LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
17.10.2006

---- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To: leena.luhtanen@om.fi ; johannes.koskinen@eduskunta.fi ; tiina.astola@om.fi ; tuula.haatainen@stm.fi ; lapsiasiavaltuutettu@stm.fi ; mariakaisa.aula@stm.fi ; paivi.romanov@stm.fi ; varanka@mappi.helsinki.fi ; hannele.varsa@stm.fi ; vappu.taipale@stakes.fi ; sirpa.taskinen@stakes.fi ;
presidentti@tpk.fi ; tytti.solantaus@stakes.fi ; pentti.kotoaro@unicef.fi ; niina.laajapuro@amnesty.fi ; liisa.hyssala@stm.fi ; ben.zyskowicz@eduskunta.fi .................; oras.tynkkynen@eduskunta.fi
Cc: .......jne. .......@unicef.fi ; ...........jne...........@ykliitto.fi ;
Sent: Tuesday, October 17, 2006 5:12 PM
Subject: Suomalaisesta sukupuolifasismista - LEIKKAUKSIA - väkivallasta

Antti Heiskala
17.10.2006
 
 
 
 
 
                                       LEIKKAUKSIA
 

                                                       Suomalaisesta sukupuolifasismista

 
 
 
                                    
 
 
                                        LEIKKAUS:
 
Eduskunnan Naiskansanedustajien verkosto. (2005) Perheväkivalta
( Eduskunnan Naiskansanedustajien verkoston julkaisu 5 )
. Helsinki: Kustannusliike Susi (Multiprint).
 
 
Sivut 13-

"Marita Husso
Perhe- ja parisuhdeväkivalta yhteiskunnallisena ongelmana

Valtaosa parisuhteissa tapahtuvasta tietoon tulevasta ja vammoja
aiheuttavasta väkivallasta on tilastojen mukaan miesten tekemää ja
naisiin kohdistuvaa. Oma koti on väkivallan suhteen naisille kaikkein
vaarallisin ja miehille kaikkein turvallisin paikka. Naisiin kohdistuneista
henkirikoksista noin puolet ja törkeistä pahoinpitelyistä
yli 40% on tutkimusten mukaan puolison tekemiä. Parisuhdeväkivallan
seurauksena kuolee vuosittain 25-30 naista (Heiskanen &
Piispa 1998; Husso 2003)."
 
 
 
VERTAA 
 
 
 
 
 Wikipedia:
 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Perhev%C3%A4kivalta
 
 
 
 
 
VERTAA 
 
 
 
 
 
"AMNESTY"
 
 
Eduskunnan Naiskansanedustajien verkosto. (2005) Perheväkivalta
 ´( Eduskunnan Naiskansanedustajien verkoston julkaisu 5 ). Helsinki: Kustannusliike Susi (Multiprint).
 
 
 
"90 000 naista"
 
 
 

Sivut 50

Niina Laajapuro   ( Amnesty ):

"Suomalainen väkivaltatyö ihmisoikeusjärjestön silmin

Puhuttaessa naisiin kohdistuvasta väkivallasta usein tuntuu kaikesta
huolimatta unohtuvan, että kyseessä on ihmisoikeusloukkaus.
Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa ainakin tietyssä määrin
edelleen tabu ja sitä pidetään yhä liikaa yksityisasiana, josta vaietaan.
Sanon näin huolimatta siitä, että edistystä on, kuten olemme
tänäänkin kuulleet, viimeisten yli kymmenen vuoden aikana tapahtunut
paljon.
Koska kyseessä on ihmisoikeusloukkaus, ei voida puhua yksityisasiasta:
valtiolla on vastuu ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimiin
naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseksi. Täyttääkseen kansainvälisiin
ihmisoikeusnormeihin perustuvan suojeluvelvollisuutensa
ei riitä, että valtio ei itse omien viranomaistensa kautta syyllisty
loukkaukseen. Tämän lisäksi valtiolla on velvollisuus tehdä kaikkensa
yksityishenkilöiden, esim. aviomiesten, tekemien loukkausten
estämiseksi. Jos loukkaus kuitenkin tapahtuu, viranomaisten on
tehtävä kaikkensa syyllisen saattamiseksi oikeuden eteen ja hänen
rankaisemisekseen. Lisäksi loukkauksen uhrille on taattava asianmukainen
korvaus ja kaikki toipumiseen tarvittavat palvelut.
Kuitenkin 90 000 naista joutuu Suomessa vuosittain läheisen
miehen pahoinpitelemäksi
ja vain murto-osa syyllisistä saadaan oikeuden
eteen. Lisäksi naisiin kohdistuvan väkivallan uhrien auttamiseen
ja väkivallan kierteen katkaisuun käytettävät resurssit ovat
puutteelliset. Resurssien vähyydellä ei kuitenkaan voi perustella
sitä, että ihmisoikeusloukkauksen annetaan jatkua. Amnestyn mielestä
onkin kyseenalaista, miten Suomi edellä kuvatun suojeluvelvollisuutensa
täyttää."
 
 
VERTAA 
 
 
 
 
3195  naista
 
 
 
 
 
Tilastokeskus : "Perheväkivalta 1997-2005".
"Vuonna 2005 poliisin tietoon tulleissa perheväkivaltarikosissa oli 4109 uhria, 5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Naisia peheväkivallan uhreista oli 3195 ja miehiä 914.  http://tilastokeskus.fi/til/polrik/2005/polrik_2005_2006-04-04_tie_001.html
 
 
 
VERTAA
 
 
 
 
 
 
edellä ilmoitetut luvut:
   3195  naista  ( Tilastokeskus )  /  90 000 naista  ( Suomen Amnesty )   -  3195 / 90 000   =   0,0355  
 
 
 
 
 prosenteissa   3,5 %
 
 
 
 
 
 
 
 
( Tilastokeskuksen luvut ovat siis  3,5 %  Amnestyn,  eduskunnan naisverkoston ja presidentti  Tarja Halosen propagoimista luvuista )
 
 
 
 
 
 
                                    
                                        VÄLIHUUTELUNI: 
 
 
 
 
                                        Suomen Amnesty !
- korvaus ja palvelut
 

Korvaus ja palvelut on taattava, jos mies on vaikkapa mulkoillut alta kulmien vaimon tuhlattua talousrahat kosmetiikkaan.
 
Ilmeisesti mies olisi myös laitettava ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan tuollaisesta teosta myös linnaan, 
muilta miehiltä  olisi lisäksi kielletävä puheoikeus asiaan, ihmisoikeusjärjestön mielestä.

