KANTELU OIKEUSKANSLERILLE

 LOL!

Antti Heiskala

* KANTELU OIKEUSKANSLERILLE 16.10.2006


----- Original Message ----- To: kirjaamo@okv.fi
Cc: eoa-kirjaamo@eduskunta.fi ; leena.luhtanen@om.fi ; johannes.koskinen@eduskunta.fi ; tiina.astola@om.fi ; tuula.haatainen@stm.fi ; lapsiasiavaltuutettu@stm.fi ; mariakaisa.aula@stm.fi ; paivi.romanov@stm.fi ; varanka@mappi.helsinki.fihannele.varsa@stm.fi ; vappu.taipale@stakes.fi ; sirpa.taskinen@stakes.fi ; tytti.solantaus@stakes.fi ; presidentti@tpk.fi ; pentti.kotoaro@unicef.fi ; niina.laajapuro@amnesty.fi ; liisa.hyssala@stm.fi ; ben.zyskowicz@eduskunta.fi ;........oras.tynkkynen@eduskunta.fi ; vlaunis@utu.fi ; heta.gylling@helsinki.fi ; tuula.tamminen@pshp.fi ; heikki.sariola@lskl.fi ; hannele.torronen@etu.inet.fi ; hannu.savola@sanoma.fi ; kimmo.oksanen@sanoma.fi ; maria.guzenina@kolumbus.fi ; jouni.sarkijarvi@ymparisto.fi ; helena.creutz@fimnet.fi ; katriina.nikkanen@stm.fi ; terttu.savolainen@stm.fi ; marja.tallavaara@stm.fi ; ismo.kainulainen@stm.fi ; Tarkkonen Jyrki ; matti.heikkila@stakes.fi ; juha.teperi@stakes.fi ; miika.lehtonen@ulapland.fi ; hannu.sepponen@luukku.com ; anu.tuukkanen@amnesty.fi ; ilpo.kiiskinen@amnesty.fi ; john.alatalo@khperhetyo.fi ; jussit@jussitpasila.com ; miestyo@keskisuomenensijaturvakoti.fi ; jukka.ihalainen@lahdenensijaturvakoti.fi ; u.kukkonen@kehittamisyhd.inet.fi ; kari.hallikainen@viola-vakivallastavapaaksi.fi ; eero.keinanen@oulunensijaturvakoti.fi ; m.repo70@luukku.com ; esa.kangasjarvi@ensiturvary-tre.net ; max.arhippainen@hbl.fibarbro.teir@hbl.fi ; kari.hokkanen@ilkka.fi ; sinikka.valikoski@etelapohjanmaa-lehti.fi ; jorma.hernesmaa@esaimaa.fi ; risto.uimonen@kaleva.fi ; juha.tolonen@kaleva.fi ; isto.laaksonen@satakunnankansa.fi ; juha.luotola@satakunnankansa.fi ; tapani.ruokanen@kuvalehdet.fi ; ismo.silvo@yle.fi ; paivi.karkkainen@yle.fi ; ulla.martikainen-florath@yle.fi ; ari.jarvinen@yle.fiheikki.seppala@yle.fi ; gunilla.ohls@yle.fi ; minna.peltomaki@yle.fi ; ville.vilen@yle.fi ; eric.comet@hotmail.com ; heikki.vuohelainen@yle.fi ; helena.hiilivirta@yle.fi ; kari.manty@yle.fi ; juhani.nousuniemi@yle.fi ; matti.virtanen@yle.fi ; heikki.piuhola@mtv3.fi ; timo.laukkio@mtv3.fi ; merja.yla-anttila@mtv3.fi ; Juhaveli.Jokinen@iltalehti.fi ; henri.forss@hbl.fi ; markku.heiskanen@pakk.poliisi.fi ; eric.comet@gmail.com ; Suvi.Ronkainen@ulapland.fi ; skeskine@abo.fi ; mikko.oranen@etu.inet.fi ; jussi.pulli@etu.inet.fi ; matti.apunen@aamulehti.fi ; kari.kivela@iltalehti.fi ; hanna.hamalainen@unicef.fi ; tiina.perkiomaki@unicef.fi ; raisa.sulamaa@unicef.fi ; kirsti.dalman@unicef.fi ; Inka Hetemäki ; mia.granqvist@unicef.fi ; veera.videnius@unicef.fi ; emili.osara@unicef.fi ; mari.hakojarvi@unicef.fi ; tuuli.lahti@unicef.fi ; liisa.susiluoto@unicef.fi ; sanna.merilainen@unicef.fi ; sara.park@unicef.fi ; karolina.roiha@unicef.fi ; santeri.ihalainen@unicef.fi ; minna.karvinen@unicef.fi ; helena.laukko@ykliitto.fi ; irja.avonius@ykliitto.fi ; hanna.juntunen@ykliitto.fi ; inka.leisma@ykliitto.fitaina.holappa@ykliitto.fi ; joonas.sarvamaa@ykliitto.fi ; mikko.sauli@ykliitto.fi ; kati.lyytikainen@ykliitto.fi ; marianne.kaspi@unicef.fi ; susanna.mcglynn@unicef.fi ; marja.vuento@poliisi.fi ; ....................................@om.fi ; .......................@sanoma.fi 
Sent: Thursday, October 19, 2006 10:38 AM

oikoluettu versio 19.10.2006
osat 1 - 7      

Antti Heiskala
16.10.2006
Antti Heiskala

..................
04130 SIPOO
 ................
OIKEUSKANSLERINVIRASTO
Snellmaninkatu 1, HELSINKI
PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO
(09) 16001
(09) 160 23950

kirjaamo@okv.fi
KANTELU OIKEUSKANSLERILLE 


 
 

KANTELU OIKEUSKANSLERILLE

YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista suomennoksen johdosta, sekä tämän aiheuttamista seurauksista


 

 


 

 


  Arvoisa oikeuskansleri Nikula,

Kantelen YK:n  yleissopimuksen lapsen oikeuksista suomennoksen johdosta, sen nyt sisältämien sisällöllisten virheiden seurausten ollessa lasten kohdalla katastrofaaliset heidän oikeudelliseen asemaansa nähden, kuten nyt ilmeisesti läpi menneen ns. hedelmöityshoitolain kohdallakin voimme havaita :

 
 Lapsella ei siis tässä maassa ole olemassa minkäänlaista oikeutta, "oikeudelliseen suojeluun", "niin ennen syntymäänsä kuin syntymän jälkeenkin", ei vaikka YK:n yleisopimus lapsen oikeuksista sitä selkeästi edellyttää.
Suomennoksessa pois jätetyt lapsen oikeudet:

 
YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista - Convention on the Rights of the Child - englanninkielinen alkuperäisteksti kertoo seuraavaa:


"Bearing in mind that, as indicated in the Declaration of the Rights of the Child, ´the child, by reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth"

Kirjoittajan suomennos:

Lapsi tarvitsee fyysisestä ja henkisestä kehittymättömyydestään johtuen erityistä suojelua ja huolenpitoa, mukaan lukien ( lapsen) asianmukainen oikeudellinen suojelu, niin ennen syntymää kuin syntymän jälkeenkin. 


 Virallinen suomennos puolestaan kuuluu näin:

 "lapsi ruumiillisen ja henkisen kypsymättömyytensä vuoksi tarvitsee erityistä suojelua ja huolenpitoa, siihen luettuna asianmukainen hoito sekä ennen syntymää että sen jälkeen"


- Jotain unohtui?


Virallisesta "suomennoksesta" on jätetty kokonaan pois tuon alkuperäistekstin kohta lapsen - "including appropriate legal protection " - "oikeudellinen suojelu" ( "before as well as after birth" ). 
Onkin kysyttävä miksi näin on tehty, ja että onko tuota oikeudellista suojaa sitten tässä maassa lapsille tarjolla enää ollenkaan, varsinkaan ennen lapsen syntymää. 


Se, että Suomen Valtiota sitovan ihmisoikeussopimuksen sisällöstä on jätetty käännöksessä kokonaan pois lapsen oikeus lailliseen suojeluun, niin ennen syntymää kuin syntymän jälkeenkin, aiheuttaa maassamme satoja, ellei tuhansia lapsiuhreja, joka vuosi. Esimerkkinä  tästä  maamme välinpitämätön suhtautuminen raskauden aikaisen päihteiden käytön aiheuttamiin satoihin vuosittaisiin pysyvästi vammautuneisiin lapsiin.  ( n. 600 lasta / joka vuosi )

Outoa on myös se, että YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista artiklan 7 mainitsema lapsen oikeus "tuntea vanhempansa ja olla heidän hoivattavaan" "as far as possible" on suomennettu "mikäli mahdollista", eli "if possible".

Lapsella ei Suomessa siis olisi oikeutta myöskään edes lähtökohtaiseen oikeuteen molempiin vanhempiinsa, kun tuo "as far as possible" olikin Suomessa "if possible", eli hallituksemme mielestä  "not possible"!

