naisiin kohdistama väkivalta eikä naisten miehiin kohdistama väkivalta. Lyöntien välillä myös mies käyttää henkistä väkivaltaa (uhkailua, pelottelua, kiristystä, manipulointia, haukkumista, taloudellista, sosiaalista ja psyykkistä kontrollointia jne). Aggressiivinen käytös ilman fyysisen väkivallan ulottuvuutta ei ole Suomessa yksinomaan naisten ongelma eikä myöskään rikos.

Vihreät Naiset ry pitää ensiarvoisen tärkeänä, että avustuksista päätettäessä kohdistetaan huomio erityisesti naisille suunnattuihin palveluihin, joita tarjotaan myös perheettömille, lapsettomille ja vammais- ja maahanmuuttajanaisille.

LISÄTIETOJA:
Pääsihteeri Elina Hatakka, 050 586 5729..........................................................Vasemmistonaiset ihmettelee RAY:n avustusten jakoa

Vasemmistonaisten hallitus on kiinnittänyt huomiota uuden, naisten aggressiota käsittelevän hankkeen laajamittaiseen tukemiseen. RAY on alustavasti myöntän Naisen aggressio läheisissä ihmissuhteissa-hankkeelle (2004 - 2008) 430.000 euroa.

Vasemmistonaiset muistuttaa, että Suomi on Euroopan unionin väkivaltaisin maa. Suomalaisen lähisuhdeväkivallan suurin ongelma on miesten naisiin kohdistama fyysinen väkivalta. Fyysinen väkivalta on laissa määritelty rikokseksi. Tilastokeskuksen tekemä kansallinen kyselytutkimus vuodelta 1998 osoitti muun muassa, että joka viides nainen on kokenut fyysistä väkivaltaa nykyisessä parisuhteessaan. Vuositasolla tämä tarkoittaa 90 000 naista. Noin 90 prosentissa lähisuhteissa tapahtuvan fyysisen väkivallan tekijä on mies ja noin 10:ssä prosentissa nainen. - RAY:n tukeman hankkeen tarkoituksena on kartoittaa naisten fyysisen väkivallan lisäksi myös naisten henkistä ja seksuaalista väkivaltaa.

Vasemmistonaisten mielestä on outoa, että RAY tukee laajasti sellaista väkivallan ehkäisytyötä, joka ei kohdistu em. suomalaisen väkivallan perusongelmaan, vaan ihmettelee RAY:n päätöstä kanavoida merkittäviä summia lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn suunnatuista varoista valtakunnalliselle lastensuojelujärjestölle - omalla lohkollaan korvaamattoman arvokasta työtä tekevälle - Ensi- ja turvakotien liitolle (ETU). Lasten suojelun rinnalla ne lasten äidit, jotka ovat lasten isien väkivallan kohteina ovat Vasemmistonaisten käsityksen mukaan ensisijainen väkivallalta turvaamisen kohde. Naisten suojelu on parasta lasten suojelua.

Vasemmistonaiset haluaa myös korostaa tärkeää eroa rikokseksi määritellyn fyysisen väkivallan ja muun väkivallan välillä. Aggressiivinen käytös ei oikeuta fyysistä väkivaltaa missään tilanteessa eikä niitä voi rinnastaa toistensa vastapuoliksi. On hyvä, että rahoitusta ohjataan tulevaisuudessa myös henkisen väkivallan ja aggressiivisen käytöksen systemaattiseen kartoittamiseen ja ehkäisyyn, lähtökohdaksi on otettava kuitenkin molemmat sukupuolet. Suomalaisen lähisuhdeväkivallan ydin on edelleen miesten naisiin kohdistuvasta väkivalta eikä naisten miehiin kohdistama väkivalta. Aggressiivinen käytös ilman fyysisen väkivallan ulottuvuutta ei ole Suomessa yksinomaan naisten ongelma eikä myöskään rikos. Lyöntien välillä myös mies käyttää henkistä väkivaltaa (uhkailua, pelottelua, kiristystä, manipulointia, haukkumista, taloudellista, sosiaalista ja psyykkistä kontrollointia jne.). Fyysinen väkivalta aiheuttaa lisäksi aina henkisiä seurauksia.

Vasemmistonaiset pitää ensiarvoisen tärkeänä, että avustuksista päätettäessä kohdistetaan huomio erityisesti uhreille, eli pääsääntöisesti naisille, suunnattuihin palveluihin, joita tarjotaan myös perheettömille, lapsettomille ja vammais- ja maahanmuuttajanaisille. Uhrien turvallisuuden takaaminen tulee olla palvelujen peruslähtökohta.