Niina Laajapuro  ( Amnesty ): " Lisäksi loukkauksen uhrille on taattava asianmukainen
korvaus ja kaikki toipumiseen tarvittavat palvelut.
Kuitenkin 90 000 naista joutuu Suomessa vuosittain läheisen
miehen pahoinpitelemäksi ja vain murto-osa syyllisistä saadaan oikeuden
eteen. "
 
SUOMEN AMNESTY OIKEUDEN ETEEN ? -  vääristellyn tiedon levittämisestä ja ihmisoikeustyön vastaisesta toiminnasta -
 
 
 
 
 
LEIKKAUS
 
 


SUKUPUOLISTUNUT TUTKIMUS
 
 

Eduskunnan Naiskansanedustajien verkoston julkaisu 5 / 2005
 ( Eduskunnan Naiskansanedustajien verkoston julkaisu 5 )
. Helsinki: Kustannusliike Susi (Multiprint).
 
 
 
 
Perheväkivalta


Eduskunnan Naiskansanedustajien verkoston julkaisu 5:ssa asiantuntijana kirjoittaneen Marita Husson asiantuntemuksesta:
Marita Husso: Parisuhdeväkivalta. Lyötyjen aika ja tila. Vastapaino: Tampere 2003. 377 s.
Muutama sitaatti / Minna Nikunen tutkija, Naistutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto :
 

"Marita Husso on ollut yksi suomalaisen sukupuolistuneen väkivallan tutkimuksen edelläkävijöistä. Suomessahan se, että väkivalta liittyisi sukupuoleen, ei ollut relevantti näkemys vielä kahdeksankymmenluvulla. Väkivaltatilastoistakin sukupuoli puuttui pitkään, ja elettiin siinä luulossa, että parisuhdeväkivalta on tässä maassa vähäisempää kuin muissa, vähemmän tasa-arvoisissa maissa. Nyt tilastot ja kvantitatiiviset tutkimukset kertovat, ettei näin ole, ja tutkimustakin on alettu rahoittaa. Tästä muutoksesta esimerkki on Marita Husson väitöskirja Parisuhdeväkivalta. Pahoinpideltyjen aika ja tila, joka kertoo aiheesta aineistonaan parisuhdeväkivallan kohteena olleiden naisten kertomukset. Aineisto on saatu 1995 järjestetystä Väkivallasta vapaaksi -kirjoituskilpailusta. " ( !!! )

ja

"Pidän teosta tällä hetkellä parhaana Suomessa julkaistuna teoksena aiheesta. Kurssikirjaksi se on erinomainen, sillä teemana ovat eniten kysytyt kysymykset ja useimmin esille tuodut ennakkoluulot."
 
 

-Teemana olivat siis ennakkoluulot!
 
 

Kysymykseni:

Onko tilanne Suomessa todella tämä: Ensin järjestetään kirjoituskilpailu naisille, jonka pohjalta tehdään "tieteellinen" opinnäyte, väitöskirja kuitenkin, jota sitten toinen tutkija, Tampereen yliopiston Naistutkimuksen laitokselta, kehuu parhaaksi aiheesta julkaistuksi teokseksi Suomessa.

Tämän jälkeen tuo kaikki onkin "tutkittua faktaa", ja kirjoituskilpailun pohjalta opinnäytteensä kirjoittanut tohtori onkin jo asiantuntija jonka asiantuntijamielipidettä palvotaan aina Eduskunnan Naiskansanedustajien verkostoa ja Suomen Amnestyä  ja ties mitä tahoja myöten? Missä piilottelee pieninkään itsekriittisyys tai edes muiden kriittisyys tuohon toimintaan?

 
 
LEIKKAUS

 


to die
 = kuolla
 
 
 
 
LEIKKAUS
 
 
 
 
 
 
TUTKIMUS RUOTSISTA:

Kids are at much greater risk of death in sole custody, single parent families...The Lancet
 

G. Ringbäck Weitoft, et al. ,2003
 

“Mortality, severe morbidity, and injury in children living with single parents in Sweden:
A population-based study,” The Lancet, Vol. 361, No. 9354 [25 January 2003]: 289-295

 

 

"girls with single parents were more than twice as likely to commit suicide and more than three times as likely to die from an addiction to drugs or alcohol than were girls with two parents."
 
 

"Boys of single parents were "

 

-"more than five times more likely to die  from an addiction to drugs or alcohol"  ( 5x )


, "more than three times as likely to die  from a fall or poisoning",  ( 3 x )

and

"four times more likely to die  from external violence….”  ( 4 x )


lisää samasta The Lancetissa julkaistusta tutkimuksesta
 
 
 
 

 
 

LISÄÄ LAINATTUA:
 
Ydinperhe kontra yksinhuoltaja


"Yksinhuoltajaperheen vesan terveys on tavallista kovemmalla koetuksella, kertoo tuore ruotsalaistutkimus.

Hänellä on ydinperheen lapsiin verrattuna kaksinkertainen vaara saada psyykkinen sairaus tai yrittää itsemurhaa.
Todennäköisyys sortua päihteisiin on peräti kolminkertainen.."

"Yksinhuoltajuus lisää ruotsalaispojilla myös ennenaikaisen kuoleman vaaraa. Riskit säilyivät, vaikka taloudelliset ja alueelliset erot otetaan huomioon. Tutkimuksessa seurattiin lähes miljoonaa ydin- ja yksinhuoltajaperheiden lasta yli yhdeksän vuotta. "

"Kansainvälisten mittapuiden mukaan ruotsalaisen yksinhuoltajan asema on hyvä. Sosiaaliturva ja tuettu kunnallinen päivähoito keventävät taloudellista taakkaa. Tutkijat epäilevätkin, että yksinhuoltajia ja heidän lapsiaan ei rassaa niinkään pula rahasta vaan ajasta. ´Jos arkea sävyttää jatkuva kiire ja stressi sekä elämänhallinnan puute, se vaikuttaa varmasti myös lasten hyvinvointiin´, tutkijat kirjoittavat Lancetin julkaisemassa artikkelissa. Heidän mukaan yhteiskunnan suuri haaste on nyt auttaa yksinhuoltajia sovittamaan yhteen perheen ja työn vaatimukset.

Ydinperheiden määrä vähenee myös Suomessa. Yksinhuoltajatalouksia on yli satatuhatta. Uusioperheiden määrää ei tiedä kukaan tarkkaan."