 

 

 

 

"not possible"?

 

 

Haluan kiinnittää oikeuskanslerin huomion siihen, mikä merkitys näillä, joko tahallisilla tai tahattomilla, virheillä ihmisoikeussopimuksen käännöksessä  - joidenkin lapsen perusihmisoikeuksien kokonaan mainitsematta jättämisineen ja muine sisällöllisine virheineen -  suomalaiseen yhteiskuntaan ja lasten perusihmisoikeuksiin yleisesti vaikuttavassa kansalaiskeskustelussa on -  ja myös sitä kautta suoraan päätöksentekoon.

 

 -  liittyen parhaillaan suoraan lapsen perusihmisoikeuksien kunnioittamatta jättämiseen,  nyt siis jo jopa lainsäädännön tasolla  -  lakeihin liittyvissä päätöksissä, joita kansanedustajat tämän virheellisen tiedon varassa tekevät. 

 

Keskusteltaessa esimerkiksi ns. hedelmöityshoitolaista vastaan on tullut väitteitä aina siihen asti, ettei tuolla YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista artiklan 7 ilmaisulla "oikeus tuntea vanhempansa"...( "ja olla heidän hoivattavanaan" - "as far as possible"  ) tarkoiteta kuin yhtä vanhempaa ! -  koska suomalaisen ilmaisun "vanhempansa " voi käsittää tarkoittavan myös yksikköä. 

 Nyt parhaiden lakia lobanneiden väite kuuluu, että yksinäinen nainen on lapsen molemmat "parents" -  tai että äitikin voi olla isä

 

...  ja tämä siis kaikkein parhaiden lain kannattajien argumenttien mukaan...

 

...  niin näyttää ajattelevan myös koko virallinen päätöksentekokoneistomme ja laillisuusvalvontammekin sitten, aina oikeuskansleria myöden. 


Käännösvirheen lapsen oikeuksien kannalta kohtalokkaat seuraukset:

 

 

Tällaiset YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista joko tahalliset tai tahattomat käännösvirheet aiheuttavat siis sen, ettei syntymättömällä lapsella ( ei edes syntyneellä lapsella ) tajuta tässä maassa olevan oikeutta juuri mihinkään, ei etenkään oikeudelliseen suojeluun,  ( "legal protection": ), ei sen paremmin ennen syntymää kuin syntymän jälkeenkään

 

   (  ei ole vaikea ymmärtää miksi näin on, kun muistaa, että juuri tuo kohta on suomennoksesta jätetty pois... )  .

 

 

 

Oikeuskansleri Nikula, nämä asiat on viipymättä saatava kuntoon tässä maassa, lapset tarvitsevat "fyysisestä ja henkisestä kehittymättömyydestään johtuen erityistä suojelua ja huolenpitoa, mukaan lukien ( lapsen ) asianmukainen oikeudellinen suojelu, niin ennen syntymää kuin syntymän jälkeenkin."

 

 

 jo tänään,

 

huomenna,

 

 ylihuomenna,

 

ensi viikollakin,

 

ja siitä eteenpäin.

 

Sen sijaan, nyt olemme saamassa lain joka asettaa lapsen perusihmisoikeudet täysin kestämättömän asemaan.

 


 

 Lapsiasiavaltuutetun toiminnasta ja vastuusta asiassa

 


Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulan  tehtävänanto on tuon YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista toteutumisen valvonta Suomessa, hänen on siis edustettava lapsen perusihmisoikeuksien näkökulmaa, ei eräiden tahojen vain itse itselleen keksimien oikeuksien näkökulmaa.

 

 

Muistutan oikeuskansleria siitä, että tuollaista, nyt laissa esitettyä, yksinäisen naisen, itse itselleen keksimää, oikeutta - "oikeutta" keinotekoisesti tuotettuun  isättömään lapseen ei tunne  yksikään juridisesti minkään arvoinen asiakirja.

 

 Itse asiassa yksikään juridisesti minkään arvoinen asiakirja ei edes viittaa tuollaisen oikeuden olemassa oloon.

 

 Sen sijaan lapsen ihmisoikeuksia turvaamaan on luotu massiiviset ihmisoikeussopimukset ja lait, joita Suomen Valtionkin on lopulta noudatettava - halusi se niin tehdä tai ei.

 

 

 

 

Kymyksiä joihin kukaan ei ole lain valmistelun yhteydessä vastannut

 

 

Mistä syntyisi, mistä olisi peräisin, tämä yksinäisen naisen nyt vaatima "oikeus" kieltää lapselta tämän isä?  Mistä olisi peräisin hänen keinotekoinen "oikeus" keinotekoisesti tuotettuun isättömään lapseen?

 

 

Entä mistä syntyisi valtiolle oikeus osallistua tuollaiseen lapsen perusihmisoikeuksien loukkaukseen?  

 

 

Korostan, että ennen kuin näihin kysymyksiin on  vastattu, emme myöskään voi säätää  lakia joka lasta noin kohtelisi, syyllistymättä lapsen ihmisarvoa alentaviin ihmisoikeusrikoksiin jo valtion tasolla.

 

Olemme selvästikin tilanteessa jossa ihmisoikeuksia ollaan jakamassa kokonaan uusiksi, niin sukupuolten, kuin aikuisten ja lastenkin välillä. 

 

 

Mutta voidaanko näin tehdä?

 

Onko  esim. 51% enemmistöllä, tai edes 99, 99 % enemmistöllä, oikeutta alkaa jaella ihmisille eri ihmisoikeuksia mielensä mukaan, evätä lapsilta heidän todellisia sitovin sopimuksin, laein, turvattuja oikeuksia,  ja antaa toisille itse  itselleen keksimiään keinotekoisia "oikeuksia" ? 

 

 Ei ole.


 

 

 

IhmiskauppaRikoslaki

 

"Ihmiskauppaa" on se, jos "käyttämällä hyväksi toisen riippuvaista asemaa tai turvatonta tilaa".." ottaa toisen valtaansa",  tämän ihmisarvoa loukaten. Yrityskin on rangaistava.

 

"Törkeä ihmiskauppa"... puolestaan on kyseessä ...."jos rikos kohdistuu  lapseen tai henkilöön, jonka kyky puolustaa itseään on olennaisesti heikentynyt."


 

 Suomen perustuslaki

 

"Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti."     

 


Varmaa on myös se, että jos puntariin laitetaan vaikkapa sitten perusoikeuksina : Lapsen lähtökohtainen oikeus isään, toiselle puolelle, ja yksinäisen naisen "oikeus" keinotekoisesti tuotettuun isättömään lapseen, toiselle puolelle, myöskin "perusoikeutena".... niin ei liene vaikeaa päätellä kumman puolelle tuo vaaka kallistuu. ... ainakin lopulta.

 

 

Lisäksi, hedelmöityshoitolakiin liittyen, muutama "vain pieni ja vähämerkityksellinen kysymys", joihin on kyettävä vastaamaan, ennen kuin väitetään, että ne olisivat "vain pieniä ja vähämerkityksellisiä kysymyksiä": joista ei tarvitsisi välittää ja huolta kantaa, niin kuin nyt on tehty

 

 
Onko isän kieltäminen lapselta aivan kokonaan, jo lain voimin, todellakin "vain pieni vähämerkityksellinen asia"?Onko lisääntymisen erottaminen kokonaan miehen ja naisen välisestä suhteesta "vain pieni vähämerkityksellinen asia"?Onko naisen ja miehen asettaminen täysin eri asemaan lisääntymisen suhteen "vain pieni vähämerkityksellinen

asia"?

 Onko lain miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta räikeä rikkominen, jo lakien tasolla, "vain pieni ja vähämerkityksellinen asia"?

 Onko lapsen perusihmisoikeuksien kaventaminen ja rikkominen "vain pieni vähämerkityksellinen asia"?Onko valtakuntaa sitovien ihmisoikeussopimusten ja niin lakiemme kirjaimen kuin hengenkin rikkominen "vain pieni vähämerkityksellinen asia" ?
Ovatko siis valtakunnan päätöksentekokoneiston tasolla lapsia kohtaan tehdyt ihmisoikeusrikokset "vain pieni ja vähämerkityksellinen asia"?

 

  

 Oletan, että yksikään noista asioista ei ole "vain", ei edes "pieni vähämerkityksellinen asia",  ne ovat, joka ikinen  jo yksistään,  hyvin ratkaisevia ja valtavan merkityksen sisältäviä laittomia askelia, askelia täydelliseen laittomuuden tilaan.

 

Itse asiassa minun on hyvin vaikea keksiä suurempia ja tärkeämpiä kysymyksiä, mihinkään lakiin liittyen. 