Lisätietoja: Naispoliittinen sihteeri Lena Paju 050 5911216 , sähköposti

Vasemmistonaisten hallitus - 16.2.2004....................................................................................Suomen Keskustanaiset ihmettelee RAY:n avustusten jakoa

Suomen Keskustanaiset on kiinnittänyt huomiota uuden, naisten aggressiota käsittelevän hankkeen laajamittaiseen tukemiseen. RAY on alustavasti myöntänyt Naisen aggressio läheisissä ihmissuhteissa –hankkeelle (2004-2008) 430.000 euroa. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa naisten fyysisen väkivallan lisäksi myös henkistä ja seksuaalista väkivaltaa. Keskustanaiset muistuttaa, että Suomi on Euroopan unionin väkivaltaisin maa. Suomalaisen lähisuhdeväkivallan suurin ongelma on miesten naisiin kohdistama fyysinen väkivalta. Fyysinen väkivalta on laissa määritelty rikokseksi. Tilastokeskuksen tekemä kansallinen kyselytutkimus vuodelta 1998 osoitti muun muassa, että joka viides nainen on kokenut fyysistä väkivaltaa nykyisessä parisuhteessaan. Noin 90 prosentissa lähisuhteissa tapahtuvan fyysisen väkivallan tekijä on mies ja noin 10:ssä nainen. Keskustanaisten mielestä on outoa, että RAY tukee laajasti sellaista väkivallan ehkäisytyötä, joka ei kohdistu em. suomalaisen väkivallan perusongelmaan, vaan ihmettelee RAY:n päätöstä kanavoida merkittäviä summia lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn suunnatuista varoista valtakunnalliselle lastensuojelujärjestölle, Ensi- ja turvakotien liitolle (ETU). Lasten suojelun rinnalla lasten äidit, jotka ovat useimmiten lasten isien väkivallan kohteina, ovat NYTKISin käsityksen mukaan ensisijainen väkivallalta turvaamisen kohde. Naisten suojelu on parasta lasten suojelua. Suomen Keskustanaiset pitää ensiarvoisen tärkeänä, että avustuksista päätettäessä kohdistetaan huomio erityisesti naisille suunnattuihin palveluihin, joita tarjotaan myös perheettömille, lapsettomille ja vammais- ja maahanmuuttajanaisille.

LISÄTIETOJA: Puheenjohtaja Susanna Haapoja, 050 – 511 3114
Järjestösihteeri Anni-Mari Perkkiö, 0400 – 700 608


Suomen Keskustanaiset ry:n hallitus Helsingissä 7.2.2004:

.......................................................................................- mukana samalla tavalla asiantuntemustaan esittelemässä olivat myös mm. seuraavat tahot:* NYTKIS ( Naisjärjestöt yhteistyössä )( NYTKIS on toinen valtiollisen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan, TANE:n "pysyvä asiantuntijajäsen", muita muita sitten ei olekaan )


Naisasialiitto Unioni


Kokoomusnaiset=


Den Nya Könsmaktteorin
 
 

......................................................

 
 
 


ja sittenTULOKSET:

( jotka eivät ole kirjoituskilpailusta ):


 


"Alle 15-vuotiaiden lasten surmat 2002-2006:

Äidin surmaamia 18

Isän surmaamia 10

Muut tekijät 4
Alaikäinen veli 1 ".........................................................................................lisää esimerkkejäDen Nya Könsmaktteorin


TUTKIMUSTA NAISTUTKIMUKSEN LAITOKSELTA


YTM, Teija Hautanen
Jatko-opiskelija, tutkija
Naistutkimuksen laitos
Tampereen yliopisto


"Teen väitöskirjatutkimusta otsikolla

ISYYS JA VÄKIVALTA HUOLTORIIDOISSA

Väkivaltaan syyllistyneen miehen isyyteen ei ole kiinnitetty juurikaan huomiota suomalaisessa tutkimuksessa. Väkivallasta eri muodoissaan puhutaan toki paljon samoin kuin isyydestä ja sen uudenlaisesta toteutumisesta, mutta aihepiirit eivät usein kohtaa. Tutkimukseni käsittelee sitä, miten suomalaisessa hyvinvointivaltiossa jäsennetään se tosiasia, että jotkut miehet ovat isiä ja samalla väkivaltaisia puolisoitaan ja/tai lapsiaan kohtaan."...."Olen mukana Ritva Nätkinin johtamassa Akatemia-projektissa "Erot
perheissä: Perheammattilaiset, sukupuoli, erot ja ongelmat".
Väitöskirjan arvioitu valmistumisaika on vuosi 2007." .......................................................................................lisää esimerkkejä / Den Nya Könsmaktteorin
 
  / satiirinen kertomus

 
 
 


" S e l v i y t y j ä m i e h i ä "


eli


Tohtori Näreen sukupuolitutkimukset
Niin se on, että kun mies pistää miesvihaisen vaimonsa hengiltä pikkuisella insuliinipiikillä, muuten vaan, tai ehkäpä vaimon perintö mielessään, arvostettu miestutkimuksen ja kriittisen naistutkimuksen asiantuntijamme, aivan tinkimättömän puolueettomasti sukupuolitukimuksiinsa ja kalliiseen tasa-arvotyöhönsä aina suhtautuva sukupuolitutkijatohtori Näre tulee pian apuihin.