 
 
LEIKKAUS
 
 
 
 


SUOMESTA:


The association between single-parent family background and physical morbidity, mortality, and criminal behaviour in adulthood
Anu SauvolaDepartment of Psychiatry, University of Oulu, and Department of Public Health Science and General Practice, University of Oulu, P.O.Box 5000, FIN-90014 University of Oulu, Finland

"5.3.1.1. Family background and non-violent offences

A single-parent family of type “all time“ (adj. OR 1.6, 95% CI 0.7-3.5) or “at birth“ (adj. OR 1.5, 95% CI 0.7-2.9) was not associated with non-violent offending (III: Table 1). If the parents were divorced during the offspring’s childhood, the male offspring’s risk of committing non-violent crimes was two-fold (adj. OR 2.0, 95% CI 1.5-2.7) compared to males with two-parent family background. Parental death also increased the risk of committing a non-violent crime during early adulthood among males (OR 1.5, 95% CI 1.0-2.3, adjusted for maternal age, maternal smoking during pregnancy, psychiatric hospital diagnosis, parental social class, and perinatal complications).

5.3.1.2. Family background and violent offences

Male subjects who were born and raised in a single-mother family (“all time“) had the highest risk of committing a violent crime during the follow-up time (from 15 to 32 years of age) (III: Table 1). The risk was 5-fold compared to males with a two-parent family background even after controlling for maternal age, maternal smoking during pregnancy, psychiatric hospital diagnosis, parental social class, and perinatal complications (adj. OR 5.2, 95% CI 2.5-10.6). Correspondingly, the probability of violent crimes was 3.6-fold (95% CI 1.8-7.0) if the male subject was born to a single-mother family (“at birth“) and 2.5-fold (95% CI 1.6-3.7) if parents got separated during the follow-up time. If a parent had died during the offspring’s childhood, the risk of violent offending doubled (adj. OR 2.2, 95% CI 1.3-3.6) compared to males with intact, two-parent family backgrounds.

5.3.1.3. Family background and recidivism

The risk of recidivism was highest among males who were born and raised in a single-mother family “all time“, adjusted odds ratio being 7.8 (95% CI 3.1-19.4) (IV: Table 1). Correspondingly, the risk of violent recidivism was 5.0-fold (95% CI 2.1-11.9) if the male subject was born to a single-mother who married later during the offspring’s childhood (“at birth“) and 2.0-fold (95% CI 1.1-3.8) if the parents had a divorce during the offspring’s childhood. Furthermore, parental death was not significantly associated with the risk of violent recidivistic offending among males."


"5.3.2. Criminality among females

Females with a single-parent family in childhood had a 2.7-fold risk (95% CI 1.5-4.5) (adjusted for maternal age, maternal smoking during pregnancy, psychiatric diagnosis, parental social class, and perinatal complications) of becoming non-violent criminals over females with two-parent family backgrounds. The risk of violent offending in females with a single-parent family background was 4.4-fold (95% CI 1.1-17.0) compared with that of other females. Due to the small number of cases no subgroup analyses of different family types were made."

....... 


edellisestä esille  tämä:


-The risk of recidivism was highest among males who were born and raised in a single-mother family “all time“, adjusted odds ratio being 7.8 (95% CI 3.1-19.4) (IV: Table 1).

- Correspondingly, the risk of violent recidivism was 5.0-fold (95% CI 2.1-11.9) if the male subject was born to a single-mother who married later during the offspring’s childhood (“at birth“)

and 2.0-fold (95% CI 1.1-3.8) if the parents had a divorce during the offspring’s childhood.

Furthermore, parental death was not significantly associated with the risk of violent recidivistic offending among males."

.......

Eli se että vanhemmat erosivat lisäsi riskiä ainoastaan 2 x ehjässä ydinperheessä elävään lapseen nähden,

Syntyjään yksinhuoltajille syntyneiden lasten riski sen sijaan oli 7.8 x ehjässä ydinperheessä elävään lapseen nähden,

kun taas se että tällainen yksinhuoltaja meni naimisiin pienesi riskiä kuitenkin hiukan ja oli 5 x ehjässä ydinperheessä elävään lapseen nähden,

sen sijaan isän kuolema EI edes korreloinut merkittävällä tavalla.
( eli lapsella olisi isä silloinkin kun hän oli kuollut/ tämä oli kirjoittajan oma tulkinta )

 
 
  
LEIKKAUS MAAILMALTA:
 
 
 BIOLOGICAL PARENTSAustralian Government

Compiled by Nick Richardson and Leah Bromfield, National Child Protection Clearinghouse. Published by the Australian Institute of Family Studies ISSN 1448-9112


Fatal child abuse

"Child deaths resulting from parental abuse are unique among homicides in terms of the high proportion of women offenders. Female offenders are usually biological mothers, whereas male perpetrators are usually de facto or step parents to the child victim (Alder & Polk, 2001).

It has been found that de facto or stepparents kill children in their care at a much greater rate than biological parents , with many more stepchildren killed by stepfathers than by stepmothers (Daly & Wilson, 1994; Strang, 1995). The greater rate of harming by stepfathers is in part due to small children rarely residing with biological fathers and stepmothers (Daly & Wilson, 1994)." 
 
 LEIKKAUS
 
 
 
 
 


Presidentti Tarja Halosen "ansiota"

 

Halosen nettisivuilla:


"Vaalien loppusuoralla tempaisivat naiset. Kun julkisuudessa oli julistettu, ettei sukupuolella ole väliä ja etteivät tasa-arvoasiat nouse vaalien puheenaiheeksi, saivat muutamat erilaisia ajatuskantoja edustavat naiset tarpeekseen. Muutamassa päivässä ponkaistiin maasta ilta nimeltä Naiset Tarjan takana - puhelimet ja sähköpostit kuumina herätettiin iso joukko Suomen vaikuttajanaisia mukaan iloiseen vaalitorstai-iltaan Helsingin Kaapelitehtaalle.


Naisillan osallistujia


Mahtava joukko naisia oli noudattanut kutsua – isohko ravintola Hima&Sali Kaapelitehtaalla täyttyi ääriään myöten, tuoleista tuli pula ja loput joutuivat seuraamaan ohjelmaa seisaaltaan. Ilta oli pitkä ja monipuolinen. Menossa mukana edustava joukko Tarjansa valinneita naisia yhteiskuntaelämän eri puolilta. Emma ja Anna Paju lauloivat juhlan alkuun ”minun kultani kaunis on…” ja tunnelma alkoi nousta heti ensi minuuteilta. Päivi Istalan nopeisiin haastattelutuokioihin oli ryhmitelty akateemisia tutkijanaisia, taiteilijoita, toimittajia, kansanedustajia, yrittäjänaisia, kirjailijoita, ay-naisia – ja nimivalikoima oli upea.


Oli hienoa, että eturivissä oli mm. Suomen ainoa naisakateemikko, prof. Pirjo Mäkelä, joka antoi tukensa Tarja Haloselle, samaa mieltä hänen kanssaan olivat RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet ja Vasemmmistoliiton Outi Ojala. Vihreän Liiton puheenjohtaja, kansanedustaja Tarja Cronberg edusti niitä monia vihreitä, jotka ovat ilmoittaneet tukensa Tarjalle – heistä mukana Kaapelin illassa kansanedustaja Irina Krohn ja arkkitehti Maija Könkkölä. RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet kertoi, ettei hänellä ensi kierroksen jälkeen ollut mitään vaikeuksia asettua Tarja Halosen taakse.