 

 Edes kohtuullinen moraali

 

 

Edes kohtuullinen moraali edellyttää myös esimerkiksi sitä, että kykenee vastaamaan seuraavaan kysymykseen ennen kuin alkaa lakeja vain itseään tai omaa sukupuoltaan varten luoda:

 

 

"Miten on mahdollista, että samaan aikaan kun yksinäinen nainen vaatii "oikeutta" omaan keinotekoisesti tuotettuun geneettiseen lapseen, hän silti samaan aikaan väittää ettei ( muiden ) geneettinen vanhemmuus ole tärkeää, ja ettei geneettinen side ole suinkaan tärkeä.... lapselle ... hänelle itselleen vain..."

 

 

Ihminen joka ei kykene tuota ristiriitaa selvittämään, kieltäytyy siitä ehkä kokonaan keskustelemasta ja tekee jo täysin laittomia lakeja, vain itseään, omaa sukupuoltaan varten, ei omaa minkäänlaista moraalia, vaan kävisi kaikesta päätellen varsin hyvin vaikkapa tämän maan - olen pahoillani -  tasa-arvovaltuutetuksi tai oikeusministeriksi.

 

Nämä eivät todellakaan ole mitään "pieniä vähämerkityksellisiä asioita", kuten esimerkiksi juuri oikeusministerimme on jatkuvasti antanut ymmärtää,

Ihminen jolla ei ole minkäänlaista moraalia ei ymmärrä myöskään seuraavaa ajatusta, tai kieltäytyy sitä itse soveltamasta:

 

Se joka haluaa lapselta hänen toisen vanhempansa kieltää,

 aloittakoon tuon kieltämisen itsestään
 

Laillisuusvalvonta

 

 

Siihenkin haluan oikeuskanslerin kiinnittävän huomiota, että miksi näistä ihmisten, etenkin lasten, lainmukaisista  perusoikeuksista  päätöksentekokoneistollemme huomautteleminen, ja niiden puolustaminen, valvonta -  siis  laillisuusvalvonta - on tässä maassa  jäänyt yksinomaan minun kaltaisten yksittäisten kansalaisten varaan ja kontolle?

 

Oikeuskansleri Nikula, Teidän vastuu on tässäkin lasten asiassa erittäin suuri, niinpä muistutankin teitä vielä, ettei liene aivan sattumaa, että lasten todellisia kohtaloita lähemmin seuraavat  Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Lastensuojelun keskusliitto vastustavat hallituksen lakiesitystä.

 

Lieneekö muuten sekään aivan vain sattumaa, että yhdessäkään toisessa pohjoismaassa yksinäiselle naiselle ei saa antaa keinohedelmöityksiä? *

 

 

Pyydän oikeuskansleria viipymättä palauttamaan lapselle ne oikeudet, jotka hänelle  Suomen Valtion allekirjoittamien sitovien  ihmisoikeussopimusten mukaan kuuluvat,  tässäkin maassa, halusivat päättäjämme sitä tai eivät.

 

 

lapsenoikeusterveisin

antti heiskala

 

 ( * tilanne tuolloin - tämä huomio lisätty myöhemmin )

 

.

.

Lopuksi liitän mukaan otteita siitä mitä tuon YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista alkuperäinen englanninkielinen sopimusteksti edellyttää,

ja mitä siitä puolestaan kertoo tarkemmin tuon sopimuksen tulkintamanuaali

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementation Handbook for the
Convention on the Rights of the Child

 

 


YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista

 Convention on the Rights of the Child

 

 

Article  7

 

1. The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents.

 

2. States Parties shall ensure the implementation of these rights in accordance with their national law and their obligations under the relevant international instruments in this field, in particular where the child would otherwise be stateless.

 

 

 

 

 

 

Lapsen oikeus isäänsä  ja äitiinsä

"as far as possible" also covers the child's right to be cared for by his or her parents" 

 

Implementation Handbook

for the Convention

on the Rights of the Child :

 

 

"Meaning of ´as far as possible´"

"It is necessary to distinguish among situations:

 

First,  when a parent cannot be identified ( for
example, when the mother does not know who
the father is or when the child has been abandoned ).
States Parties can do little about this,
although legislation under article 2 must ensure
that such children are not discriminated against.

 

Second,  when mothers refuse to identify fathers 
(including extreme circumstances, for example
in cases of incest or when the father has raped the
mother). While mothers could, arguably, be
legally required to name the father, it would be
difficult to enforce this and conflict could be
raised between the mother's rights and the
child's rights.

 

The third category includes the most controversial
aspects of the interpretation of "as far as
possible"
, appearing to unnecessarily breach
children's right to know their genetic parents
.
Some States Parties argue that "secret" adoptions
(where the child is not entitled to discover his or
her genetic parents) are necessary to secure the
success of an adoption. However, other countries
have pursued policies of open adoptions that have
not adversely affected the outcome for the child.
The United Nations Declaration on Social and
Legal Principles Relating to the Protection and
Welfare of Children with Special Reference to
Foster Placement and Adoption Nationally and
Internationally provides that " The need of a foster
or an adopted child to know about his or her
background should be recognized by persons
responsible for the child's care unless this is contrary 
to the child's best interests " (article 9). "

 

" The third category includes the most controversial
aspects of the interpretation of "as far as
possible", appearing to unnecessarily breach
children's right to know their genetic parents. "
 
" Three points should be noted. First, article 7 does
not refer to "the best interests of the child,"
although this was proposed by some delegates in
the drafting sessions (E/CN.4/1989/48, pp. 18-
22; Detrick, p. 129).
The words "as far as possible"
appear to provide a much stricter and less
subjective qualification than "best interests. "
 
" The words imply children are entitled to know their
parentage if this is possible, even if this is
deemed to be against their best interests.
But theholistic nature of the Convention suggests that
a child who would definitely be harmed by the
discovery of his or her parent's identity could be
prevented from having this information.
 
This interpretation is supported by the fact that "as far
as possible" also covers the child's right to be
cared for by his or her parents
- and no one could maintain that "as far as possible" in that context
does not include consideration of the child's best
interests.
 
But it is clear that children's right to
know their parentage could only be refused on
the grounds of best interests in the most extreme
and unambiguous circumstances."
 
" Second, "best interests" is nowhere defined and
there are no easy answers as to whether it is more
harmful to children's best interests to give them
distressing information about their origins or to
refuse them this information on the grounds
the information might cause them harm.
 
Third, the Convention's articles 5 (evolving
capacities of the child) and 12 (child's opinion)
suggest that the determination of what is or is
not in the child's best interests so far as knowledge
of origins is concerned may not be made
just at one point during the child's life. The best
interests of a six-year-old in relation to this
issue may be quite different from the best interests
of a 16-year-old. This is not to say that
adopted children are obliged to contact or even to
be told the details of their genetic parents
( although it appears to be the accepted practice in
most countries that children should know the
circumstances of their birth from as early an age
as possible. In the Netherlands, for example, "it
is standard practice for the child to be informed
about its natural parents. "egg and sperm donation


Regarding the secrecy of egg and sperm donation,
two arguments are commonly made.
 
First,
that it is not in the best interests of the child to
know of his or her artificial conception. This
does not seem convincing, however, particularly
when advances in medical knowledge reveal
how important it is for people to know their
genetic parentage.
 
Second,
it is argued that unless their anonymity is secured
donors will be deterred, fearing future embarrassment
or even maintenance suits by their biological children.
However, legislation can protect a donor parent
from maintenance suits and the experience of
Sweden and Austria (see box opposite) suggests
that donors are not deterred by the possibility
of being identified. In any event, the law on
artificial forms of fertilization, as with adoption,
should be framed to protect the rights and
well-being of children, not to meet the needs
of childless couples "
 

 
"...as far as possible, the right
to ... be cared for by his or her
parents"
 
This right must be read in the context of three
other articles - article 5, which acknowledges,
alongside the primacy of parents, "the members
of the extended family or community as provided
for by local custom" (see page 87); article 9,
which requires that "a child shall not be separated
from his or her parents against their will,
except when... such separation is necessary for
the best interests of the child" (see page 133) and
article 18, which endorses the principle that both
parents have joint responsibility for caring for
their children, appropriately supported by the
State (see page 247). Article 27 (requiring States
to assist parents in their material responsibilities
in relation to caring for children) is also relevant.
The right to be "cared for" by both parents implies
a more active involvement in the child's life
than simply paying the other parent or the State
money to support the child (see article 27(4)). It
should be noted that unlike article 5, which refers
to the (albeit limited) rights of parents and
others, this article is framed in terms of the
child's right, not the parents'. (At one stage the
drafting of this article included the proposed formulation
"The child shall have the right from his
birth to know and belong to his parents", but the
words "belong to" were considered inappropriate
in a convention on children's rights "
 

"As with children's right to know their parents,the right to be cared for by parents is qualified by the words "as far as possible". The purpose of this proviso is in one sense self-evident.  It may not be possible if the parents are dead or have repudiated the child."

" As with children's right to know their parents,
the right to be cared for by parents is qualified by
the words "as far as possible". The purpose of
this proviso is in one sense self-evident. It may
not be possible if the parents are dead or have
repudiated the child.
 