Vakuuttavien sukupuoliasiantuntijatutkimustensa mukaan Tohtori Näre ( kuoleman jälkeen tehty selvitys syytetyn miehen haastattelun perusteella ) antaa asiantuntijausuntonsa oikeudenkäynnissä: murhattu vaimo oli selvästikin tyypillinen hirvittävä miesvihaaja.

Mutta jos tämä tarkka selvitys ei jostain käsittämättömästä syystä ota tuulta purjeisiin, niin apua löytyy uutta luovan edistyksellisen elokuvantekijän ja ylen fiksujen toimittajien voimin. Myös Karvalakkilehti Image auttaa. Tarkat ja innokkaat tasa-arvoviranomaisemme varmasti miesparkaa ainakin auttavat, he kertovat päättäjille maltillisesti, että syyllinen mies on "tutkimuksen mukaan" uhri. Sekin on selvää, että kriittisen naistutkimuksen hyvä haltija, rakas presidenttimme Tarja Halonen, tukee myös pyyteettömästi tällaista tasa-arvon ihanaa toteumaa kaikin voiminsa.

Sitten näemme TV:ssä mukavan elokuvan "Selviytyjämiehiä", jossa tämä jalo selviytyjämies hääräilee lapsen kanssa, jolta listi äidin. Elokuvantekijä kertoo lasten äidin surman johtuneen vain kiivastumisesta, joten ei mitään hätää lapsukaiset.antti heiskala
.......................................................................................

lisää esimerkkejä /

Den Nya Könsmaktteorin


( " S e l v i y t y j ä m i e h i ä "
eli Tohtori Näreen sukupuolitutkimukset: )
 
 


 
 Tasa-arvotyypitetty syyllinen:

Taidonnäyte "hallituksemme tasa-arvopolitiikkaa" valmistelevalta elimeltä,
Tasa-arvoasiain neuvottelukunnalta:


 


TANE toteaa :"Asia

Oikeusministeriön kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi
Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto
Hyväksytty tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kokouksessa 2/2005 29.4.2005."
 


".... Lopputuloksena voi olla uhrin kuolema, tai tekijän kuolema, sillä tutkitusti miehensä taposta tai murhasta tuomitut naiset ovat pääosin pitkän parisuhdeväkivallan uhreja.

Seuraavaan on tehtävänannon mukaisesti listattu tasa-arvoasiain neuvottelukunnan priorisoimat teemat koskien kansallista ohjelmaa väkivallan vähentämiseksi.

1 Naisuhritutkimus

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan sisältyy naisiin kohdistuvan väkivallan 1997 tehdyn uhritutkimuksen uusiminen vuonna 2005. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta korostaa tämän uhritutkimuksen toteuttamisen tärkeyttä. Kansainväliseen naisuhritutkimukseen osallistumista pidetään myös tärkeänä, mutta kansallinen tutkimus tulee priorisoida.

2 Uhrin syyllistäminen

TANE toteaa, että uhrin syyllistäminen ei ole hyväksyttävää.... "
- ei, eipä tietenkään.

 
 
 
................................
 
 
 
Den Nya Könsmaktteorin
 
 
 
 
 

LAPSEEN KOHDISTUVA VÄKIVALTA


Kuopio 08.11.2002 Kari Karkola,
lääninoikeuslääkäri, dos.


"Lapsen kuolemaan johtanut väkivalta:

lapsi ---------------------tekijä

lapsen ikä ----- äiti-------- isä----------muu

alle 1 v --------- 73 %------- 23 %-------4 %

1- 4 v ----------- 63 %------- 29 %-------8 %

5-14 v ---------- 41 % -------53 % ------6 %"
 

.......................................................................................lisää esimerkkejä/

Den Nya Könsmaktteorin

Kuvitteellisia tarinoita
YTM Marjo-Riitta Reinikainen väitöskirjassaan:


"Suhtautuminen vammaisuuteen on selvästi sukupuolittunutta, kertoo tuore tutkimus. Vammainen mies kuvataan usein oletettujen positiivisten ominaisuuksiensa, kykyjensä ja saavutustensa kautta. Vammaista naista puolestaan tarkastellaan hänen puutteidensa ja menetystensä kautta.