Naisjärjestöjen hiljaisuutta vaalien tiimoilla ihmetteli Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Leena Ruusuvuori, joka itse oli tehnyt päätöksensä Tarjan puolesta vaikuttuneena ehdokkaansa monivuotisesta toiminnasta tasa-arvon ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisytyössä. Sanoipa Leena Ruusuvuori leikillisesti, että Tarja Halosen toimia hänen on kiittäminen yhdestä työpaikastaan – pitkälti Tarjan ansiota on se, että aikanaan perustettiin erillinen viisi vuotta kestänyt projekti naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisytyötä tekemään...


Tutkijanaisista olivat Tarjan valinneet ehdokkaakseen mm. Kaisa Kauppinen, Liisa Husu sekä Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani Aili Nenola. Kulttuuripuolella saman valinnan olivat tehneet teatteriohjaaja Ritva Siikala, taiteilija Kiba Lumberg, kirjailija Anja Snellman ja kotoa flunssaisena terveiset lähettänyt Leena Lehtolainen. Journalisteja Tarjan puolesta edusti mm. Ydin-lehden päätoimittaja Sirpa Puhakka, hengessä mukana oli Umayya Abu-Hanna.


Ja olihan siellä monta, monta eri aloilla kyntensä näyttänyttä naista: äskettäin väitellyt lisensiaatti Päivi Lipponen, kaupunginvaltuutettu Tiia Aarnipuu, PAM:n kv.sihteeri Tarja Kantola, projektipäällikkö Assi Liikanen.


Yrittäjänaisia edusti Anne Linnonmaa, jota asiantuntevasti haastatteli toinen naisyrittäjä, Tertta Saarikko.


Varsinaisia juhlapuheita oli vain kaksi – mutta niiden pitäjät parasta laatua. Akatemiaprofessori Kevät Nousiainen juristina sanoi seuranneensa vuosikausia ammattisisarensa Tarjan toimia ja oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien esitaistelijana. Tarja on loistava esikuva hänelle. Ja sopii samaan tehtävään kyllä muillekin. Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen muisteli tietään Tarjan jälkeentulijana - mm. sitä, miten hän nuorena valtuutettuna sai tukea, kannustusta ja vanhemman ohjeita Tarjalta Helsingin kaupunginvaltuustoaikanaan.


Illassa kohotettiin Tarjan malja ja kiitettiin sen sponsoreina toimineita miehiä. Yhteistervehdyksenä kohosi kohti kattoa huuto ”Hyvä Tarja!”, kun muistettiin että ehdokas oli samaan aikaan TV1:n viimeisessä vaalitentissä – ehkäpä naisenergiaa siirtyi studion paahteeseen.


Pitkän illan kruunasivat sen esiintyvät taiteilijat, joita Kaj Chydenius ansiokkaasti säesti. Laulaen toivat tukensa illan antiin mm. Monna Kamu, Ritva Sorvali, Sara Holopainen ja Taru Nyman. nauruhermoja kutkutti näyttelijä Heidi Herala esittämällä ”ei tehrä tästä nyt numeroo”-Sinikka Nopolan mainioita tekstejä.


Ilo oli olla mukana! "


 
 
 
 
 
LEIKKAUS

 
 


Psykiatrian erikoislääkäri Liisa Kemppaisen havainnot Suomesta / Väitös vuodelta 2001 :

”Jos perheessä ei ollut isää, pojat tekivät kahdeksan kertaa muita poikia enemmän väkivaltarikoksia.
Merkittävin tyttöjen aikuisiän rikollisuutta ennustava tekijä oli isän puuttuminen perheestä.”


 
 
 


LEIKKAUS


 

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto ihmettelee RAY:n avustusten jakoa


Naisjärjestöjen Keskusliitto on kiinnittänyt huomiota uuden, naisten aggressiota käsittelevän hankkeen laajamittaiseen tukemiseen. RAY on alustavasti myöntänyt Naisen aggressio läheisissä ihmissuhteissa –hankkeelle (2004 - 2008) 430.000 euroa. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa naisten fyysisen väkivallan lisäksi myös henkistä ja seksuaalista väkivaltaa. Naisjärjestöjen Keskusliitto muistuttaa, että Suomi on Euroopan unionin väkivaltaisin maa. Suomalaisen lähisuhdeväkivallan suurin ongelma on miesten naisiin kohdistama fyysinen väkivalta.


Fyysinen väkivalta on laissa määritelty rikokseksi. Tilastokeskuksen tekemä kansallinen kyselytutkimus vuodelta 1998 osoitti muun muassa, että joka viides nainen on kokenut fyysistä väkivaltaa nykyisessä parisuhteessaan. Vuositasolla tämä tarkoittaa 90 000 naista. Noin 90 prosentissa lähisuhteissa tapahtuvan fyysisen väkivallan tekijä on mies ja noin 10:ssä prosentissa nainen.


Keskusliiton mielestä on outoa, että RAY tukee laajasti sellaista väkivallan ehkäisytyötä, joka ei kohdistu em. suomalaisen väkivallan perusongelmaan, vaan ihmettelee RAY:n päätöstä kanavoida merkittäviä summia lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn suunnatuista varoista valtakunnalliselle lastensuojelujärjestölle, Ensi- ja turvakotien liitolle (ETU). 

LEIKKAUS 


LAPSEEN KOHDISTUVA VÄKIVALTA
 

Kuopio 08.11.2002 Kari Karkola,
lääninoikeuslääkäri, dos."Lapsen kuolemaan johtanut väkivalta:


lapsi ---------------------tekijä

lapsen ikä------ äiti------- isä--------muu

alle 1 v--------- 73 %------- 23 %-------4 %

1- 4 v ---------- 63 %------- 29 %-------8 %

5-14 v --------- 41 % -------53 % ------6 %"


LEIKKAUS


 
 


TUTKIMUSTA NAISTUTKIMUKSEN LAITOKSELTA

Netin aarteistoa:
TM, Teija Hautanen
jatko-opiskelija, tutkija
Naistutkimuksen laitos
Tampereen yliopisto


"Teen väitöskirjatutkimusta otsikolla


ISYYS JA VÄKIVALTA HUOLTORIIDOISSA


Väkivaltaan syyllistyneen miehen isyyteen ei ole kiinnitetty juurikaan huomiota suomalaisessa tutkimuksessa. Väkivallasta eri muodoissaan puhutaan toki paljon samoin kuin isyydestä ja sen uudenlaisesta toteutumisesta, mutta aihepiirit eivät usein kohtaa. Tutkimukseni käsittelee sitä, miten suomalaisessa hyvinvointivaltiossa jäsennetään se tosiasia, että jotkut miehet ovat isiä ja samalla väkivaltaisia puolisoitaan ja/tai lapsiaan kohtaan."....