 It also may not be possible when the State authorities
have judged that parental care is not in the child's best
 interests because the parents are abusive or neglectful
(see article 9, page 133). However, the onus is on the
State to prove this; the right upholds a general
principle running through the Convention - that
in ordinary circumstances, children are best off
with their parents.
The point at which this right becomes most
problematic is perhaps when children themselves
decide that they would rather not be cared 
for by parents, although parents and State do not
support this. "
 


the mother and the father


"as far as possible, the right
to know... his or her parents"
Meaning of "parent"
 


" a reasonable assumption is that, as far as the child's right to
know his or her parents is concerned, the definition
of "parents" includes genetic parents (for medical reasons
 alone this knowledge is of increasing importance to the child)
 
and birth parents, that is the mother who gave birth and the
father who claimed paternity through partnership
with the mother at the time of birth (or whatever
the social definition of father is within the culture:
the point being that such social definitions
are important to children in terms of their identity).
 
Moreover, a third category, the child's psychological
parents - those who cared for the
child for significant periods during infancy and
childhood - should also logically be included
since these persons too are intimately bound up
in children's identity and thus their rights under
article 8 " 
 
 
What details should be registered?
 
Although the Convention does not specify what
must be registered, other rights (to name and
nationality, to know parentage, family and identity)
imply that registration ought, as a minimum,
to include:
 the child's name at birth,
 the child's sex, 
 the child's date of birth,
 where the child was born,
 the parents' names and addresses,
 the parents' nationality status.
 
 
 

 
REMINDERS :
 
The Convention is indivisible and its articles are interdependent.
Article 7 should not be considered in isolation.
 
Particular regard should be paid to:
The general principles
 
 
Article 2: all rights to be recognized for each child in jurisdiction without discrimination on any
ground
Article 3(1): the best interests of the child to be a primary consideration in all actions concerning
children
Article 6: right to life and maximum possible survival and development
Article 12: respect for the child's views in all matters affecting the child; opportunity to be heard in
any judicial or administrative proceedings affecting the child.
 
 
Closely related articles
  
Articles whose implementation is related to that of article 7 include:
Article 5: parental guidance and child's evolving capacities
Article 8: preservation of child's identity
Article 9: non-separation from parents except when necessary for best interests
Article 10: international family reunification
Article 11: protection from illicit transfer and non-return of children abroad
Article 16: protection from arbitrary interference in privacy, family and home
Article 18: parents having joint responsibility
Article 20: children deprived of their family environment
Article 21: adoption
Article 22: refugee children
Article 30: children of minorities or indigenous peoples
Article 35: prevention of sale, trafficking and abduction
 


To respect the right of the child to family relationsArticle 8

1. States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference.
2. Where a child is illegally deprived of some or all of the elements of his or her identity, States Parties shall provide appropriate assistance and protection, with a view to re-establishing speedily his or her identity.
 


 
" Family relations
 
The phrase "family relations as recognized by
law" is unclear. It emerged from a less than
logical series of amendments in the drafting process.
The original version from Argentina was
"the child has the inalienable right to retain his
true and genuine personal, legal and family identity".
Some States protested that "family identity"
had no meaning in their legal codes, and
they proposed a change to "family identity as
recognized by law"; others simultaneously proposed
changing "family identity" to "family relations".
Both changes were accepted, although, in
fact, it seems that "as recognized by law" is inappropriate,
because Argentina's original point was
that identity includes more than just legal forms
of identity (E/CN.4/1986/39, pp. 8-10; Detrick,
p. 294).
The phrase does however recognize an important
principle, which is that a child's identity means
more than just knowing who one's parents are
(see article 7, page 16). Siblings, grandparents
and other relatives can be as, or more, important
to the child's sense of identity as his or her parents
are. Most domestic legal instruments governing,
for example, adoption, fostering or
divorce arrangements, fail to recognize this fact
- children are given legal rights to discover who
their biological parents are, or to make applications
for contact with them, but rarely do those
rights extend to cover other members of the
child's biological family. "
 
 
""Preserve"
 
The word implies both the non-interference in
identity and the maintenance of records relating
to genealogy, birth registration and details relating
to early infancy that the child could not be
expected to remember. Some of these are beyond
the scope of the State, but measures should be
taken to enforce detailed record-keeping and
preservation of records (or, in the case of abandoned
children, preservation of identifying
items) where children are refugees, abandoned,
fostered, adopted or taken into the care of
the State. Equal care must be taken to ensure
such records are confidential - see article 16,
page 218
 
A right to preservation of identity suggests that
the law should place penalties on those who
breach it. This certainly is the recommendation
of the 1992 Declaration on the Protection of All
Persons from Enforced Disappearance: "The
abduction of children of parents subjected
to enforced disappearance or of children born
during their mother's enforced disappearance,
and the act of altering or suppressing documents 
attesting to their true identity, shall constitute
an extremely serious offence, which shall be
punished as such." (article 20)
 

"Without unlawful interference"
 
This suggests that the child's right to preservation
of identity can be lawfully violated - a suggestion
questioned by some countries when the
Convention was being drafted (E/CN.4/1989/48,
pp. 55-56; Detrick, pp. 295-296). Certainly when
the State itself is guilty of the violation, the
provision could appear to be too weak since 
the State prescribes the laws. However it should
be assumed that the provision includes international
law, including the Convention on the
Rights of the Child.
 
 
The right of a child who has
been "illegally deprived of
some or all of the elements
of his or her identity" to be
provided by the State with 
"appropriate assistance and
protection with a view to
speedily re-establishing his or
her identity"
 
 
This right means that the State must recognize
the seriousness to children of any deprivation of
their identity by dedicating resources to remedy 
the situation.
 
 
"Appropriate assistance"
 
This could include:
 making available genetic profiling to establish
parentage; actively tracing relatives or community members
of unaccompanied refugee children; 
 using the media to advertise missing children
and to reunite families;  ratifying the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction,
and generally ensuring that any child-custody
cases where an illegal abduction has been
alleged (including those relating to international
disputes) are expeditiously dealt with
at an appropriately senior level in the judiciary,
that is, within days or weeks rather than
months (see article 11, page 154);
 ratifying the Hague Convention on
Protection of Children and Cooperation in
respect of Intercountry Adoption, and securing
that domestic adoption procedures ensure
that proper consents have been obtained and
that the child's birth identity is officially
recorded before an adoption takes place (see 
article 21, page 299);
ensuring that any changes to a child's identity,
such as name, nationality, parental rights
of custody, etc., are officially recorded;
 enabling children to have access to the professional
files maintained on them (see article 16, page 218);
 ensuring that children in State care are encouraged
to practice their religion, culture and language of origin;
 amending nationality laws to allow for a
"best interests of children" consideration in
issues relating to deportation or family reunification,
and speeding up nationality and asylum procedures.
The Manual on Human Rights Reporting, 1997,
advises that appropriate assistance can include 
"legislative measures, including in the civil and
penal areas - for instance to annul any adoption
based on an irregular situation, such as the
child's abduction, or to penalize such possible
offences... the establishment of mechanisms to
re-establish the child's identity, such as a national 
data bank where changes made in the elements
of the identity of children (including the name,
nationality and family relations) may be kept
and, when appropriate, acceded to." (Manual,
pp. 432 and 433)
 

"Protection"
 
This includes securing appropriate temporary
placement for children while their identify is
 reestablished. It should also involve explaining to
the children what is happening and why - ignorance
and uncertainty can unnecessarily add to children's
 insecurity and lack of well-being.

 
"Speedily re-establishing his or her
identity"
 
The article emphasizes the importance of speed
to the child. The "identity" of children is not just 
a matter of parentage and culture of origin. As
children grow they assume the identity of the
family or culture in which they live, to a point at
which it would be a second deprivation of identity
to remove them, and unacceptable in terms of the
child's best interests. This is a particularly bitter
fact for parents who have been illegally separated
from their children, whether they were separated
by the State or through abduction by individuals.
(It should be noted that Argentina originally proposed
the words "In particular, this obligation of
the State includes restoring the child to his bloodrelations
to be brought up", but this proposal did not find acceptance
(E/CN.4/1986/39, pp. 8-10; Detrick, pp. 292-294).)"
 

 

 Antti Heiskala
16.10.2006


Antti Heiskala
..............

04130 SIPOO

.............

..............

OIKEUSKANSLERINVIRASTO
Snellmaninkatu 1, HELSINKI
PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO
(09) 16001
(09) 160 23950
kirjaamo@okv.fi 

KANTELU OIKEUSKANSLERILLE 

                                 

 

 KANTELU OIKEUSKANSLERILLE

    
YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista suomennoksen johdosta, sekä  tämän aiheuttamista  seurauksista

                                              

Tänään  16.10.2006  klo 9:23 PM  tekemässäni  kantelussa oikeuskanslerille:

----- Original Message -----

From: Antti Heiskala

To: kirjaamo@okv.fi

Sent: Monday, October 16, 2006 9:23 PM

Subject: KANTELU OIKEUSKANSLERILLE - YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista suomennoksen johdosta - ja sen seurauksista.