Tähän tulokseen päätyi YTM Marjo-Riitta Reinikainen väitöskirjassaan. Reinikainen tutki työssään tavanomaista arkista puhetta vammaisuudesta. Aineistona olivat ei-vammaisten kirjoittamat kuvitteelliset tarinat fyysisesti vammaisista sekä vammaisten naisten omaelämänkerralliset tekstit.

"Käsitykset vammaisuudesta ja vammaisena olemisesta vaihtelevat sen mukaan, puhutaanko vammaisesta miehestä vai naisesta", Reinikainen sanoo."
ja sitten, jälleen


Ei- kuvitteellisia tarinoita:


Lehtimäellä ja Ylöjärvellä
................................................................................lisää ei-kuvitteellisia tarinoita:
 
 


 Den Nya Könsmaktteorin
 
 Valtiotasolla totetutettu henkinen väkivalta

BarbariassaMaassa toiselta nimeltään Barbaria,Outi Koski tai Kerstin Campoy eivät syyllistyneet maan viranomaisten ja oikeuslaitoksen mukaan mihinkään tuomittavaan.

Ei sen kummemmin mihinkään hiukkaakaan huonoon syyllistynyt Suomen valtio, eikä lapset Eric Cometilta varastanut lasten alkoholimyrkytykseen kuolleen äidin lesbokumppani. Ei vaikka Suomi lopulta, vuosien jälkeen, hävisikin jutun Cometille Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa EIT:ssä, jossa Suomi tuomittiin harvinaisen korkeisiin sakkoihin ihmisoikeusrikkomuksista. Myöhemmin vouti toki sitten veikin Eric Cometille EIT:ssä tuomitut ihmisoikeuskorvaukset, vastapuolen asianajajalle.

Hyvin kävi. Samaan aikaan - niin Outi Kosken kuin Kerstin Campoynkin suorittaman lapsikaappauksen aikana - laitettiin, samaan tekoon, mutta vain lyheksi ajaksi, syyllistyneet isät linnaan, puolentoista vuoden tuomioilla. He, olivat, syyllistyneet, lapsikaappaukseen.

Isät linnaan.

Luonnollisesti tähän kuuluu se, että Kerstin Campoylle Suomen valtio myönsi liki miljoona silloista markkaa hänen tekemäänsä kaappaustaan tukemaan. Myöhemmin Kerstin sai julkisuutta pahoinpideltyään miehen lyömällä tätä halolla päähän.


Jottei juttu jäisi vain tavanomaiseksi, ja ilman huipentumaa, kerron teille, että armas tasa-arvopresidenttimme Tarja Halonen puhui jälleen YK:ssa ihmisoikeuksista.

 
 

vain ihmisoikeusterveisin
antti heiskala


...................................................................................lisää esimerkkejä 
 
 Den Nya Könsmaktteorin
 


"AMNESTY"
"90 000 naista"
Eduskunnan Naiskansanedustajien verkosto. julkaisu 5 / 2005 Perheväkivalta


Sivu 50

Niina Laajapuro ( Amnesty ):

"Suomalainen väkivaltatyö ihmisoikeusjärjestön silmin

Puhuttaessa naisiin kohdistuvasta väkivallasta usein tuntuu kaikesta
huolimatta unohtuvan, että kyseessä on ihmisoikeusloukkaus.
Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa ainakin tietyssä määrin
edelleen tabu ja sitä pidetään yhä liikaa yksityisasiana, josta vaietaan.
Sanon näin huolimatta siitä, että edistystä on, kuten olemme
tänäänkin kuulleet, viimeisten yli kymmenen vuoden aikana tapahtunut
paljon.
Koska kyseessä on ihmisoikeusloukkaus, ei voida puhua yksityisasiasta:
valtiolla on vastuu ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimiin
naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseksi. Täyttääkseen kansainvälisiin
ihmisoikeusnormeihin perustuvan suojeluvelvollisuutensa
ei riitä, että valtio ei itse omien viranomaistensa kautta syyllisty
loukkaukseen. Tämän lisäksi valtiolla on velvollisuus tehdä kaikkensa
yksityishenkilöiden, esim. aviomiesten, tekemien loukkausten
estämiseksi. Jos loukkaus kuitenkin tapahtuu, viranomaisten on
tehtävä kaikkensa syyllisen saattamiseksi oikeuden eteen ja hänen
rankaisemisekseen. Lisäksi loukkauksen uhrille on taattava asianmukainen
korvaus ja kaikki toipumiseen tarvittavat palvelut.
Kuitenkin 90 000 naista joutuu Suomessa vuosittain läheisen
miehen pahoinpitelemäksi ja vain murto-osa syyllisistä saadaan oikeuden
eteen. Lisäksi naisiin kohdistuvan väkivallan uhrien auttamiseen
ja väkivallan kierteen katkaisuun käytettävät resurssit ovat
puutteelliset. Resurssien vähyydellä ei kuitenkaan voi perustella
sitä, että ihmisoikeusloukkauksen annetaan jatkua. Amnestyn mielestä
onkin kyseenalaista, miten Suomi edellä kuvatun suojeluvelvollisuutensa
täyttää."
VERTAA3195 naista ( ja 914 miestä )