- Hmm.


"Olen mukana Ritva Nätkinin johtamassa Akatemia-projektissa "Erot

perheissä: Perheammattilaiset, sukupuoli, erot ja ongelmat".

Väitöskirjan arvioitu valmistumisaika on vuosi 2007."


 
 
 
 
LEIKKAUS 

 
 
 
 

Poliisitilastojen mukaan


 
törkeän puolisoväkivallan tekijä on viimevuosina ollut 40,3% tapauksista nainen.


- ja sitten lakejakin lobataan tuon yllä siteeratun tasoisella "tutkimuksella".

 
 
 
 
 

LEIKKAUS 

 
 
 
 
 
HALLITUKSEMME NS. HEDELMÖITYSHOITOLAKIESITYS
 
 
 
 
 
 
 
LEIKKAUS
 
 
 
 
 
 

Sukupuolistunut väkivalta turvakotityön käytännöissä


(Terhi Laine, 11.01.2006 / kirjoitus lainattu sosiaaliportista, korostukset kirjoittajan omia )


"Tiedämme, että Suomessa noin 20 naista vuosittain kuolee parisuhdeväkivallan uhrina. Suurin osa parisuhdeväkivallan tekijöistä on miehiä ja uhreista naisia. Parisuhdeväkivalta on sukupuolistunut sosiaalinen ongelma, jota luonnehtii sukupuolten väliset valtasuhteet. Sukupuolten välisiä valtasuhteita ei muuta arviot (tutkimustulokset puuttuvat) naisten väkivaltaisen käyttäytymisen kasvusta tai se, että suuri osa miehistä elää parisuhteessa käyttämättä väkivaltaa.


Tekemässäni tutkimuksessa "Turvakotityön käytännöt, asiantuntijuus ja sukupuolen merkitykset" useilla naistyöntekijöillä "naiseus" on asiakastyön keskiössä, kun he kuvasivat omaa työtään ja naisasiakkaan muutosta. Työntekijät ovat tietoisia sukupuolen merkityksestä väkivallan keskellä elävien naisten elämässä. Työssään työntekijät kohtaavat väkivallan keskellä elävän naisen alistetun aseman sekä naisen häpeän ja syyllisyyden tunteet. Työntekijät kuvaavat, kuinka työ kohdistuu asiakkaan voimavaraistamiseen naiseuden kautta. Tulos poikkeaa niistä tutkimuksista, joiden mukaan sosiaalipalveluissa naisasiakas on ensisijaisesti äiti, eikä nainen.


Eräs turvakodin naistyöntekijä totesi, että ”mä haluaisin välttää näiden perheiden kohdalla mitään tietynlaista, jollain lailla se on oma tarinansa ja oma juttu”. Onko tässä kyse siitä, että työntekijä ei ymmärrä sukupuolten välisiä valtasuhteita? Mielestäni kyse on pikemminkin avoimen asiakaslähtöisen työskentelyn vaatimuksista. Työntekijä näkee jokaisen asiakkaan ainutkertaisuuden. Tämä ei välttämättä sulje pois edellä kuvattua sukupuolen tiedostavaa työskentelytapaa.


Tutkimuksella sosiaalialan työn käytäntöjä on vaikea tavoittaa. Ammattikäytännöissä sukupuoli asettuu aina uudelleen tilanteesta riippuen. Ammattikäytännöissä sukupuoli määrittyy työntekijän ja asiakkaan välisinä suhteina ja työyhteisön sukupuolirakenteena. Turvakotityön käytäntöä ei tavoiteta parisuhdeväkivallan määrittelyillä, eikä kuvaamalla asiakastyön menetelmiä tai organisaation virallisia tavoitteita, jotka usein ohittavat sukupuolen tai sukupuolistuneen väkivallan. Virallisissa teksteissä ja käytännöissä käytetään erilaista kieltä. Sosiaalialan käytännöissä on luovuuden alue, jossa työntekijät ottavat käyttöönsä perusteltuja toimintatapoja, jotka kenties ovat virallisen järjestelmän sivuuttamia. Turvakotityön käytännöissä sukupuoli saa omat merkityksensä, vaikka se ei korostuisikaan organisaation virallisissa määrityksissä.


Terhi Laine

VTL (väit.), sosiaalialan yliopettaja

Diakonia-ammattikorkeakoulu "
 
 
 
 
 
 
LEIKKAUS
 
 
 
 
 
 
A-Klinkikkasäätiö -Perheväkivalta päivätty 7.2.2006.

"Perheväkivalta- lapsiin kohdistuva perheväkivalta. /Heikki Sariola.


 
 
 
 
LEIKKAUS
 
 
 

Suomen lääkärilehti 14/2006. "Naisten henkirikollisuus Suomessa". 
 
 
 
 
 
 
LEIKKAUS  RAKKAUTEEN !
 
 
 

 
 
LEIKKAUS  SUKUPUOLIASIANTUNTIJOIDEN OPINAHJOONTaampereelle!
 Queer-seminaari 
Pervopöytäkirjat
 
 
 
 
   


Lainaus:
Tuula Juvonen
Naistutkimuksen laitos
Tampereen yliopisto
Syksy 2004
  

Queer-seminaari


Queer-seminaari (12 x 2 t) toteutettiin Tampereen yliopistossa syksyllä 2004 osana naistutkimuksen aine- ja syventäviä opintoja. Seminaaria veti YTT Tuula Juvonen ja sen suoritti 12 naistutkimuksen opiskelijaa.


Seminaarin tavoitteena oli perehdyttää opiskelijat queer-teoriaan ja sen soveltamiseen sekä antaa heille valmiudet lukea ja ymmärtää queer-tutkimusta käsitteleviä englanninkielisiä tekstejä


(ks. kurssiohjelma).


Näiltä sivuilta löytyy valikoima seuraavista opiskelijoiden seminaaria varten tuottamista teksteistä:

 pervopöytäkirjat


pöytäkirja kullakin kerralla käydystä keskustelusta


* pervomäärittelyjä  .............