 

 

totesin: "pyydän oikeuskansleria viipymättä palauttamaan lapselle ne oikeudet, jotka hänelle  Suomen Valtion allekirjoittamien sitovien ihmisoikeussopimusten mukaan kuuluvat, tässäkin maassa"

 

 Korjaan: minä vaadin oikeuskansleri Nikulaa noin toimimaan - estämään hallituksemme esittämän, nyt  jo Suureen valiokuntaan jatkavan, lasten perusihmisoikeuksia räikeästi rikkovan ja lapsen oikeuksia halventavan ns. hedelmöityshoitolakiesityksen eteenpäin viemisen, aina siihen saakka kunnes sen laillisuus suhteessa allekirjoittamiimme ihmisoikeussopimuksiin, niistä päällimmäisenä nimenomaan YK.n yleissopimus lapsen oikeuksista - jonka suomennos on siis ilmeisesti tahallisesti  väärennetty - on perinpohjin selvitetty.

 

Tähän laillisuuskysymykseen liittyen, korostan, että kansanedustajamme ovat, tuon tämän lain kannalta kaikkein tärkeimmän ihmisoikeussopimuksen  -

YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista - suomenkielisen sopimustekstin  ilmeisen virheellisyyden vuoksi, antaneet lakia koskevassa vaalissa äänensä vääriin tietoihin pohjaten.

 

Muistutan, että myös hallituksen lakiesityksen hyvin ongelmallinen suhde kotimaiseen lainsäädäntöön - sen suhde Perustuslakimme 2. luvun Perusoikeudet

  6 § Yhdenvertaisuus  - sekä sen todellisuudessa räikeän laiton, mutta nyt ohitettu, suhde Lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta,  mm. tasa-arvovaltuutettu Romanovin  valvomastaan laista antaman virheellisen tiedon vuoksi -  on nyt lakia eteenpäin vietäessä unohdettu täysin. 

 

Myös Lastensuojelulain vaatimukset on unohdettu.  Korostan ja muistutan, ettei näin voida oikeusvaltiossa, jollainen Suomikin haluaa varmasti olla, toimia .

 

Mikäli joku laki perustuu virheelliseen informaatioon ja todellisuuden vääristelyyn, jopa väärennettyjen sopimustekstien sisältöön, ei se voi astua voimaan, ennen kuin nuo asiat ja niiden aiheuttamat virheet on korjattu  - muistutan oikeuskansleri Nikulaa myös siitä, että tulen tekemään poliisille tutkintapyynnön mm. mainitsemani tasa-arvovaltuutettu Romanovin toimien johdosta, joiden katson rikkoneen useitakin syrjinnän kieltäviä lakejamme, mutta ehkä raskauttavimpana kaikista, ollen sukupuolisyrjintään syyllistyviä ja väärän, sukupuolen perusteella syrjivän, tiedon antamista laista, jonka valvominen olisi ollut hänenlain mukainen virkavelvollisuutensa.

Mielestäni hän on syyllistynyt selvään virkavirheeseen lausuntonsa tähän lakiin antaessaan, ja pystyn sen osoittamaan..

 

 

 

lapsenoikeusterveisin

antti heiskala

 
               ___________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Antti Heiskala
16.10.2006


Antti Heiskala
....................
04130 SIPOO

................

..................OIKEUSKANSLERINVIRASTO
Snellmaninkatu 1, HELSINKI
PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO
(09) 16001
(09) 160 23950 

kirjaamo@okv.fi  

KANTELU OIKEUSKANSLERILLE          

    Liite kanteluuni alkaen 16.10.2006

            

  KANTELU OIKEUSKANSLERILLE

YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista suomennoksen johdosta,

sekä  tämän aiheuttamista  seurauksista

 

 

 

----- Original Message -----
Sent: Tuesday, October 17, 2006 2:35 AM
Subject: Aatoksia - Likaisesta Näytelmästä:

Antti Heiskala

17.10.2006

.

 

 


toksia.

Aatoksia

Likaisesta Näytelmästä

 

 

 

Miksi kaikessa valehdeltiin?


Miksi Tytti Solantaus otti "tutkimuskatsaukseensa" vain pieniä, ja vain pieniin lapsiin kohdistuvia ja lyhytkestoisia lesbotutkimuksia, vaikka koko lakiesitys koski todellisuudessa nais-miesparien lisäksi vain yksinäisiä naisia, joiden lasten surullisesta kohtaloista kertovat laajat ja pitkäkestoiset luotettavat tutkimukset jätettiinkin sitten kokonaan "tutkimuskatsauksen" ulkopuolelle? - Miksi?

 

Miksi tutkimuskatsauksen tekijäksi valittiin nimenomaan itse nais-naisparisuhteessa elävä nainen?

 

Miksi koko ajan puhuttiin, mm. oikeusministeri Luhtasen suulla, "vain muutamista lesbopareista" ja "pienestä asiasta", vaikka laki antaa "oikeuden" keinotekoisesti tehtyyn isättömään lapseen - kaikille naisille -  ja vie samalla lapsilta nyt jo lähtökohtaisenkin oikeuden isään?

 

Miksi tätä perusteltiin tasa-arvon edellyttämäksi?

 

Miksi tällaisen annettiin vain tapahtua, vaikka se on lasta kohtaan täysin laitonta?

 

Miksi tällaista ylipäänsä ehdotettiin?

 

Miksi meidän Lapsen oikeuksien sopimuksen suomennos on väärennös?

 

Miksi lapsiasiavaltuutettu vaikeni lasten laillisista oikeuksista, ja lapsen oikeuksien sopimuksen edellyttämästä oikeudellisesta suojasta ?

 

Miksi mitään Sukupuolivaikutusten arviointia ( SUVA ) ei tehty, vaikka sosiaali - ja terveysministeriön omat säännöt sitä kaikkien hallinnonalansa lakien valmistelun yhteydessä nimenomaan edellyttävät?  Tämä siis silloinkin kun ihmisiä ei suoraan ja häikäilemättömästi jaeta kahteen eri kastiin, vain sukupuolensa perusteella, niin kuin nyt tehtiin?  

 

Miksi Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta - joka kuitenkin ulottuu yhteiskunnan kaikille alueille - ohitettiin keksimällä naurettavia, täysin mielettömiä,  kiertoilmaisuja juuri tuossa laissa kielletylle asioille?

 

Miksi tasa-arvovaltuutettu Romanov kielsi lakinsa? Oliko joku häntä siihen painostanut?

 

Miksi tasa-arvovaltuutettu Romanov siteerasi lausunnossaan lakia, jonka valvominen ei edes hänen tehtäviinsä mitenkään kuulu, yhdenvertaisuuslakia, joka  taas puolestaan ei edes ulotu perheoikeuden alueelle?

 

Miksi siis tässäkin valehdeltiin aivan päin naamaa?

 

Miksi ´joidenkin´ ihmisoikeuksista erityisen mielellään ääntä pitävä presidenttimme ei ollut lainkaan kiinnostunut oman maansa lasten  ihmisoikeuksista?

 

Miksi perustuslakimme edellyttämää lapsen oikeutta tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti yksilönä, ja oikeutta saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti, ei kunnioitettu?

 

Miksi oikeastaan yhtään mitään lakia, tai moraalista periaatetta, ei kunnioitettu tätä lakia väkisin läpi ajettaessa, mukaan lukien median osuus, tarkoin valituin ´keskustelijoin´ orkestroituna halpana näytelmänä, jolla ajaa läpi hyvin arveluttavin, jopa laittomin tavoin valmisteltu  ja  tosiasiassa täysin laiton laki ?

 


Ei teidän tarvitse kertoa,


kysykää vain itseltänne miksi näin annettiin tapahtua,

minulla on tästä asiasta omat vankat aatokseni.

 

 

 

 omin aatoksin,

 antti heiskala

 
 

 

 

 

 

 

 

liite kanteluuni OIKEUSKANSLERILLE - alkanen 16.10.2006
----- Original Message -----
Cc: tuula.tamminen@pshp.fi ; heikki.sariola@lskl.fi ; hannele.torronen@etu.inet.fi ; hannu.savola@sanoma.fi ;..................................................................@unicef.fi
Sent: Wednesday, October 04, 2006 11:27 PM
Subject: Hallituksemme kertoo meille...

 

 

Antti Heiskala

4.10.2006

 

 

 

 

Suomalainen tasa-arvo

 

 

Hallituksemme kertoo meille, ettei isyys ole lapselle lainkaan tärkeää, ja

ettei lapsella ole mitään oikeutta isään... Tämän se esittää lain muodossa,

lain jonka sanoo perustuvan tasa-arvoisuuden edellyttämään.


miettikääpä sitä.