Tilastokeskus: "Perheväkivalta 1997-2005".
"Vuonna 2005 poliisin tietoon tulleissa perheväkivaltarikosissa oli 4109 uhria, 5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Naisia perheväkivallan uhreista oli 3195 ja miehiä 914. http://tilastokeskus.fi/til/polrik/2005/polrik_2005_2006-04-04_tie_001.html
VERTAA
edellä ilmoitetut luvut:
3195 naista ( Tilastokeskus ) / 90 000 naista ( Suomen Amnesty ) - 3195 / 90 000 = 0,0355

prosenteissa 3,5 %

( Tilastokeskuksen luvut ovat siis 3,5 % Amnestyn, eduskunnan naisverkoston ja presidentti Tarja Halosen propagoimista luvuista )


 


VÄLIHUUTELUNI:


Suomen Amnesty ! -korvaus ja palvelut

Korvaus ja palvelut on taattava, jos mies on vaikkapa mulkoillut alta kulmien vaimon tuhlattua talousrahat kosmetiikkaan.

Ilmeisesti mies olisi myös laitettava ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan tuollaisesta teosta myös linnaan,
muilta miehiltä olisi lisäksi kiellettävä puheoikeus asiaan, ihmisoikeusjärjestön mielestä.


Niina Laajapuro / Amnesty: "Lisäksi loukkauksen uhrille on taattava asianmukainen
korvaus ja kaikki toipumiseen tarvittavat palvelut. Kuitenkin 90 000 naista joutuu Suomessa vuosittain läheisen miehen pahoinpitelemäksi ja vain murto-osa syyllisistä saadaan oikeuden eteen
. "

SUOMEN AMNESTY oikeuden eteen? - vääristellyn tiedon levittämisestä ja ihmisoikeustyön vastaisesta toiminnasta?:a[.......................................................................................lisää esimerkkejä 
 
Den Nya Könsmaktteorin
"Tarjan ansiota"Tarja Halosen vaalien aikaiselta nettisivuilta poimittua
:


"Vaalien loppusuoralla tempaisivat naiset. Kun julkisuudessa oli julistettu, ettei sukupuolella ole väliä ja etteivät tasa-arvoasiat nouse vaalien puheenaiheeksi, saivat muutamat erilaisia ajatuskantoja edustavat naiset tarpeekseen. Muutamassa päivässä ponkaistiin maasta ilta nimeltä Naiset Tarjan takana - puhelimet ja sähköpostit kuumina herätettiin iso joukko Suomen vaikuttajanaisia mukaan iloiseen vaalitorstai-iltaan Helsingin Kaapelitehtaalle.

Naisillan osallistujia

Mahtava joukko naisia oli noudattanut kutsua – isohko ravintola Hima&Sali Kaapelitehtaalla täyttyi ääriään myöten, tuoleista tuli pula ja loput joutuivat seuraamaan ohjelmaa seisaaltaan. Ilta oli pitkä ja monipuolinen. Menossa mukana edustava joukko Tarjansa valinneita naisia yhteiskuntaelämän eri puolilta. Emma ja Anna Paju lauloivat juhlan alkuun ”minun kultani kaunis on…” ja tunnelma alkoi nousta heti ensi minuuteilta. Päivi Istalan nopeisiin haastattelutuokioihin oli ryhmitelty akateemisia tutkijanaisia, taiteilijoita, toimittajia, kansanedustajia, yrittäjänaisia, kirjailijoita, ay-naisia – ja nimivalikoima oli upea.

Oli hienoa, että eturivissä oli mm. Suomen ainoa naisakateemikko, prof. Pirjo Mäkelä, joka antoi tukensa Tarja Haloselle, samaa mieltä hänen kanssaan olivat RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet ja Vasemmmistoliiton Outi Ojala. Vihreän Liiton puheenjohtaja, kansanedustaja Tarja Cronberg edusti niitä monia vihreitä, jotka ovat ilmoittaneet tukensa Tarjalle – heistä mukana Kaapelin illassa kansanedustaja Irina Krohn ja arkkitehti Maija Könkkölä. RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet kertoi, ettei hänellä ensi kierroksen jälkeen ollut mitään vaikeuksia asettua Tarja Halosen taakse.