                                     
 
  Lainaus loppuu
 
 
 
 

kohdasta:  
* pervopöytäkirjathttp://www.uta.fi/laitokset/naistutkimus/queersem/poytakirjat.htmLainaus alkaa:

Tuula Juvonen
Naistutkimuksen laitos

Tampereen yliopisto

Syksy 2004

   

Queer-seminaari

Pervopöytäkirjat
Tästä löytyvät seuraavat opiskelijoiden laatimat pöytäkirjat artikkelien pohjalta käydyistä seminaarikeskusteluista
1. Pervokäsitteitä: Pervon teitä tutkimassa (1 kpl)

2. Pervomammat: Mistä queer-teoria tulee (2 kpl)
3. Performatiivisuus Judith Butlerin mukaan (pöytäkirjaa ei ole)
4. Pervokiistat: Mitä queer-teoria on ja mitä se ei ole (2 kpl)
5. Practicing Queerness (Vieraileva luennoitsija Joanna Mizielińska, Warsaw University) (1 kpl)
6. Pervoperhe: Länsimaisen sivistyksen perikato (1 kpl)
7. Pervoruumis: Sukupuolitettuja ruumiita muokkaamassa (2 kpl)
8. Pervoviha: Päin näköä (1 kpl)
9. Pervotalous: Kuinka homoutta ja lesboutta myydään ja markkinoidaan ihan heterona (2 kpl)
 
 
Lainaus loppuu


 
 
LEIKKAUS 
 
  
Tarja Halonen
 
"IGLA Member—a Woman— Elected President of Finland "
 

 
Lainaukset: 
 
 


 
"Helsinki, Finland—With election results tabulated an announcement has been made that the Finnish people have chosen their first woman president.

Tarja Halonen, a Social Democrat, is also a former chairwoman of SETA (the Finnish National organization for Sexual Equality) and a member of the International Lesbian and Gay Association (IGLA). "
 
"Compiled By GayToday "
 
 
 
 
IGLA  ja  ILGA?
 
 
Seta on ILGA:n alajärjestö  -  mutta onko ILGA  ( IGLA? ) myös järjestö joka on kunnostautunut mm. puolustamalla pedofiilien "oikeuksia" , ja  jonka YK potki pois yhteistyökumppaneidensa joukosta johtuen juuri alajärjestöinä toimivista pedofiilijärjestöistä?
 
ILGA  on "Setan kattojärjestön ILGA-Europen EU-verkostossa."  http://www.finnqueer.net/juttu.cgi?s=300_1_1
 
 
- Tämä asia on sen luokan juttu, että se on selvitettävä, kansan on saatava tietää millaisia arvoja heidän "arvojohtajansa" tähän maahan propagoi.

LEIKKAUS
 
 
 
 
 
miessakkien sivuilta:
lainauksia keskustelusta
 

 
 
 
 
 
 
 
FLEGUILUA

Timo K, kirjoitit: "Tietysti olisi kiva saada hetkessä asiohin muutosta, mutta todellisuus on toista."
- Eihän se noin ole, tarvitaan vain miesten aktiivisuutta - puolustaa oikeuksiaan, ja lasten - tosin, kuten huomaamme, tämä aktiivisuus on jo melkein ehtynyt luonnonvara maamme miesväestössä, ja aktiivisia miehiä on vain muutamia, muut vain fleguilevat minkä kerkiävät. Monet vieläpä moittivat näitä aktiivisia. - Kiitos vain heille.


Lisää fleguilua aina vain?
 
Jatkoit: "Se toki on totta, että Tasa-arvolakia rikotaan minunkin mielestäni, kun vain mies esitetään väkivaltaisena joku toinen tulkitsee lakipykälän toisin, kuten tiedämme."
- No jos noin on, niin eikö ole syytä suoriin lain tarjoamiin toimenpiteisiin, sillähän sitten selviää rikotaanko vai ei - ja jos käy ilmi, että rikotaanpa hyvinkin, niin asiahan järjestyy sitten varmasti sukkelasti!


Herranjumala sentään

Neuvostoliitto sortui lopulta muutamassa vuodessa - ja niin sortui Jerikon muuri, mutta suomalainen mies usko pystyvänsä puolustamaan edes omia ja lastensa laillisia oikeuksia. Hyi Helvetti sentään mitä sakkia meistä on tullut !   - Paskahousujako kaikki?
 
 
 

 
MIKÄ ONKAAN POSITIIVISTA?
ja edelleen, jatkoit: "Saatan vaikuttaa hölmöltä, mutta uskon positiivisuuteen vahvasti. Positiivisella asenteella on pärjätty tähänkin asti."

- Minun mielestäni positiivista, ja optimistista, on uskoa nopeaankin muutokseen! Ja ennen kaikkea vaatia sitä. Eivät esim. lapset voi odottaa vuosikausia, he tarvitsevat ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa, juuri nyt, tänäänkin, ja huomenna, kun aamulla levität voita paahtoleipäsi päälle.


Alkujen aluksi, ja loppujen lopuksi

Sitä paitsi, viranomaisten on alkujen aluksi, ja loppujen lopuksikin, kuitenkin noudatetava lakejamme, kuinkas muuten!
Meidän tehtävämme on muistuttaa tästä, ja nostaa tietenkin METELI!  jos ja kun näin ei tapahdu, ja pakottaa väärintekijät kaidalle polulle, tai ulos viroistaan.


Simple as that

Ei sen kummempaa, eikä mikään ihme juttu!  Ihan arkipäiväistä toimintaa vain.
 
 

 
a

 
 
 
 


HYVÄ NIKSI?

 
 

"Kuoreensa vetäytyminen"
 
 

Timo K, vielä kommentti kirjoittamaasi. Kirjoitit: ”En kuitenkaan usko, että päättäjien leimaaminen rikollisiksi auttaa asiaa, osoitteleva ja aggressiivinen lähestymistapa puhun nyt yleisellä tasolla - aikaansaa lähinnä sen, että asianomainen vetäytyy kuoreensa, eikä ota vastaan kritiikkiä.”
Rikoslaki


11 luku
Sotarikoksista ja
rikoksista ihmisyyttä vastaan


8 §

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista,........ryhmää taikka niihin rinnastettavaa kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.9 §
Syrjintä
 


Joka........   ( kuka? )
 
 
.......virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä
 
.......asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan

........ sukupuolen, iän, perhesuhteiden........perusteella
, on tuomittava,
 
 
........syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi( kuka?)

 
 

 Ja täysin varmaa on, aivan yksiselitteisesti, että juuri näin Suomessa tapahtuu - koko ajan, joka päivä.
 
 
Nyt jopa hallituksemme on alkanut syrjiä ihmisiä jo lainsäädäntöönkin liittyen
 
-  vain sukupuolensa perusteella ( miehet )
 
-  tai puolustuskyvyttömyytensä perusteelle ( lapset ) .


Miten on ?