 

 

 

antti heiskala

 

 

 

 

 

 

 

            ----- Original Message -----

Cc: ............@pshp.fi ;.............@lskl.fi ; ...........@sanoma.fi@stm.fi ; ; ................@stakes.fi ; ; .............@amnesty.fi ; .........o@khperhetyo.fi ; jussit@jussitpasila.com ; ..........@keskisuomenensijaturvakoti.fi ; jukka.ihalainen@lahdenensijaturvakoti.fi ; u.kukkonen@kehittamisyhd.inet.fi ; kari.hallikainen@viola-vakivallastavapaaksi.fi ; ...........@oulunensijaturvakoti.fi ; ; ...........i@ensiturvary-tre.net  ;...................@ilkka.fi ; ..........i@etelapohjanmaa-lehti.fi ; j............@esaimaa.fi ; ..............@kaleva.fi ; ...............@satakunnankansa.fi ; ...........@kuvalehdet.fi ;.. ; ..............@yle.fi ; ; ................@mtv3.fi ; ......@hbl.fi ; --------------@aamulehti.fi ;.......@iltalehti.fi ;...........@ykliitto.fi ; ................@unicef.fi ; ..........@poliisi.fi
Sent: Sunday, October 15, 2006 5:16 PM
Subject: Operaatio BARBARIA : Likainen näytelmä

 

 

Antti Heiskala

15.10.2006

 

 
OPERAATIO BARBARIALikainen näytelmä

 

 

 

Tämä laki on täysin edesvastuuton, katsoi asiaa sitten lapsen oikeuksien tai turvallisuuden kannalta.

Harvinaisen likainen ja vastuuton näytelmä tämä hedelmöityshoitolaki on myös siitä näkökulmasta kuinka se valmisteltiin ja kuinka se tuotiin esille mediaan: Kuinka laki propagoitiin väkisin läpi, valhein, tietoa pimittäen - hankaloittaen asiaan liittyvän kriittisen tiedon esittämistä julkisesti ; disinformaatiolla median täyttäen, sitä ahkerasti levittäen, ja osin jopa liki täydellisen kriittisiin näkemyksiin kohdistuvan sensuurin avulla painetun sanan puolella - näytelmää varten tilatuin, valmiit tilatut vuorosanansa kiltisti lausunein ´asiantuntijoin´, väittäisin: korruptoiduin lobbarein.

 

 

 

"Onko oikein ottaa lapselta pois oikeus isään 

- antaa yksinäiselle naiselle keinotekoinen oikeus keinotekoisesti tuotettuun lapseen ja vielä päälle oikeus kieltää tältä lapselta isä kokonaan."Tavallisen ihmisen puutteellista kykyä ymmärtää mistä on kyse asetuttiin heti aluksi erityisesti korostamaan ; mukana oli monia erilaisia ´asiantuntijoita´, jotka korostivat aina sitä kuinka vain heillä olisi riittävästi asiantuntemusta sanoa mitään tähän lopultakin hyvin yksinkertaiseen kysymykseen. Ikään kuin ihmiselle olisi ylivoimaista käsittää seuraava kysymys:

Onko oikein ottaa lapselta pois oikeus isään - antaa yksinäiselle naiselle keinotekoinen oikeus keinotekoisesti tuotettuun lapseen ja vielä päälle oikeus kieltää tältä lapselta isä kokonaan.


- Ei luulisi olevan vaikeaa.


Ehkäpä onkin niin, että vain suomalainen ´lääketieteellisen etiikan asiantuntija´ tai käytännöllisen filosofian professori ei ymmärrä mistä tuossa on kyse..."haluttiin täydellisesti vaimentaa se terve talonpoikaisjärki, joka heti ensimmäiseksi näki mitä nyt oltiin lapsille tekemässä:

riistämässä lapsilta heidän perusihmisoikeutensa"Jopa lainsäädäntömme - lakimme ja niiden määräämä, lakiemme tarkoitus - on paljon paljon helpommin ymmärrettävää ja selkeämpää kuin, jälleen, valtaansa pönkittäneet ´asiantuntijoiksi´ valitut väittivät. Jälleen haluttiin täydellisesti vaimentaa se terve talonpoikaisjärki, joka heti ensimmäiseksi näki mitä nyt oltiin lapsille tekemässä: riistämässä lapsilta heidän perusihmisoikeutensa, itseään tärkeämpinä pitävien ihmisten mielihalujen, taipumusten ja vaatimusten alla. - Mikä Ei ole Oikein - asia jonka "tavallinen ihminen" ymmärtää tietenkin heti.- näin helppoa se todellisuudessa on.Olennainen

.

.

"Tämä koko operaatio tehtiin presidenttimme johdolla 

- ja valtavan feministitoimittajalauman avustamana, 

siinäpä se median puolelta olikin kaikki - Olennainen"

.

.


Tämä koko operaatio tehtiin presidenttimme johdolla - ja valtavan feministitoimittajalauman avustamana, siinäpä se median puolelta olikin kaikki - Olennainen - mediaa hyväksi käyttämällä, sen avulla ihmisiä aivan suoraan harhaan johtaen, ohjaillen, tähän liittyen mm. jatkuvat täysin mielettömät puheet vain "pikku asiasta" - puhuisinkin mieluiten jo aivan suorasta tietoisesta valehtelusta tässä asiassa.

Jonkin varmaankin kovin ylevän päämäärän saavuttamiseksi mitä keinoja tahansa käytettiin, aina vastuussa olevia ministereitä ja lausunnon antajia myöden. Osan lausunnoista sisältö oli lopulta niin koomista kiemurtelua lakiemme ympäri, lain sisään ajamiseksi, että ihmetellä täytyy miksi niitä yleensä vaivauduttiin edes pyytämään - ajateltiinko ettei niitä kuitenkaan kukaan lue, mutta olipa tilattu  lausunnot kuitenkin. 

Liki koko painetun sanan julkinen "laaja kansalaiskeskustelu" oli niin orkestroitua, ettei sille joka hiukkaakaan enempään asiaan oli paneutunut jäänyt epäselvyyttä minkälaisesta manooveristä nyt oli kyse.

Täällä netinreunassa olemme sitten saaneet käydä asiaan liittyvän todellisen vapaan keskustelun, Suuri kiitos siitä edelleen Helsingin Sanomien verkkotoimitukselle, vaikka lakia lobanneet ovatkin sitten mm. loputtomine "Höh - heh - hih" - "Hik" -kommentteineen pyrkineet viemään keskustelun tasoa alaspäin, tekemään siitä, ainakin siltä osin kuin ovat pystyneet, heppoisen näköistä nopeasti vilaisten - mitään muuta syytä en keksi esimerkiksi "Hik"-tädin keskusteluissa harrastamalle halpamaiselle otsikkoterrorille - tarkoituksenaan yritys vapaan keskustelun heikentäminen tasolle, jolla siitä ei olisi vaaraa muualla orkestroidusti käydylle "laajalle kansalaiskeskustelulle" - tämä taktisesti päättäjiä nettikeskusteluja lukemasta pois ajaen.


Mikä näytelmä. kirjoitti eräs näytelmän välissä kommenttejaan asiattomasti huudellut katsoja,
maailman parhaan pojan isä
antti heiskala

 

 

 

 

 
liite kanteluuni OIKEUSKANSLERILLE - alkanen 16.10.2006
----- Original Message -----
Cc: vlaunis@utu.fi ; heta.gylling@helsinki.fi ;.........@pshp.fi ;.............@lskl.fi ; ...........@sanoma.fi@stm.fi ; ; ................@stakes.fi ; ; .............@amnesty.fi ; .........o@khperhetyo.fi ; jussit@jussitpasila.com ; ..........@keskisuomenensijaturvakoti.fi ; jukka.ihalainen@lahdenensijaturvakoti.fi ; u.kukkonen@kehittamisyhd.inet.fi ; kari.hallikainen@viola-vakivallastavapaaksi.fi ; ...........@oulunensijaturvakoti.fi ; ; ...........i@ensiturvary-tre.net  ;...................@ilkka.fi ; ..........i@etelapohjanmaa-lehti.fi ; j............@esaimaa.fi ; ..............@kaleva.fi ; ...............@satakunnankansa.fi ; ...........@kuvalehdet.fi ;.. ; ..............@yle.fi ; ; ................@mtv3.fi ; ......@hbl.fi ; --------------@aamulehti.fi ;.......@iltalehti.fi ;...........@ykliitto.fi ; ................@unicef.fi ; ..........@poliisi.fi@om.fi
Sent: Wednesday, October 18, 2006 12:21 PM
Subject: Isänmaa sarja : Äiti kolme veljeä

 

Antti Heiskala

18.10.2006

 

.
.Äitini kolme veljeä

 

 

äitini kolme veljeä

 

kaatuivat  kaikki

 

puolustaessaan tätä maata,

 
maata joka nyt kertoo etteivät he olisikaan olleet tarpeellisia edes isinä

 

äitini kolme veljeä


kaatuivat  kaikki

 

puolustaessaan tätä maata,


maata joka kertoo että miehet ovat väkivaltaisia.