Naisjärjestöjen hiljaisuutta vaalien tiimoilla ihmetteli Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Leena Ruusuvuori, joka itse oli tehnyt päätöksensä Tarjan puolesta vaikuttuneena ehdokkaansa monivuotisesta toiminnasta tasa-arvon ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisytyössä. Sanoipa Leena Ruusuvuori leikillisesti, että Tarja Halosen toimia hänen on kiittäminen yhdestä työpaikastaan – pitkälti Tarjan ansiota on se, että aikanaan perustettiin erillinen viisi vuotta kestänyt projekti naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisytyötä tekemään...

Tutkijanaisista olivat Tarjan valinneet ehdokkaakseen mm. Kaisa Kauppinen, Liisa Husu sekä Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani Aili Nenola. Kulttuuripuolella saman valinnan olivat tehneet teatteriohjaaja Ritva Siikala, taiteilija Kiba Lumberg, kirjailija Anja Snellman ja kotoa flunssaisena terveiset lähettänyt Leena Lehtolainen. Journalisteja Tarjan puolesta edusti mm. Ydin-lehden päätoimittaja Sirpa Puhakka, hengessä mukana oli Umayya Abu-Hanna.

Ja olihan siellä monta, monta eri aloilla kyntensä näyttänyttä naista: äskettäin väitellyt lisensiaatti Päivi Lipponen, kaupunginvaltuutettu Tiia Aarnipuu, PAM:n kv.sihteeri Tarja Kantola, projektipäällikkö Assi Liikanen.

Yrittäjänaisia edusti Anne Linnonmaa, jota asiantuntevasti haastatteli toinen naisyrittäjä, Tertta Saarikko.

Varsinaisia juhlapuheita oli vain kaksi – mutta niiden pitäjät parasta laatua. Akatemiaprofessori Kevät Nousiainen juristina sanoi seuranneensa vuosikausia ammattisisarensa Tarjan toimia ja oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien esitaistelijana. Tarja on loistava esikuva hänelle. Ja sopii samaan tehtävään kyllä muillekin. Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen muisteli tietään Tarjan jälkeentulijana - mm. sitä, miten hän nuorena valtuutettuna sai tukea, kannustusta ja vanhemman ohjeita Tarjalta Helsingin kaupunginvaltuustoaikanaan.

Illassa kohotettiin Tarjan malja ja kiitettiin sen sponsoreina toimineita miehiä. Yhteistervehdyksenä kohosi kohti kattoa huuto ”Hyvä Tarja!”, kun muistettiin että ehdokas oli samaan aikaan TV1:n viimeisessä vaalitentissä – ehkäpä naisenergiaa siirtyi studion paahteeseen.

Pitkän illan kruunasivat sen esiintyvät taiteilijat, joita Kaj Chydenius ansiokkaasti säesti. Laulaen toivat tukensa illan antiin mm. Monna Kamu, Ritva Sorvali, Sara Holopainen ja Taru Nyman. nauruhermoja kutkutti näyttelijä Heidi Herala esittämällä ”ei tehrä tästä nyt numeroo”-Sinikka Nopolan mainioita tekstejä.

Ilo oli olla mukana! "


......allekirjoittaneen omaa tekstiä:Halonen: "SITTEN VAIN ON KAKSI ÄITIÄ"


Jos jokin asia on jonkin henkilön ansiota, silloin hän on siitä myös vastuussa, eli, näin ollen presidentti Tarja Halonen on vastuussa todellisuutta vääristelevästä, sukupuolet täysin eri asemaan asettavasta, syrjivästä ja täysin valheellisen kuvan todellisuudesta antavasta ja siten lasten turvallisuuden vakavasti vaarantavasta tutkimuksesta, ilmeisesti päämääränään oman viiteryhmänsä etuoikeuksien ajaminen lainsäädäntöön.

Tarja Halonen: "sitten vain on kaksi äitiä"

......................................................................................