Jos ja kun päättäjä tai viranomainen todellakin syyllistyy rikoslakimme kriminalisoimaan rikolliseen toimintaan, esim. sukupuolisyrjintään,  tulisiko häntä kohdella jotenkin epäyhdenvertaisesti muihin kansalaisiin nähden,  eikä asettaa mihinkään vastuuseen teoistaan, jos hän vaikkapa, "vetäytyy kuoreensa"? - Voivatko muutkin rikoslain kriminalisoimaan toimintaan syyllistyneet kansalaiset välttää syytteet ja mahdolliset tuomiot, vain vetäytymällä kuoreensa?
?
 

Vielä, Timo K, kirjoitit: "Jos vaatimalla ja oikeuksia puolustamalla saataisiin heti asioihin korjauksia, toimittaisiin tietenkin niin." ( sitten jatkat samassa kappalessa seuraavasti: ) "Röyhkeydellä ja manipulaatiolla päästään pitkälle, tietyt naistahot ovat sen oivaltaneet. Me miehet vasta heräilemme vähitellen tähän todellisuuteen, joka tuntuu kiitävän koko ajan meitä karkuun."

- Niin että, sinäkö suosittelet "Röyhkeydellä suoritettua manipulaatiota toimintamalliksi, laillisuuden vaatimisen sijaan. Jos näin on, niin eri veneissä sitten ollaan. Jotkut meistä ovat muuten olleet myös hereillä jo pitkään, nytkö heitä pitäisi siis unille paimentaa?
 

a
 


 
Timo K, kirjoitit: "Feminismin kieltävä laki pitäisi saada voimaan heti, mutta kuka sitä kannattaa eduskunnassa?"

- Minusta tuollaista lakia ei missään tapauksessa saisi, tai edes voitaisi säätää, niin että kuka se olikaan ja mitä?

Voimassa olevien lakien noudattamisen vaatiminen ei ole radikalismia. Se on koservatismia. Miksi siis Suomessa lakien noudattamisen vaatijat leimataan "liian radikaaleiksi" - ........muuten jo lainasikin tuota tuolla aiemmin esittämääni ajatusta - voisi hänkin joskus laittaa sitaatit kun lainaa minua, eikä vain joitain "virallisia" tahoja, eihän tässä saa mistään minkäänlaista kiitosta, jumalauta, ja niinpä joskus potuttaa hieman kaikkein positiivisintakin optimistia.
 
 

:a]
 
 
 


 
Loiskiehuntaa


jtarkkon, kirjoitit: "Feminismiä ei mielestäni tule kieltää, mutta jokaisen feministin on noudatettava lakia siinä kuin kenen hyvänsä ihmisen."

Mitäpä jos muotoilu kuuluisi näin: Koska feminismi ei ( ainakaan vielä ) ole Suomen laki, niinpä myös feministien on noudatettava Suomen lakeja, silloinkin kun se on ristiriidassa heidän oman ideologiansa kanssa.

Se mitä puhuit vaatimattomuudesta, siitä olen sitä mieltä, että kun tätä hommaa palkatta vuosikaudet tekee, niin tuntuu kohtuulliselta kun siitä jonkin kiitoksenkin joskus saa, turha vaatimattomuus pois - hus hus - mihin ihmeeseen sitä oikein käyttäisin - armon aneluunko, samalla kun esitän vaatimuksia laillisuuden kunnioittamisesta? Ei se taida ihan niin mennä.

Tosiasiassa taidamme vain olla astuneet niin monille omasta mielestään isoillekin varpaille ja aiheuttaneet samalla sellaista loiskiehuntaa, että laineet alkavat nyt tulla kohti, ja aika yllättävistäkin suunnista. Mutta kukapa ei sitä olisi odottanutkin; konstit on monet; röyhkeydellä ja manipulaatiolla. On vain parasta osata uida.
 
 
 
 

a
 LAKIEN NOUDATTAMINEN - Liian radikaali ajatus!
( Suomessa )
Maan tapa

Niin kauan kun lasten isä, mies, ei ole yhdenvertainen ja tasa-arvoinen lasten äidin, naisen, kanssa lainsäädäntömme soveltamisessa, tai edes lainsäädännössämme - ja nythän isien, miesten, asemaa perheoikeudessa ollaan edelleen heikentämässä, ja nyt jo laittomin lakiesityksin! - niin kauan yksikään mies ei ole tasa-arvoinen naisten kanssa, ei myöskään lapset.

Tämän olen päättänyt muuttaa, vaikka tälläkin palstalla monet "maltilliset" miehet alkavat vastustaa lakien noudattamisen vaatimista ( ilmeisesti rangaistusten pelossa ) - Liian radikaalina ajatuksena!

 
 

aaa
 
 

 

Suuri Maltillisuuskilpa


Minä olen niin maltillinen! - että pidän kiinni laeista ja sopimuksista jotka turvaavat lastemme ihmisarvon ja ihmisoikeudet, ihmisten yhdenvertaisuuden, sukupuolten tasa-arvon - noiden turvaksemme luotujen lakien ja ihmisoikeussopimusten rikkomisen hyväksyminen ei siis kuulu malttini piiriin.
 
 a
 
 

 
 
Eric Comet, Suomen valtio ja väkivaltaEric Cometin tapauksessa oli kyse pitkälti samasta lapsen isän syrjimisestä "rakastavan" "vanhemman" hyväksi kuin nyt esitetyssä ns. hedelmöityshoitolakiehdotuksessakin.

Aion pitää kiinni lupauksestani, että jos eduskunta hallituksen laittoman esityksen ns. hedelmöityslaiksi hyväksyy, on selvää että tuon lain lainmukaisuuden selvittäminen alkaa saman tien maamme rajojen ulkopuolella - oikeuskansleri Nikula kun ei taida laillisesta tehtävänannostaan välittää tippaakaan.Eric Cometilta varastettiin hänen lapsensa lapset röyhkeästi kaappaamalla ja perättömiä väkivaltaväitteitä hyväksi käyttämällä
 
- aivan samantapaisin keinoin Suomen valtio on nyt ollut rustaamassa laitonta sukupuolifasistista ns. hedelmöityshoitolakiaan.

  

aaa
 
 
 
 

Aina vain etäisempi isä


Miten niin "isä on etäisempi"?
 
Mistä tällainen käsitys on syntynyt? Siitäkö kun he olivat etäällä, rintamalla, perheitään puolustamassa?
 Jotkut antoivat sen eteen henkensäkin, ja näin nuo pahat etäiset isät olivat aina vain etäisempiä.

 


a
 
 
 
 
 
 
Tarja Haloselle, Leena Ruusuvuorelle ja TANEn poppoolle kysymys
 

Minusta on peräti outoa ajatella että hyvyys ja pahuus, väkivalta ja uhrius, voitaisiin ajatella jaetun sukupuolittain.
Miten siinä niin kävi?
Mistä ne geenit keksivätkin aina syntyessä, naisten kohdalla, muuttua rakastaviksi, ja miesten kohdalla taas hirviöiksi ?
 
a
 
 
 
 

 
 
LEIKKAUS
 
 
 
 
 
 

 
Tutkitusti", murhattu on syyllinen, kertoo TANE,
 
 ja Sari säestää hänen naisvihastaan

 
 
 
 
 
 
 
 
Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto 
 

Miten on mahdollista, että nimenomaan valtiollinen Tasa-arvoasian neuvottelukunta ( TANE ) antaa alla olevan kaltaisen täysin sukupuolifasistisen kannanoton?

 


TANE toteaa:
 

"Asia
Oikeusministeriön kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto Hyväksytty tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kokouksessa 2/2005 29.4.2005."


".... Lopputuloksena voi olla uhrin kuolema, tai tekijän kuolema, sillä tutkitusti miehensä taposta tai murhasta tuomitut naiset ovat pääosin pitkän parisuhdeväkivallan uhreja.

Seuraavaan on tehtävänannon mukaisesti listattu tasa-arvoasiain neuvottelukunnan priorisoimat teemat koskien kansallista ohjelmaa väkivallan vähentämiseksi.

1 Naisuhritutkimus

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan sisältyy naisiin kohdistuvan väkivallan 1997 tehdyn uhritutkimuksen uusiminen vuonna 2005. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta korostaa tämän uhritutkimuksen toteuttamisen tärkeyttä. Kansainväliseen naisuhritutkimukseen osallistumista pidetään myös tärkeänä, mutta kansallinen tutkimus tulee priorisoida.

2 Uhrin syyllistäminen

TANE toteaa, että uhrin syyllistäminen ei ole hyväksyttävää.... "
 
LEIKKAUS 
 
 
 
 
 
STM:n likaiset kädet ja miesten kuristuspanta


Pääset asetelmasta nopeasti jäljille
 
 
 

RAY:n miessakkien toimintaan myöntämät avustukset,
 
 tässä vuodelta 2004:

http://www.ray.fi/avustustoiminta/avustuskohteet/2004/jarjesto/3252.html


"MIESSAKIT RY

Yhteystiedot: Annankatu 16 B 28, HELSINKI 00120 puh. 09-512 6620 www.miessakit.fi

Avustuskohteisiin liittyy tunnus, jonka kirjain kertoo avustuslajin:
AY = yleisavustus
AK = kohdennettu toiminta-avustus
B = investointiavustus
C = projektiavustus


Kohde ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Haettu yhteensä (€) ------------Myönnetty yhteensä (€)


AK2 Lyömättömän Linjan toimintaan ja miesväkivallan vastaisen työn kehittämiseen --------- 160 000 -----------------------150 000


AK4 Kahden työntekijän palkkaukseen ja työhön miesten väkivaltaisen käyttäytymisen ehkäisemiseksi (avustukseen sisältyy hallintokuluja enintään 8000 euroa)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 90 000------------------------ 90 000


C11 Miesryhmätoiminnan ja valtakunnallisen miestyön kehittämiseen-------------------------------------------- 80 000 --------------------------- 0


C12 Velkaisten miesten kuntoutusohjelma -projektiin (Kaski-Finland, 2004-2008) --------------------------- 75 000 --------------------------  0

Yhteensä----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 405 000 ----------------------240 000"


a
 


 
 
LEIKKAUS
 


 
 
Yksinkertaisia ja helppoja parannuksia maatamme varten:


Parannusehdotus nro 1:

Mitä jos aloitettaisiin siitä, etteivät feministisen aatteen ylevöittämät viranomaiset, päättäjät ja itsensä kanssa hukassa olevat profeministimiehet järjestöineen tuottaisi enää lisää valheellista tutkimusta omien päivänvaloa kestämättömien päämääriensä ajamiseksi. Tämä muutos olisi niin valtava, että juuri muuta ei edes tarvittaisi, ehkä kuitenkin vielä seuraava:

Parannusehdotus nro 2:


Lakeja noudatettaisiin ja ne olisivat kaikille sukupuolesta riippumatta samat

 
- Tuo tarkoittaisikin sitten myös sitä, että isyydellä perseen pyyhkiminen vihdoin lopetettaisiin, sekä myös sitä että myös sinä lopetaisit sellaisen tihutyön, arvoisa ...............

a
 
 
 
 
 
 
Taantumuksellinen kansanvihollinen


 "Suomessa on vanhemmuuspolitiikassa kaksi ongelmaa: biologisen vanhemmuuden ja äitiyden yliarvostaminen. Molemmat ovat sekä tasa-arvo-ongelmia että lapsen aliarvostamista. "

Niin että jos sinä et arvosta etkä kunniota edes LAPSEN todellisia vanhempia LAPSEN TODELLISINA VANHEMPINA, niin eipä sitä paljoa enempää "parannusehdotuksia" sieltä suunnalta sitten kaivatakaan.
Miten LAPSEN biologisten vanhempien arvostaminen on tasa-arvo-ongelma? Tai miten ihmeessä se olisi "lapsen aliarvostamista"?  Ongelmahan on tällä hetkellä juuri päinvastainen, se ettei sitä arvosteta, eikä lasta - vaan valtio ottaa tehtäväkseen rikkoa jopa ihmisoikeussopimuksia päästäkseen rikkomaan lapsen oikeutta todellisiin vanhempiinsa.
 
- Ideologian vuoksi. Jälleen.

Viime vuosisadalla euroopassa riehui muutama muukin totalitaarinen ideologia, jotka pyrkivät tuohon samaan edellä mainittuun päämäärään, mm. Neuvostoliitossa perhe ei ollut suuressa arvossa, yhteisesti onnelliseen neuvostoperheeseen kasvattettu suuri ja mahtava Homo Sovieticus vain.
 
 
 
 
 
Kokoomus  ja  Homo Sovieticus
 
 
Kun perhe edusti  taantumusta ja vanhoillisia patriarkaalisia arvoja
 
Ihmiset ilmiantoivat surutta lapsiaan, isiää, äitejään "kansanvihollisina". Ne jotka tätä vastustivat menettivät henkensä, joutuivat leirille, tai mielisairaalaan. Hieno homma.  Se oli edistyksellisyyttä, se oli nykyaikaa, aivan kuten Saksassakin.
 
Perhe  edusti vanhoillisia patriarkaalisia arvoja, ihan niin kuin Suomessa nykyään -  aina kykypuolue Kokoomusta myöden .
 
 
 ( voi jumalauta sentään! ) 
 
  oikeusministeri Luhtasen sanoin, "näin nykyaikana"
 
 
 
 
 
 
antti heiskala, näin nykyaikana....

...................................