 

 

 

antti heiskala  

 

 


 


                                                                       


 


----- Original Message -----
Sent: Wednesday, October 18, 2006 3:51 PM
Subject: VS: jatkoa KANTELU OIKEUSKANSLERILLE alkaen 16.10.2006 - laittomasta viranomaistoiminnasta - laittomasta lakisesityksestä

Sähköpostiviestinne on saapunut oikeuskanslerinvirastoon.
-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: Antti Heiskala [mailto:antti.heiskala@kolumbus.fi]
Lähetetty: 18. lokakuuta 2006 15:02
Vastaanottaja: KIRJAAMO OKV
Kopio:
leena.luhtanen@om.fi; johannes.koskinen@eduskunta.fi; tiina.astola@om.fi; tuula.haatainen@stm.fi; lapsiasiavaltuutettu@stm.fi; mariakaisa.aula@stm.fi; paivi.romanov@stm.fi; varanka@mappi.helsinki.fi; hannele.varsa@stm.fi; vappu.taipale@stakes.fi; sirpa.taskinen@stakes.fi; tytti.solantaus@stakes.fi; presidentti@tpk.fi; pentti.kotoaro@unicef.fi; niina.laajapuro@amnesty.fi; liisa.hyssala@stm.fi; ben.zyskowicz@eduskunta.fi; ................................. oras.tynkkynen@eduskunta.fi; vlaunis@utu.fi; heta.gylling@helsinki.fi; tuula.tamminen@pshp.fi; heikki.sariola@lskl.fi; hannele.torronen@etu.inet.fi;
.........@pshp.fi ;.............@lskl.fi ; ...........@sanoma.fi@stm.fi ; ; ................@stakes.fi ; ; .............@amnesty.fi ; .........o@khperhetyo.fi ; jussit@jussitpasila.com ; ..........@keskisuomenensijaturvakoti.fi ; jukka.ihalainen@lahdenensijaturvakoti.fi ; u.kukkonen@kehittamisyhd.inet.fi ; kari.hallikainen@viola-vakivallastavapaaksi.fi ; ...........@oulunensijaturvakoti.fi ; ; ...........i@ensiturvary-tre.net  ;...................@ilkka.fi ; ..........i@etelapohjanmaa-lehti.fi ; j............@esaimaa.fi ; ..............@kaleva.fi ; ...............@satakunnankansa.fi ; ...........@kuvalehdet.fi ;.. ; ..............@yle.fi ; ; ................@mtv3.fi ; ......@hbl.fi ; --------------@aamulehti.fi ;.......@iltalehti.fi ;...........@ykliitto.fi ; ................@unicef.fi ; ..........@poliisi.fia@om.fi
Aihe: jatkoa KANTELU OIKEUSKANSLERILLE alkaen 16.10.2006 - laittomasta viranomaistoiminnasta - laittomasta lakisesityksestä
  Antti Heiskala
  18.10.2006


  Antti Heiskala

....................
04130 SIPOO

............

............
OIKEUSKANSLERINVIRASTO
Snellmaninkatu 1, HELSINKI
PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO
(09) 16001
(09) 160 23950
kirjaamo@okv.fi 

 

KANTELU OIKEUSKANSLERILLE                                  

jatkoa

 

 

 
 
KANTELU OIKEUSKANSLERILLE YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista suomennoksen johdosta, sekä  tämän aiheuttamista  seurauksista
alkaen 16.10.2006   jatkoa:

                                               
 
 
Hedelmöityshoitolain laittomuudesta
kotimaisten lakien valossa,

sekä hedelmöityshoitolain valmistelun laittomuudesta kotimaisten lakien valossa, että myös täysin puuttuneesta laillisuusvalvonnasta asiaan liittyen:
 
 
 
 
 
Arvoisa oikeuskansleri Nikula,

 
Kun jokin laki ( perustuslakimme liite 3  )  nimenomaan kieltää ihmisten laittamisen eri asemaan, sukupuolen perusteella,  ja viittaa samassa pykälässä Lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, joka puolestaan, täysin yksiselitteisesti, kertoo tarkoituksekseen "estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa", sekä tarkentaa, tähän käsittelemäämme asiaan liittyen seuraavasti ( 7 § ):  
"Välitön ja välillinen syrjintä sukupuolen perusteella on kielletty".

"Välittömällä syrjinnällä tarkoitetaan tässä laissa:naisten ja miesten asettamista eri asemaan sukupuolen perusteella; tai eri asemaan asettamista raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä."

"Välillisellä syrjinnällä tarkoitetaan tässä laissa eri asemaan asettamista sukupuoleen nähden neutraalilta vaikuttavan säännöksen, perusteen tai käytännön nojalla, jos menettelyn vaikutuksesta henkilöt voivat tosiasiallisesti joutua epäedulliseen asemaan sukupuolen perusteella ; tai eri asemaan asettamista vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella." 
 
Niin tämän jälkeen kiellon -  sukupuolten, naisten ja miesten, eri asemaan asettamisesta, raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä - olemassa olosta ei liene minkäänlaista epäselvyyttä. Miksi siis juuri näin oltaisiin nyt tekemässä hedelmöityshoitolaissa?    Jo yksin tuon yllä esitetyn valossa hallituksemme hedelmöityshoitolakiesitys on LAITON,  tämä siis vaikkemme ottaisi huomioon sen paljon vakavampaa rikkomusta,  ihmisoikeusrikosta joka kohdistuu lapsen perusihmisoikeuksiin.
         
 
Tasa-arvovaltuutettu Päivi Romanovin virkavirhe


1 ) Tasa-arvovaltuutetusta annetun lain mukaan tasa-arvovaltuutetun tehtävä on valvoa ( ainoastaan ) Lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta noudattamista - yhteiskunnan kaikilla alueilla, ja edistää sen määräämää.


2 ) Tasa-arvovaltuutettu jätti hallituksen hedelmöityshoitolakiesitystä koskevassa lausunnossaan lakivaliokunnalle kokonaan huomiotta sen lain, jonka valvominen on hänen ainoa virkatehtävänsä - Lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta  ( johon perustuslakimme suoraan viittaa sukupuolten yhdenvertaisuudesta puhuessaan )

 -  lain joka kertoo siis, että kiellettyä välittömänä syrjintänä on  "naisten ja miesten asettaminen eri asemaan sukupuolen perusteella; tai eri asemaan asettaminen raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä",

   - ja,  että  "välillisellä syrjinnällä tarkoitetaan tässä laissa" : "eri asemaan asettamista sukupuoleen nähden neutraalilta vaikuttavan säännöksen, perusteen tai käytännön nojalla, jos menettelyn vaikutuksesta henkilöt voivat tosiasiallisesti joutua epäedulliseen asemaan sukupuolen perusteella; tai eri asemaan asettamista vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella",  joka on siis myös kiellettyä.


3 ) Sen sijaan tasa-arvovaltuutettu Päivi Romanov katsoi tarpeelliseksi yrittää vain kiertää se laki jonka noudattamisen valvominen on hänen virkavelvollisuutensa, ja siteerasi sen sijaan Yhdenvertaisuuslakia , vaikka yhdenvertaisuuslain  soveltamisala  ( liite 1 )  edes ulotu hedelmöityshoitolain käsittelemälle elämän alueelle lainkaan,  ja näin siis  vaikka  yhdenvertaisuuslain valvominen ei kuulu tasa-arvovaltuutetun lainmukaiseen toimenkuvaan  - kuten alle liittämäni lainaus* tasa-arvovaltuutetun omilta kotisivuilta kertoo.


4 ) Tasa-arvovaltuutettu Päivi Romanov,  siis  kieltäytyi valvomasta - ja itsekin noudattamasta - sitä lakia jonka valvominen on hänen ainoa lain mukainen tehtävänsä.


5 ) Tasa-arvovaltuutettu Romanov on siis syyllistynyt tahalliseen ja jatkettuun virkatehtäviensä laiminlyömiseen, väärän informaation antamiseen tasa-arvolaista, laista naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, ja hän on tehnyt tämän kaiken tarkoituksella ja harkiten, vakavan virkavirheen.


Oikeuskansleri Nikula, olen teille tämän johdosta jo aiemmin huomauttanut, mutta tuloksetta, niinpä kysynkin teiltä miksette te joko vaadi tasa-arvovaltuutettu Romanovia noudattamaan lakia, tai vaihtoehtoisesti esitä missä kohtaan väitteeni tapahtuneesta virkavelvollisuuksien räikeästä laiminlyömisestä ei pitäisi paikkaansa. 

 
 
 
 Suora lainaus tasa-arvovaltuutetun kotisivuilta:
 
 
 *"Syrjintä iän, rodun tai kansalaisuuden ym. perusteella  
18.1.2006 

Tasa-arvolaki on laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta ja koskee ainoastaan syrjintää sukupuolen perusteella. Se ulottuu kaikille yhteiskuntaelämän alueille. Tasa-arvolaki koskee myös syrjintää transsukupuolisuuden perusteella mutta ei seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Tasa-arvolaki ei koske myöskään esimerkiksi kansalaisuuteen, alkuperään, vammaisuuteen tai kieleen liittyvää eriarvoisuutta eikä ikäsyrjintää. Tasa-arvovaltuutettu valvoo vain tasa-arvolaissa kiellettyä syrjintää."

"
Yhdenvertaisuuslaissa* (6 §), joka tuli voimaan 1.2.2004, kielletään syrjintä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen (seksuaalisen suuntautumisen) tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä näillä perusteilla kielletään myös perustuslaissa (6 §), työsopimuslaissa (2 luku 2 §) ja rikoslaissa (11 luku 9 § ja 47 luku 3 §). "

 
 
 
 
 
 
Lait täysin sekaisin - ja täysin puuttunut laillisuusvalvonta
 
 
Oikeuskansleri Nikula, muistutan teitä siitä, että tuon tasa-arvovaltuutetun, yllä olevassa, hänen kotisivuiltaan lainatussa tekstissä mainitun Yhdenvertaisuuslain * soveltamisala  liite 1   ei ulotu hedelmöityshoitolain käsittelemälle elämän alueelle,
 
-  kun taas, Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta "ulottuu kaikille yhteiskuntaelämän alueille", "ja koskee ainoastaan syrjintää sukupuolen perusteella",  kuten jo tuossa yllä olevassa tasa-arvovaltuutetun kotisivuilta lainatussa tekstissäkin selkeästi todetaan.*
 
 
Miksi siis nyt, hedelmöityshoitolain yhteydessä, rikotaan kaikkia mahdollisia kotimaisia ihmisten tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta säädettyjä lakeja, niin hengeltään kuin kirjaimeltaankin, kiertoilmaisuja, tosiasiallisesti synonyymejä kielletyille asioille käyttäen?
 
 
Oikeuskansleri Nikula, haluankin kysyä teiltä nyt aivan suoraan, myös sitä, mikä on syynä siihen, ettette Te, sen paremmin tasa-arvovaltuutettu Päivi Romanov,  kuin lapsiasiavaltuuettu Maria Kaisa Aulakaan, ole välittäneet teille virkatehtäväksi annetusta lakien ja sopimusten sisällön noudattamisen valvomisesta ollenkaan tämän lainvalmistelun yhteydessä? 
 
 
Mistä nyt oikein on kyse?
 
 
Kansalaisilla on oltava lakiemme takaama oikeusturva, myös lapsilla  ja heidän isillään, ja tämä oikeusturva kyllä ulottuu aina ihmisen perusihmisoikeuksiin asti.
 
Myös lapset ovat ihmisiä, ja heillä on ihmisoikeutensa, siitä nyt on kyse. 
 
Miten on mahdollista, ja kuka vastaa siitä, että nämä tähän hedelmöityshoitolakiin liittyvät laillisuusvalvontatehtävät ovat nyt jääneet täysin yksityisten ihmisten harteille, harteille joilla ei ole kuitenkaan ole virkamiesten toimintaan mitään mahdollisuuta suoraan itse puuttua, olivat  viranomaisten suorittamat lainrikkomukset kuinka räikeitä sitten tahansa, kuten eritoten tasa-arvovaltuutettu Päivi Romanovin tapauksessa on tapahtunut, ja nimenomaan sen lain suhteen jonka noudattamista hänen olisi tullut valvoa.
 
Äärimmilläänhän tässä asiassa on toiminut nimenomaan tasa-arvovaltuutettu Romanov, joka lausunnollaan hedelmöityshoitolakiin  käytännössä lakkautti Lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta - tosin vain omissa nimissään.  
 
Haluan kysyä Teiltä oikeuskansleri Nikula myös sitä, miksette te ole tämän lain valmistelun yhteydessä suostunut valvomaan viranomaistemme toimien lainmukaisuutta oikeastaan  lainkaan, minkä myös jo aiempaan kanteluuni  virastostanne saamani vastaus hyvin pitävästi osoitti?
 
 
 
 
 
 
Hallituksen esityksestä:"Tasa-arvolaissa syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että henkilö asetetaan sukupuolen perusteella eri asemaan kuin toinen henkilö. Laissa ei kuitenkaan ole kysymys samanlaisuuden vaatimuksesta eikä siten erilaisuus aina merkitse epätasa-arvoisuutta. Hedelmöityshoitoa koskevan lainsäädännön osalta olennaista on, että naiset ja miehet poikkeavat juuri lapsen saamisen osalta biologisesti toisistaan."
 
 

huomautukseni:


Olennaista on ymmärtää, että nimenomaan tuon "lapsen saamisesta johtuvan biologisen eron" - "raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syyn""perusteella"" eri asemaan asettaminen" on Suomen lakien mukaan "välittömänä syrjintänä kiellettyä"
 
- jopa sellaisen ehdottaminen on laitonta, rikoslain mukaan jopa rikollista jos tämä tapahtuu virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä.
 
 

Oikeuskansleri  Nikula,  jos olen väärässä, niin kertoisitteko jo vihdoin ( kun kukaan muu ei ole sitä suostunut tekemään ) mikä muu sukupuolet, naisen ja miehen, erottaisi toisistaan kuin  sukupuolten biologiset eroavaisuudet , siis lisääntymisbiologiaan liittyvät eroavaisuudet?
 
 
Millä muulla tavalla "sukupuolet","nainen ja mies" eroavat  Teidän, tasa-arvovaltuutettu Romanovin tai Suomen hallituksen mukaan toisistaan kuin nimenomaan biologisen eroavaisuuksiensa suhteen ?

Onko tämä naisen ja miehen  - biologinen ero -  ( = sukupuolet )  nyt lainlaatijan ja Suomen hallituksen ja jopa oikeuskanslerin mukaan tosiaan ero, joka oikeuttaakin nyt asettamaan sukupuolet eri asemaan raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä?


- Ajatus on täysin mieletön.
 
 
Olen todella pahoillani hallituksen lakiesityksen,  oikeusministeriön, sekä laillisuusvalvontamme tason johdosta, noiden tahojen mukaan kun sukupuolen perusteella syrjiminen on siis sallittua nimenomaan sukupuolten biologisten erojen vuoksi - aina välillä - ilmeisesti. 
 
 
 

 
Muistutan kuitenkin, yhä uudelleen, seuraavaa:
 

 
"sukupuolten  lisääntymisbiologiset eroavasuudet"  johtuvat  juuri,  ainoastaan,  ja vain:
 
"raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä "  - eivät mistään muusta
 
ja
 
Syrjintä  - "raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä " -  on välittömänä syrjintänä  - kiellettyä -
 
 
-  tämä nimenomaan siksi, että nainen ja mies ovat biologisesti erilaisia, ja voivat muutoin  joutua tämän vuoksi epäedullisesti kohdelluksi sukupuolensa perusteella  - joka siis on  hyvin ykselitteisesti lainsäädänössämme kiellettyä.
 

- Nytkö juuri sillä perusteella sukupuolet asetettaisiin eri asemaan  jo laissa?On käsittämätöntä, että oikeusministeriö on voinut valmistella tämän tasoisen lakiesityksen, ja se että se todella on saanut  joidenkin kannatuksen. Kuinka helvetin tyhmiä meidän päättäjät oikein ovatkaan?  Ja kuinka tyhmiä he luulevat kansalaisten olevan.


Suomen hallitus ja ihmisoikeudet 
Kuten edellä kirjoittamastani ilmenee, laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta ja hallituksen esittämät perustelut esitykseensä hedelmöityshoitolaiksi ovat  täysin sovittamattomassa ristiriidassa. Ne eivät voi olla yhtäaikaa voimassa. Perustuslakimme, joka on ylemmän tasoinen säädös, kieltää sukupuoleen perustuvan syrjinnän myös yksiselitteisesti.
 
 Suomen hallitus ei ole esityksellään lainkaan kunnioittanut Lapsen oikeuksien turvaamiseksi allekirjoittamiaan kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, ei myöskään perustuslakimme lasten ihmisoikeuksista määräämää:


"Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti".- Ei voida ajatella, että lapsen sitovin kansainvälisin ihmisoikeussopimuksin taattuja lapsen perusihmisoikeuksia voitaisiin lähtökohtaisesti kaventaa, vain sillä perusteella ettei asiaan voida lapsen mielipidettä kysyä, tai koska joku luuli keksineensä jonkun sanallisen kikan jolla voisi yrittää lakejamme ja ihmisoikeussopimuksiamme kiertää.