 


lisää esimerkkejä 
 
 Den Nya Könsmaktteorin


 


Kuolemaan johtaneesta perheväkivallastaYHTEENLASKU


( puoliso- ja lapsiin kohdistuvan väkivallan tilastoa suhteutettuna saman mittaiseen ajanjaksoon )
"Vuonna 2003 kuoli 13 naista aviomiehensä surmaamana ja 5 miestä aviovaimonsa surmaamana, 2004 4 miestä ja 15 naista, 2005 3 miestä 11 naista." ( lähde: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos )

- eli, kolmen vuoden aikana kuoli siis 39 naista ja 12 miestä aviopuolisonsa tappamana.
Lisäätään tuohon sitten se mistä on virallisesti vaiettu:

"Ajanjaksolla (1.6.2002 - 31.12.2005 ) surmattiin kaksikymmentäviisi alle 15-vuotiasta lasta, neljätoista poikaa ja yksitoista tyttöä. Heistä viisitoista (60 %) oli joutunut äitinsä ja yhdeksän (36 %)isänsä surmaamaksi, yksi (4 %) sai surmansa Myyrmannin pommi-iskussa."  
 ( lähde: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos )


- eli 3,5 vuoden aikana äiti tappoi lapsensa 15 tapauksessa, isä 9 tapauksessa .
Suhteutetaan aviopuolisoiden surmat saman mittaiseen ajanjaksoon kuin lastenkin surmat ( 3,5 vuoteen )
39 / 3 vuotta = 45,5 / 3,5 vuotta
12 / 3 vuotta = 14 / 3,5 vuotta

lisätään saatuihin puolisosurmien suhdelukuun / 3,5 vuotta lasten surmat / 3,5 vuotta
45,5 + 9 = 54,5 / miehet ( suhdelukuja )
14 + 15 = 29 / naisettuon perusteella vastaisivat miehet 65 % kuolemaan johtaneesta perheväkivallasta, naiset 35 % :sta.


Ei taida olla ihan sitä mitä meille jatkuvasti virallisessakin tiedoituksessa opetetaan, sitä mitä sitten kuulutetaan aina ulkomaille asti, jopa ulkoministeriön voimin, onhan UM kunnostautunut muun muassa työntämällä muutaman viimeisen UM:n Lapsen oikeuksien valvontaraportin täyteen "Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa" ja "Naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa".

Sitä ei ulkoministeriön "valvonta"raportissa sitten muistettukaan mainita, että YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen "suomennos" on siellä UM:n nurkissa parhaillaan uudelleen suomennettavana - kun sain kuin sainkin Suomen Unicefin tuon "suomennoksen" pitkin hampain viimein UM:lle uudelleen suomennettavaksi lähettämään, sen jälkeen kun huomasivat, että olin kääntynyt asiassa myös jo kansainvälisen Unicefin puoleen. Ensin ilmoittivat täällä, etteivät he ryhtyisi mihinkään toimiin. Tästä asiasta ei tainnut UM Lapsen oikeuksien "valvonta" "raportissa" ollakaan sitten mitään mainintaa?Tämä valtiotasolla tapahtuva täydellinen lasten oikeuksilla pelleily on saatava loppumaan.

asiallisesti
antti heiskala
 
 
 
 
 
 Tuota edellä esitettyä tarkastellen kysyn: Tämäkö oli teidän mielestänne sitten asiallinen uutinen valtakunnan uutisiin asti levitettäväksi:
 
 
 
Suomen Akatemia 04.10.2007

Nuoret naiset joutuvat herkimmin parisuhdeväkivallan kohteeksi suomessa

Usein luullaan, että parisuhdeväkivallan kohteeksi joutuvat eniten keski-iän
ylittäneet naiset tai että väkivaltaisen miehen pystyy tunnistamaan helposti
jonkin tietyn piirteen perusteella. Lisäksi väkivaltaisten miesten
ajatellaan tulevan esimerkiksi alemmasta sosiaaliluokasta tai olevan
päihdeongelmaisia. Todellisuudessa monet heistä ovat kuitenkin tuiki
tavallisia miehiä. Miten nämä miehet puhuvat omasta väkivaltaisuudestaan? Ja
mikä heidän mielestään oikeuttaa väkivaltaan turvautumisen parisuhteessa?

Perheväkivalta on meillä Suomessa yleinen ongelma. Tutkimusten mukaan
karkeasti joka viides suomalainen nainen on joutunut väkivallan kohteeksi
parisuhteessaan. Yksi yleinen myytti liittyy siihen, että
parisuhdeväkivallan kohteeksi joutuvat keski-iän ylittäneet naiset.
- Tilastojen mukaan näyttäisi kuitenkin siltä, että nimenomaan nuoret
18-24-vuotiaat naiset ovat yleisin parisuhdeväkivallan kohde, kertoo
psykologian opetus- ja tutkimusklinikan lehtori Juha Holma Jyväskylän
yliopistosta.
Holma toimi tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa Valta, väkivalta ja
sukupuoli -tutkimushankkeessa. Tutkimus paneutui perheväkivaltaisten miesten
hoito-ohjelmiin. Tutkimuksessa analysoitiin puolisoitaan pahoinpidelleiden
miesten hoitoryhmien keskustelukäytäntöjä ja kertomuksia. Hoitoryhmät ovat
edelleen käynnissä.

Tutkimuksen mukaan miehet puhuvat omasta väkivaltaisuudestaan, kunhan
keskustelulle luodaan oikeat puitteet. Miesten puhe on tosin erilaista
verrattuna väkivallan kohteena olevien naisten puheisiin. Yleisesti miesten
on vaikea puhua tekemästään väkivallasta.
- Miehet yleensä selittävät ja yrittävät puhua siitä, mikä johti
väkivaltaan. Naiset puhuvat vastaavasti siitä, millaista heidän kokemansa
väkivalta oli, Holma selvittää.

Parisuhdeväkivaltaiset miehet tuntevat samanaikaisesti syyllisyyttä ja
oikeutusta

Holman mukaan miesten oma väkivalta herättää heissä itsessään ristiriitaisia
tunteita. Toisaalta miehet kokevat syyllisyyttä, mutta samaan aikaan he
pyrkivät poistamaan itseltään vastuuta teoistaan selittelemällä väkivaltaa
oikeutetuksi.
- Vastuu väkivaltaisesta käyttäytymisestä kuuluu kuitenkin aina tekijälle,
muistuttaa Holma.
Perheväkivaltaa käyttävien miesten prototyyppiä ei varsinaisesti ole
olemassa, mutta tiettyjä samankaltaisuuksia löytyy heidän asenteissaan
naisia kohtaan. Ne eivät liity miesten taustoihin tai elämäntilanteisiin,
vaan enemmän psykologisiin yhteneväisyyksiin. Monet väkivaltaiset miehet
ovat esimerkiksi riippuvaisia naisista ja heillä on myös samankaltaisia
ajatuksia siitä, miten tasa-arvo parisuhteessa toteutuu.

Kun mies lyö kerran, hän usein toistaa tutkimusten perusteella myös tekonsa.
Holman mukaan näin ei aina kuitenkaan tapahdu. Suomen Akatemian tutkimuksen
mukaan osa väkivaltaisista miehistä siirtyykin ensimmäisen lyönnin jälkeen
henkiseen väkivaltaan ja alistamiseen.
- Kyse on henkisestä vallankäytöstä. Kun miehet ovat kerran lyöneet, he
kokevat, että heidän ei tarvitse välttämättä lyödä enää toista kertaa,
selvittää Holma.

Perheväkivaltaan haetaan harvoin ammattiapua

Lyöviin miehiin suhtaudutaan Suomessa yleisesti kielteisesti lukuun
ottamatta ns. poikkeussääntöjä. Nämä poikkeussäännöt antavat miehille
tietyissä tilanteissa mahdollisuuden ja selitysmallin, jolloin he saavat
omasta mielestään lyödä puolisoansa.
- Nämä poikkeustilanteet ovat sellaisia, joissa katsotaan, että nainen on
jollain tavalla provosoinut tai muulla tavalla aiheuttanut miehen
suuttumuksen ja antanut oikeutuksen lyömiseen, Holma kertoo.

Perheväkivaltaan ei haeta kovin herkästi ammattiapua Suomessa.
Tutkimustulosten mukaan miehistä vain noin 6 prosenttia hakee apua ja
vastaavasti väkivallan kohteena olevista naisista apua hakee noin neljännes.
Väkivallan kohteena ei aina ole myöskään nainen. Noin 5 -10 prosenttia
parisuhdeväkivallasta arvioidaan naisten tekemäksi. Tutkimusten perusteella
lähes kaikki vakava ja pitkäkestoinen väkivalta on kuitenkin miesten
aiheuttamaa. Väkivaltaisten miesten auttaminen vaatii miehiltä itseltään
motivaatiota ja hakeutumista hoitoon. Oman väkivaltaisuuden tunnistaminen ja
tunnustaminen ovat ensimmäinen askel.
- Sen jälkeen sitoutuminen pitkäjänteiseen työskentelyyn näyttäisi selkeästi
tuovan tuloksia fyysisen väkivallan ehkäisyssä, sanoo Holma.
- Tulevan väkivallan ehkäisy edellyttää myös sitä, että parisuhteen kumpikin
osapuoli sekä mahdollisesti auttamistaho tunnistavat tilanteen
väkivaltaiseksi. Vasta sitten riskitilanteita voidaan tarkastella ja
ehkäistä, Holma lisää.

Artikkelin on tuottanut Suomen Akatemia. Artikkeli on vapaasti ja
veloituksetta julkaistavissa sellaisenaan tai käytettävissä juttupohjana.

TiedoteDeski Finland Oy


 
............................................................................................................ 


........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE